Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”I bästa fall är visitationszoner meningslösa – i värsta kontraproduktiva.”

Som uppvuxen på Rosengård har jag många gånger hört teorier som riskerar att gödas om visitationszoner införs, skriver Bassem Nasr (MP), riksdagsledamot och ordförande för Miljöpartiet i Malmö.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Regeringspartierna och Sverigedemokraterna bör lyssna på den omfattande kritiken mot att införa visitationszoner, skriver artikelförfattaren.

Bild: Izabelle Nordfjell

Annons

Sverige ligger i topp när det gäller dödligt skjutvapenvåld i Europa, visar en rapport från Brottsförebyggande rådet. Den organiserade brottsligheten är ett allvarligt hot mot enskilda personer, företag, välfärden och människors tilltro till rättssamhället.

Inte minst i Malmö har det under många år funnits etablerade gäng vars framfart drabbat hederliga Malmöbor. Det måste hela samhället sätta stopp för.

Under Miljöpartiets tid i regering genomfördes en rad åtgärder för att bekämpa den organiserade brottsligheten. Till exempel byggdes polisutbildningen ut i Malmö, resurserna till Polismyndigheten utökades och över 60 straffskärpningar gjordes.

Miljöpartiet var även med och genomförde historiskt stora satsningar för att bryta ojämlikheten i skolan och gjorde kraftfulla anslag till välfärden: skola, vård och omsorg. Men trots ett batteri av åtgärder har den organiserade brottsligheten inte kunnat pressas tillbaka. Sverige behöver göra mer.

Annons

Annons

Högerpartierna hävdar att hårdare tag och strängare straff ska få bukt med kriminaliteten. Under valrörelsen målade Ulf Kristerssons sida upp en hotfull framtidsbild där lösningen var enkel – strängare straff. Men verkligheten är mer komplex än så.

Mot den bakgrunden är det inte förvånande att Tidöavtalet innehåller förslag som vid första anblick kan verka positiva för brottsbekämpningen, men vid en närmare granskning är både ineffektiva och kontraproduktiva.

Ett exempel är förslaget om tidsbegränsade visitationszoner. Det innebär ökade befogenheter för polis att på en viss geografisk plats söka efter vapen på personer och i fordon. Det ska inte längre krävas brottsmisstanke för att bli stoppad och visiterad. Det finns uppenbara risker med det:

• Minskad andel uppklarade brott. Kriminologer, bland annat Henrik Tham, professor emeritus i kriminologi, påpekar att visitationszoner minskar människors tillit till polisen, något som gör dem mindre benägna att lämna ut olika uppgifter. Det förvärrar dagens situation där många inte vågar vittna och därmed minskar andelen uppklarade brott.

• Verkningsfulla insatser får mindre fokus. Redan idag har polisen goda möjligheter att visitera personer och genomsöka fordon. Ju mer fokus som regeringen lägger på kontraproduktiva förslag som visitationszoner, desto mindre uppmärksamhet får effektiva insatser.

• Det förebyggande arbetet skadas. Visitationszoner kan skada sociala insatser. När hela områden stämplas som problematiska försämras invånarnas förtroende för myndigheterna. Polisförbundet har varnat för att visitationszoner riskerar att skada relationerna och den tillit som polisen försöker bygga upp i sitt brottsförebyggande arbete.

Annons

Annons

• Kriminella gängs rekrytering av unga främjas. Det pågår en dragkamp mellan de kriminella gängen och det offentliga Sverige om ungdomar i utanförskapsområden. En del av gängens propaganda är att svensk polis är rasistisk och kollektivt bestraffar människor med invandrarbakgrund. Som uppvuxen på Rosengård har jag många gånger hört sådana teorier som riskerar att gödas om visitationszoner införs.

• Områden tas över av kriminella. Polisen strävar efter att invånarna ska återta kontrollen över sina områden. Med visitationszoner är risken att hederliga invånare väljer att inte vistas i området för att slippa bli visiterade. Områdena tas istället över av kriminella. Sådana tendenser har synts i till exempel Seved i Malmö.

För att vända dagens negativa trend vill Miljöpartiet göra det lättare att beslagta kriminellas vinster, skärpa vissa straff, stärka myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet, öka stödet till vittnen samt lätta på sekretessen mellan myndigheter.

Även framöver behövs kraftfulla satsningar på polis och andra rättsvårdande myndigheter.

För att få fler gängkriminella att lämna den brottsliga banan vill Miljöpartiet sprida lärdomarna av projektet Sluta skjut, som framgångsrikt prövats i Malmö.

Men rekryteringen till de kriminella gängen måste också brytas, annars kommer Sverige aldrig ur den pågående våldsspiralen.

Samhället måste stötta föräldrar och förebygga att barn och unga socialiseras in i kriminalitet.

Miljöpartiet vill se fler familjecentraler och mer intensiva förebyggande insatser tidigt för de barn som uppvisar tydliga riskbeteenden. I Danmark har den typen av insatser fått störst effekt för att trycka tillbaka gängkriminaliteten.

Annons

Annons

Miljöpartiet vill också se kraftfulla nationella satsningar för att lyfta politiskt eftersatta områden, något som är särskilt viktigt när många kommuners ekonomi är pressad. Satsningarna behöver fokusera på att stärka förskola och skola, motverka skol- och boendesegregation och göra arbetsmarknaden tillgänglig för fler.

Miljöpartiet vill dessutom tillsätta en kommitté med företrädare från bland annat myndigheter, kommuner, högskolor och den ideella sektorn som gör en analys av den organiserade brottslighetens framväxt och presenterar konkreta förslag som har stöd i forskning och beprövad erfarenhet.

Regeringspartierna och Sverigedemokraterna bör lyssna på den omfattande kritiken mot att införa visitationszoner. I bästa fall är det en meningslös insats och i värsta fall besannas farhågorna om att det blir kontraproduktivt. Sverige förtjänar bättre.

SKRIBENTEN

Bassem Nasr (MP), riksdagsledamot och ordförande för Miljöpartiet i Malmö

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan