Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Den gröna omställningen innebär både möjligheter och utmaningar för industrin i Skåne.”

För varje jobb i industrin skapas två andra jobb, och industrin ger stora skatteintäkter. Därför måste svensk industris konkurrenskraft stärkas, skriver företrädare för Industriarbetsgivarna och IKEM.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Att främja kärnkraften som regeringen aviserat är viktigt men utbyggnaden av vindkraften får inte stanna av, skriver artikelförfattarna.

Bild: Johan Nilsson/TT

Annons

Industrin i Skåne spelar en avgörande roll för det regionala välståndet. Därför är det viktigt att industrins konkurrenskraft står sig även i orostider. Nu närmar sig avtalsrörelsen för nästa år och Industriarbetsgivarna och IKEM, Innovations- och kemiindustrierna, företräder då 500 skånska företag med omkring 20 000 anställda.

Den indirekta sysselsättningen från industrin är unik. För varje jobb i industrins företag skapas ytterligare två jobb i andra branscher eller i den egna branschen. Därtill bidrar industrin med skatteintäkter som i sin tur finansierar stora delar av den offentliga sektorn.

Därför måste svensk industris konkurrenskraft stärkas – både för att behålla jobb och för att skapa fler jobb. Men tyvärr är läget dystert. Industrin befinner sig under press och mest akut är de skenande elpriserna.

Annons

Annons

Skånsk industri har drabbats hårt av de stigande priserna och av de höjda kostnader som kommit till följd av utbudsproblem. Den drabbas dessutom av en dåligt fungerande fraktmarknad, höjda fraktkostnader, brist på insatsvaror och en orolig omvärld.

Men allt kan inte skyllas på omvärlden. Industrin i Skåne har många utmaningar som direkt härrör från en bristfällig strukturpolitik.

Inte minst handlar det om hur energipolitiken har påverkat Skånes industrier. En betydande del av södra Sveriges planerbara elproduktion har monterats ned de senaste decennierna.

Enligt en rapport som Industriarbetsgivarna har gjort stiger marknadspriset i elområde 4, södra Sverige, från cirka 20 öre per kilowattimme sommaren 2020 till 3 kronor kommande vinter.

De åtgärder som Ulf Kristerssons nya regering, genom regeringsförklaringen och Tidöavtalet, aviserat för att främja kärnkraften är viktiga. För att elektrifieringen ska kunna ske i närtid är utbyggnaden av vindkraft central, den får inte stanna av. Vi har länge efterfrågat teknikneutralitet, och därför är det bra att nätkollektivet inte längre ska bekosta anslutningen av havsbaserad vindkraft.

Men förutsättningarna för havsbaserad vindkraft behöver tydliggöras. Regeringen måste arbeta med acceptansfrågan och de målkonflikter som uppstår när svensk elproduktion ska fördubblas. Att effektivisera tillståndsprocesser måste prioriteras. Vi har redan sett varsel om uppsägningar och stoppad produktion i Skåne och övriga landet till följd av energikrisen.

Annons

Industrin har även utmaningar med att rekrytera kvalificerade personer. Branschen behöver informera om hur industrin moderniserats under senare år för att attrahera nya talanger.

Annons

Men utbildningssystemet behöver också stärkas för att möta företagens kompetensbehov. Regeringar har under 2000-talet urholkat ersättningsnivåerna för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar, vilket resulterat i mindre undervisningstid och färre utbildade.

Teknikcollege – en samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning från yrkesutbildningar – är ett exempel på ett initiativ som främjar dialog om företagens behov och kvalitetskrav på utbildningar, men utöver det behövs ett ännu tätare samarbete mellan kommuner, arbetsliv och utbildningsanordnare.

Den gröna omställningen innebär möjligheter till miljardsummor i nyinvesteringar, men också utmaningar för industrin i Skåne när det gäller miljötillståndsprocesser och kompetensförsörjning. I Skåne finns flera exempel på företag i framkant som arbetar med alltifrån infångning av koldioxid till elektrifiering, förnybar råvara och avfallsåtervinning.

Industriföretag verkar i global konkurrens, vilket ställer höga krav på utveckling och effektivitet. Det förutsätter ett stabilt näringslivsklimat. Mot denna bakgrund går industrin snart in i en avtalsrörelse, där industrins parter ska förhandla fram ett normerande märke för löner och arbetsvillkor för drygt 2,2 miljoner anställda i 450 avtal.

Annons

Goda villkor för industrin handlar om att värna konkurrenskraften genom en ansvarsfull lönebildning. Den svenska modellen har genom Industriavtalet levererat – även i utmanande tider.

SKRIBENTERNA
Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna.

Jonas Hagelqvist, vd Innovations- och kemiindustrierna, IKEM.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan