Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Ignorerar regeringen ungas bidrag till att förebygga kriminalitet och gängbildning?”

Att unga lägger tid och energi på något utvecklande på fritiden måste få ett erkännande som förebyggande av kriminalitet och gängbildning. Men Tidöavtalet nämner unga endast som problem, offer eller passiv målgrupp. Det skriver generalsekreteraren för KFUM Sverige.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Även om idrott är bra för många så passar det inte alla. Om unga själva får välja så organiserar de sig på olika sätt, skriver artikelförfattaren. Foto: Ørn E. Borgen/NTB/TT

Annons

Det nya regeringsunderlaget presenterades den 14 oktober på en pressträff, följt av Tidöavtalet som strax därefter publicerades. KFUM Sverige har följt detta och vi förvånas över den passiva bild av unga som målas upp, både under pressträffen och i Tidöavtalet. På pressträffen valde Liberalernas ordförande Johan Pehrson att lyfta idrottens viktiga roll för gemenskap, folkhälsa och social fostran, och som en viktig del i förebyggande åtgärder mot psykisk ohälsa. KFUM Sverige instämmer ivrigt och gläds åt att perspektivet lyfts.

Dock drunknar glädjen i att ämnet kriminalitet och förebyggande insatser tidigare avhandlats och stannar vid sociala insatser och lagändringar – utan att ens nämna ungas roll. Unga utmålas än en gång som en passiv målgrupp och inte som en aktiv aktör.

Annons

Annons

Sverigedemokraterna gav en uppräkning av åtgärder mot kriminalitet med mera. KFUM ifrågasätter starkt hur en kan prata om förebyggande insatser mot stora samhällsproblem som kriminalitet och gäng utan att ens nämna ungas roll, inte ens i det preventiva arbetet. Återigen blir unga en passiv målgrupp snarare än en aktiv aktör i samhällsbyggande förändringsinsatser. Ungas möjligheter att bidra genom civilsamhällets föreningsliv måste legitimeras av politiker i dessa sammanhang.

Det blir tyvärr inte bättre av att läsa Tidöavtalet. Även där nämns unga, faktiskt över 30 gånger, endast som problem, offer eller passiv målgrupp. Har regeringen missat ungas kapacitet och roll som aktiva fredsbyggare? Hur kan regeringen ignorera det faktum att ungas egen organisering genom civilsamhället är ett viktigt bidrag till att förebygga exempelvis kriminalitet?

Ytterligare ett perspektiv saknas i Tidöavtalet. Även om L-ledaren Johan Pehrson nämnde några av idrottens fördelar, missar såväl han som de andra partiledarna en central aspekt. Nämligen vikten av att se bredden i ungas engagemang. Eller förväntas alla unga vara stöpta i samma form? Tror den nya regeringen att alla unga får ut dessa positiva effekter av en och samma sak?

Även om idrott är bra för många så passar det inte alla. Om unga själva får välja så organiserar de sig på olika sätt. Alla unga behöver navigera och prova sig fram till vad som passar just dem. Kanske är det idrott, kanske att arbeta tillsammans med andra på en lägergård eller i en hobbyförening. Andra kanske vill sjunga i kör, vilket också har bevisats öka produktionen av oxytocin som i sin tur dämpar oro och ångest. Eller varför inte en mix av många olika saker?

Annons

Annons

Inom KFUM ser vi vikten av att unga själva får prova sig fram och själva komma fram till vad som passar just dem, som förebyggande och hälsofrämjande insatser.

Att unga lägger tid och energi på något utvecklande på fritiden måste få ett erkännande som förebyggande av kriminalitet och gängbildning. Likväl som för stärkandet av tolerans, respekt och samarbetsförmåga – kompetenser som behövs för att vara delaktig i en demokrati.

KFUM:s 150 lokala föreningar runtom i landet består i grova drag av en tredjedel som fokuserar på en renodlad idrott, en tredjedel på olika idrotter i kombination med annan verksamhet och en tredjedel verksamheter som lägergårdsverksamhet, körer, fritids och kultur. Dessa aktiviteter och mötesplatser utgår från ungas behov och engagemang. Det vill säga – det finns många former av organiserade verksamheter, precis som det finns många olika unga. Och även om vi förväntar oss att en stor del fortsatt kommer att hitta sin plats inom idrotten, behöver det finnas en förståelse för ungas olika behov. Det finns inte en lösning som passar alla.

Den nya regeringen bör se till att alla unga får möjlighet att hitta sin värdefulla sysselsättning och att det finns ett likvärdigt stöd och likvärdiga möjligheter för alla unga.

KFUM vill därför uppmärksamma den nya regeringen på:

• Att stödja ungas organisering bör ses som ett preventivt arbete mot kriminalitet och unga som en aktiv aktör som fredsbyggare.

Annons

• Vikten av ungas egen organisering – att hitta en meningsfull fritidssysselsättning som bör få ta både tid och omvägar.

• Att psykisk hälsa är en positiv effekt av idrott som även andra delar av föreningslivet har. Unga måste själva få vara beslutsfattare kring vad som ger resultat för dem.

• Att se unga för vad de är: en aktiv aktör i att skapa ett fredligt och inkluderande samhälle.

SKRIBENTEN
Alexander Clemenson är generalsekreterare för KFUM Sverige.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan