Annons

Annons

Annons

Chefredaktörens krönika

Flipp eller flopp – bilden av H22 är delad

Text

Ambitionen var hög men infriades förväntningarna? Tre och en halv månad efter att innovationsmässan och stadens prestigeprojekt H22 City Expo avslutades går meningarna isär.

Stadens ledning menar att det har varit en stor framgång både gällande antal besökare, innehåll och att mässan påverkat bilden av Helsingborg positivt. I en undersökning framtagen av företaget Research One intervjuades 800 besökare och nästan 90 procent tyckte att evenemanget var tryggt och säkert. Likaså ansåg de flesta att det var folkligt och att det fanns något för alla.

Samtidigt har kritiken stundtals varit hård mot vad flera menar har varit ett luddigt, rörigt och överhajpat arrangemang. 2100 personer som besökt stadsmässan valde att tycka till i HD:s webbaserade enkät. Tre av fyra tyckte inte att mässan gav dem någonting. Det pekades på ett för utspritt område, för lite och för dålig information och dålig marknadsföring. Men också en känsla av att mycket pengar gått till något som inte gett helsingborgarna särskilt mycket.

Annons

Annons

Det finns anledning att vara försiktig med att dra alltför stora växlar på enskilda undersökningar. Det ska också sägas att HD:s inte är statistiskt säkerställd och att man kanske är mer benägen att svara på enkäten om man är kritisk till mässan.

Men 2100 svar är många oavsett.

H22 har väckt mycket känslor. Både inför, under och nu efter när mässan ska utvärderas.

Helt klart går bilderna av den inte riktigt ihop.

Det är naturligtvis viktigt att granska, kartlägga och försöka förstå vilken betydelse en så omfattande satsning som H22 har fått för staden och dess invånare.

Kanske ligger en av förklaringarna just här. I storleken, i spretigheten och i ambitionen att det skulle finnas något för alla. Att vara ett spetsarrangemang för experter och branschfolk och samtidigt locka den breda publiken.

Blinkningen som staden gjorde mot tidigare stadsmässor som H55 och H99 uppfattades kanske som mer än en blinkning. Kanske byggdes förväntningar upp som inte kunde matchas eller infrias.

Målet att locka en miljon besökare blev till en miljon besök. Målet uppnåddes, men även här finns det frågetecken att räta ut. Givet att mässan var utspridd över så stora delar av staden finns det utmaningar med att mäta alla dessa besök. Något vi försöker reda ut i ett reportage i dagens tidning.

Det är sällan något är svart eller vitt. Är det en totalt misslyckad satsning vi har att göra med? Nej så klart inte. Personligen gillar jag ambitionen och ser absolut behovet att satsa på de frågor som mässan omfattade. Men det var å andra sidan inte en fullständig succé heller.

Annons

Annons

Svaret ligger säkert någonstans mittemellan. Och det kan vara bra nog.

Viktigast nu är att ta med sig både vad som funkade bra och vilka saker och ting kunde gjorts annorlunda. Tidningen har i en rad artiklar och reportage försökt belysa mässan ur olika perspektiv. Kanske kommer fler svar i början av nästa år. Då landar en utredning som staden lagt på ett externt konsultföretag. Uppdraget är att undersöka om H22 gjorde den nytta staden har räknat med.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan