Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Sverige har alla chanser att bli en världsledare i den cirkulära omställningen.”

Centerpartiet har en brådskande att-göra-lista att dela med sig av till miljöminister Romina Pourmokhtari (L). Det skriver C:s miljöpolitiska talesperson.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Utan en cirkulär ekonomi som håller resurser i omlopp längre och bryter fossilberoendet kommer vi inte att kunna reducera vårt ekologiska fotavtryck i den utsträckning som behövs, skriver artikelförfattaren.

Bild: Fredrik Sandberg/TT

Annons

Så fick Sverige till slut en ny regering. En regering styrd av Sverigedemokraterna. Centerpartiet konstaterar med besvikelse att våra farhågor om fossilhögerns bristande miljöpolitik tyvärr har besannats, på punkt efter punkt.

Klimatet är vår tids ödesfråga. För att bromsa och stoppa utsläppen behövs omfattande, omedelbara åtgärder inom alla samhällssektorer. Att den nya regeringen i denna situation väljer att lägga ner miljödepartementet är oroväckande.

Varken i det så kallade Tidöavtalet eller i regeringsförklaringen får miljöpolitiken det utrymme den förtjänar. Med undantag för en kort men välkommen formulering om övergödning och trålfiske, ligger fokus endast på elektrifiering och kärnkraft.

Annons

Det krävs ett systemskifte i hur vi tillverkar, förbrukar och konsumerar produkter och råvaror. Utan en cirkulär ekonomi som håller resurser i omlopp längre och bryter fossilberoendet kommer vi inte att kunna reducera vårt ekologiska fotavtryck i den utsträckning som behövs.

Annons

För Centerpartiet är näringslivet den riktiga motorn i den cirkulära omställningen och politiken måste säkerställa att företagen har bästa möjliga förutsättningar att ytterligare växla upp sitt arbete. Under den förra mandatperioden togs ett antal viktiga steg på Centerpartiets initiativ, men mer måste göras för att främja svensk innovation och teknikutveckling.

Därför vill vi dela med oss av denna brådskande att-göra-lista med lågt hängande frukter till miljöminister Romina Pourmokhtari (L):

• Inför ett producentansvarssystem för textilier och småelektronik för att göra det lättare för människor att lämna in gamla kläder och uttjänta mobiltelefoner på fler ställen. Det skulle även skapa bättre förutsättningar för mer materialåtervinning, innovation och företagande här i Sverige.

• Inför omgående ett frival i avfallshanteringen för att ge näringslivet möjlighet att äga sitt eget avfall i syfte att kunna förädla det och utveckla cirkulära materialflöden. För detta och för producentansvaren finns färdiga utredningar som genast bör läggas fram som lagförslag.

• Genomför förenklingar och moderniseringar av miljöprövningen och tillståndsprocesserna. Idag fastnar många lovande cirkulära innovationer i utdragna rättsprocesser och entreprenörer slussas mellan myndigheter och åläggs tunga bevisbördor. Istället för att lägga krokben måste miljölagstiftningen främja affärsmodeller och spjutspetstekniker som bryter de linjära materialflödena. Även här finns färdiga utredningar att gå vidare med.

Annons

Annons

• Se över Naturvårdsverkets avfallsklassificering av vanlig berg- och schaktmassa från infrastrukturbyggen. Den leder idag till enorma klimatutsläpp, stora materialförluster och helt onödiga fördyringar. Enbart i Stockholmsregionen kommer bygget av den nya tunnelbanan att bli cirka 23 miljarder kronor dyrare om inte den nya regeringen agerar.

• Gör om och gör rätt vad gäller implementeringen av EU:s engångsplastdirektiv. Den nedskräpningsavgift som den förra regeringen införde träffar snett och hämmar innovationen för plasttillverkande och -säljande företag. Den håller tillbaka potentialen i svensk bioplast och behöver justeras snarast.

• Gör offentlig upphandling till ett effektivt verktyg i omställningen. Årligen upphandlas varor och tjänster för cirka 700 miljarder kronor. Men trots flera nya och gröna upphandlingskrav vinner nästan alltid lägsta pris. Det krävs en närmare dialog och en samverkansplattform mellan upphandlare och näringsliv som kan ge företag som driver utvecklingen inom återvunna och klimatsmarta material bättre förutsättningar att växa.

• Tillsätt omgående en grundlig utredning om framtida cirkulära materialströmmar och som tar ett brett och samlat grepp om samhällets resursförbrukning. Det bör vara prioriterat att utreda den utdaterade avfallstrappan, det kommunala avfallsmonopolet, tydligare end-of-waste-kriterier – regler för när avfall genom återvinning upphör att vara avfall – och ett nationellt mått på cirkularitet.

Annons

Sverige har alla chanser att bli en världsledare i den cirkulära omställningen, men då måste politiken våga dra mesta möjliga nytta av näringslivet och skapa bästa möjliga förutsättningar.

Centerpartiet har lösningarna som kan införas i närtid och hoppas att miljöminister Romina Pourmokhtari delar våra ambitioner.

SKRIBENTEN
Stina Larsson, miljöpolitisk talesperson för Centerpartiet.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan