Annons

Annons

Annons

opinionSvensk politik

Aktuella frågor
”Ett framgångsrikt ordförandeskap kan bidra till att stärka Sveriges trovärdighet och inflytande.”

Som ordförandeland i EU nästa halvår ställs stora krav på Sverige att föra EU:s viktiga arbete framåt på ett sätt som gynnar svenska intressen och värnar den enighet som unionen har uppvisat alltsedan Rysslands invasion av Ukraina. Det skriver EU-nämndens ordförande Hans Wallmark (M).

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Som EU:s ordförandeland vill Sverige prioritera säkerhet, konkurrenskraft och klimat. Som ett led i att koppla samman dessa frågor bör ambitionen vara att arrangera ett EU-toppmöte om tillväxt, skriver artikelförfattaren.

Bild: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Annons

Sverige står i närtid inför två stora händelser. Bekräftelsen på att bli fullvärdig medlem av Nato tillsammans med Finland samt det svenska EU-ordförandeskapet under första halvåret 2023. Båda betyder mycket.

Det är en turbulent tid. Det säkerhetspolitiska läget är det sämsta på decennier. Rysslands storskaliga krig mot Ukraina har pågått sedan den 24 februari. Energikrisen kräver kraftfulla åtgärder. Till det kan läggas ett alltmer bekymmersamt ekonomiskt läge. Samarbete och sammanhållning inom EU och Nato är oerhört centralt i att hantera allt detta.

Dessutom är det även en tid när ovanligt många lagförslag från EU-nivån kommer att befinna sig i sitt slutförhandlingsskede. Flera av dessa kan få långtgående inverkan. Allt det ställer stora krav på Sverige att föra EU:s viktiga arbete framåt, på ett sätt som gynnar svenska intressen, och värnar den enighet som unionen har uppvisat alltsedan Rysslands invasion.

Annons

Annons

Sverige kommer under sex månader från den 1 januari 2023 att leda cirka 2000 möten i ministerrådets olika konstellationer och nivåer. Omkring 150 informella möten och konferenser genomförs i Sverige. Det är en unik möjlighet att visa upp vårt lands styrkor, såsom det hållbara svenska skogsbruket, IT-företag i världsklass och växande industrikluster, för att bara nämna några exempel. Den för våra länders konkurrenskraft viktiga forskningen är också central och här finns mycket att vara stolt över ur ett sydsvenskt perspektiv.

För riksdagen innebär det värdskap för att samla de olika nationella parlamenten i EU:s övriga 26 medlemsstater.

Som ordförande förväntas Sverige opartiskt föra EU:s arbete framåt och säkra kontinuiteten. Men det finns ändå utrymme att sätta viss nationell prägel på arbetet. Den chansen ska såklart tas. Moderaterna har pekat ut några områden som särskilt prioriterade, bland andra säkerhet, konkurrenskraft och klimat. Som ett led i att koppla samman dessa frågor bör ambitionen vara att arrangera ett EU-toppmöte om tillväxt.

Illa är ju att det idag saknas en renodlad tillväxtstrategi för EU. EU:s globala tyngd är nämligen avhängig dess ekonomiska kraft, men vi ser dessvärre hur Europas andel av den globala ekonomin fortsätter att minska. Starkare konkurrenskraft, mer handel och en robustare ekonomi behövs för att stärka vår motståndskraft. Sverige ska driva på för en fördjupning av den inre marknaden, särskilt för tjänster och den digitala ekonomin. Det förbättrar även möjligheterna att komma bort från destruktiva beroenden av Putins Ryssland och andra auktoritära regimer.

Annons

Annons

Det har skett ett nödvändigt uppvaknade de senaste åren om att vi inte ska låsa oss fast vid länder som är beredda att använda ett beroende emot oss som påtryckningsmedel. Detta var ju den varning som framfördes ifråga om Nordstream men som viftades bort. Gasen kan skruvas på och gasen kan skruvas av. Exakt så som nu skett. Samtidigt måste protektionismens bockfot undvikas. Handel och utbyte är en styrka och inte en svaghet. Sårbarheten minskar i den grad vi ingår vitala samarbeten huvudsakligen med partners världen över vilka vi ligger nära värderingsmässigt.

Det finns en viktig roll att spela, inte minst för att peka ut en annan riktning än den som de senaste åren kommit att prägla förslagen från EU-nivån med alltmer detaljreglerande och protektionism. Ökad statlig inblandning i ekonomin är i regel inget recept för tillväxt. Och efter åtta år med regeringar i Stockholm som uppfattats prioritera FN mer än EU finns det nu en förväntan om ett mer framåtlutat förhållningsätt. Ett framgångsrikt ordförandeskap kan bidra till att stärka Sveriges trovärdighet och inflytande.

Kan tiden som ordförandeland dessutom ske samtidigt som Sverige och Finland blir medlemmar av Nato är det ett kraftfullt understrykande av hur centrala de säkerhetspolitiska frågorna är. För våra länder och vår kontinent. Putinregimens illegala och illegitima anfallskrig mot Ukraina är varje dag en tydlig påminnelse om att ensam inte är stark.

SKRIBENTEN
Hans Wallmark (M) är ordförande i EU-nämnden i riksdagen och ordförande i Sveriges delegation till Natos parlamentariska församling.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan