AnnonsKraftringen

Kraftringen framtidssäkrar elnätet i Åstorp

Det svenska klimatmålet om nollutsläpp av växthusgaser till 2045 kräver en enorm energiomställning. I takt med att fossila bränslen fasas ut och ersätts med förnyelsebar energi, investerar Kraftringen mångmiljonbelopp för att framtidssäkra dagens elnät. I Åstorp bygger Kraftringen en ny nätstation, byter ut kabelskåp och bygger ut det befintliga elnätet – en satsning på omkring 4 miljoner kronor.

– Elnätet byggdes ursprungligen för ett helt annat scenario och för att klara ökande elektrifiering krävs det historiskt stora investeringar, både för samhället som stort och för Kraftringen lokalt, säger Erik Häggsgård som är chef för teknik och planering på Kraftringen.

Totalt 3,5 miljarder kronor satsas i Kraftringens nät de kommande åren för att möta framtidens behov. Antalet elbilar och laddhybrider i Åstorps kommun växer i snabb takt, vilket innebär att fler laddstolpar måste byggas men också ett högre effektuttag hos de kunder som väljer att ladda hemma.

– Med en fördubblad elanvändning till 2040 och en ökad elektrifiering av vårt samhälle så krävs det omfattande investeringar i Åstorps elnät, säger Erik Häggsgård.

Erik Häggsgård, chef för teknik och planering på Kraftringen.

Parallellt med utbyggnaden lägger Kraftringen stora resurser på att vädersäkra elnätet och se till att kunderna får ström även under höst- och vinterstormarna. För att förebygga strömavbrott i glesbygden har gamla luftledningarna ersatts med kablar i marken vilket innebär att träd inte kan ramla över dem när det stormar, förklarar Erik Häggsgård. Kraftringens vädersäkringsprojekt har inneburit en investering på 300 miljoner kronor.

Varje år inspekteras de luftburna elledningarna för att hitta eventuella fel, och ledningsgator röjs med hänsyn till djur- och växtliv. Utöver det finns 29 000 stolpar, 2 500 stationer och drygt 9 000 kilometer ledning som kräver underhåll året om.

Men den riktigt stora utmaningen är dock elektrifieringen av industri och transporter där eldrift kommer att ersätta fossila bränslen, säger Åsa Svensson som är affärsområdeschef för nät på Kraftringen:

– Nu fortsätter vi vårt arbete med att utveckla och framtidssäkra elnätet för alla Åstorpsbor. Omställningen som vi står inför kräver rejäla investeringar och vår uppgift är att se till att fylla det behovet.

Läs mer om Kraftringens elnätsinvesteringar här

Denna text är en annons producerad av Bonnier News Brand Studio och inte av HDs redaktion. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på cm.native@bonniernews.se
Till toppen av sidan