Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Politiken som präglat klimatet i skolorna har lett fel.”

Förbättra skolans inre arbete så att de unga finner livet i skolan meningsfullt, framtidsinriktat och givande. Det skriver två experter i pedagogik.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Nio av tio andraklassare finner att deras lärare undervisar bra, men bara sex av tio åttondeklassare, skriver artikelförfattarna.

Bild: Jonas Ekströmer/TT

Annons

Sveriges skolväsende har höga ambitioner sedan lång tid. De unga ska vara i utbildning länge, 13 år i de flesta fall. Sammantaget är det en stor del av uppväxten.

För att skolan med sitt framtidsinriktade lärande ska fungera behöver eleverna hög arbetsvilja. Att de upplever gemenskap och omväxling hjälper till, men det som kanske mest gynnar arbetsviljan är undervisningen är begriplig, hanterbar och meningsfull.

Ett av de bästa sätten att få elever att finna skolan meningsfull är att ge dem inflytande. Det har tidigare politiker insett och slagit fast detta inflytande i skollagen. Unga ska stimuleras att ta aktiv del i att vidareutveckla utbildningen och alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som rör utbildningen. Dessa politiska trumpetsignaler behöver översättas till vardagshandling för att ge unga en arbetsvilja som räcker ett helt skolliv.

Annons

Annons

I många kommuner och skolor anstränger sig lärare och skolledare för att stämma av elevernas arbetsvilja och hur de upplever sin situation. Till exempel genomför Stockholm en årlig brukarundersökning i årskurserna 2, 5 och 8 där elever och föräldrar tycker till om skolan. Varje år har mer än 20 000 elever vittnat om hur de ser på livet i skolorna. Tanken är att förändringar av elevernas bedömningar ska fångas upp – om de går åt fel håll ska förbättringar genomföras.

Vi har ställt samman resultaten för de tio senaste åren för att kunna jämföra åldersgrupperna. Utfallen visar att elever som bedömer att lärarna motiverar dem bra sjunker från att i tvåan vara drygt 80 procent till lite mer än 30 procent i åttan. Nio av tio tvåor finner att deras lärare undervisar bra, men bara sex av tio bland åttorna.

Att döma av dessa årliga temperaturtagningar har kvaliteten på lärares arbete som riktar sig till lite äldre elever inte stigit. Den har svårt att nå upp till nivåer som eleverna har rätt att förvänta sig. Avståndet har ökat mellan hur stora andelar yngre respektive äldre elever som bedömer sina lärares insatser som bra. Lärarna och skolledarna verkar inte ha lyckats få till ett bra utbyte mellan olika grupper av lärare.

Lärare som arbetar med äldre elever tycks ha en hel del att lära av de som arbetar med yngre. Om stockholmarna organiserat ett utbyte dem emellan, hade andelarna unga som bedömt lärarinsatsen positivt troligen närmat sig mellan årskurserna – inte fjärmat sig.

Annons

Men att elevernas bedömning går åt fel håll är begripligt eftersom lärare varit upptagna av annat än att undervisa bra och att stimulera sina elevers arbetsvilja.

Annons

Den utbildningspolitik som angett tonen för lärares arbete har haft en dyster underton under det senaste årtiondet. Bilder av oordning och oreda har bitit sig fast. Politiken har begärt att kunskapsprövningar ska hagla över eleverna. Lärare har avkrävts ideliga dokumenterade bedömningar av elever. Det är här lärarnas energi plöjts ner.

En slutsats som kan dras av de återkommande bedömningarna av lärares arbete är att den politik som präglat klimatet i skolorna har lett fel. Istället för att leda till elevmotiverande insatser, ledde politiken till motsatsen. En av de politiker som satte stark prägel på livet i skolorna i just Stockholm den aktuella tioårsperioden var landets nya skolminister Lotta Edholm. Hon var ansvarig för grundskolornas verksamhet i Stockholm 2006-2014 och 2018-2020.

Men lärare och skolledare har själva ett stort ansvar. Som professionella behöver de finna bättre vägar att hålla elevernas arbetsvilja hög, inte distraheras av politikers nycker.

Lärare och skolledare i Sverige – ta till er av era kollegors erfarenheter i huvudstadskommunen under det senaste decenniet. Låt er inte distraheras och bländas av ledande politikers påhitt och snärjas av deras förenklade tilltag. Ta det egna yrket på allvar istället. Ta vara på elevernas iakttagelser av hur ert arbete gestaltas, dra lärdomar av kollegor. Förbättra skolans inre arbete så att de unga finner livet i skolan meningsfullt, framtidsinriktat och givande tillsammans med er.

SKRIBENTERNA
Mats Ekholm, professor emeritus i pedagogik vid Karlstads universitet

Marcus Samuelsson, biträdande professor i pedagogik vid Linköpings universitet

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan