Annons

Annons

Annons

opinionSvensk politik

Aktuella frågor
”Socialdemokraterna verkar vara imponerade av regeringens och SD:s kraftpaket.”

Sedan Tidöavtalet klubbades, med det kraftpaket av förebyggande insatser som det innehåller och som nu ska bli verklighet, hörs ingen kritik från Socialdemokraterna, skriver Emma Ahlström Köster (M), riksdagsledamot.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Jimmie Åkesson (SD), Ulf Kristersson (M), Ebba Busch (KD) och Johan Pehrson (L) höll den 14 oktober en gemensam pressträff angående regeringsbildningen och presenterade Tidöavtalet.

Bild: Stina Stjernkvist / TT

Annons

Socialdemokraterna verkar vara imponerade av Moderaternas, Kristdemokraternas, Liberalernas och Sverigedemokraternas kraftpaket när det gäller förebyggande insatser.

Under valrörelsen var Socialdemokraternas främsta kritik mot den borgerliga oppositionen och SD att de enbart tänkte reaktivt, alltså att vår politik bara utgick från vad samhället bör göra efter att till exempel ett brott begåtts. Som svar på det framhävde vi betydelsen av att både arbeta förebyggande och agera kraftigt mot kriminalitet och andra samhällsproblem.

Socialdemokraterna glömmer ofta signalvärdet i att samhället markerar mot sådant som inte är okej. Det kan röra sig om allt ifrån bus i skolan till passivitet när det gäller att själv göra sig anställningsbar.

Annons

De som väljer att begå brott måste drabbas av tydligt negativa konsekvenser. Det är lika självklart som att det finns stora vinster med att förebygga brott och ohälsa. Om inte samhället arbetar förebyggande uppstår ett slöseri med resurser. Det blir helt enkelt dyrt i ett längre perspektiv. Dessutom blir det dåligt för den som inte får hjälp och stöd i ett tidigt skede. Det mänskliga lidandet ökar.

Annons

Sedan Tidöavtalet klubbades, med det kraftpaket av förebyggande insatser som det innehåller och som nu ska bli verklighet, hörs ingen kritik från Socialdemokraterna.

Ska man tolka det som att Socialdemokraterna är nöjda, eller rent av imponerade av pricksäkerheten i avtalet?

Några av de viktigaste förebyggande insatserna i Tidöavtalet inom olika områden är:

• Vård

- Utbyggnad av primärvården (för förebyggande eller tidiga hälsofrämjande insatser).

- Tillsättningen av en nationell samordnare med ansvar för suicidpreventivt arbete.

• Brott

- Utökade möjligheter till preventiva tvångsmedel för att förhindra brottslig verksamhet.

- Uppgraderande av vistelseförbud – för att förhindra en utökning av brott i till exempel nära relationer.

- Visitationszoner - för att tidigt upptäcka olagliga vapen och annan kriminalitet.

• Socialt

- Inom LVU utreda möjligheten att omhänderta barn som lever i familjer med koppling till brottslig verksamhet.

- Utreda förstärkt föräldraansvar.

- En ny socialtjänstlag med förtydligat förebyggande uppdrag.

- Bred och skärpt lagstiftning kring hedersrelaterat förtryck.

• Migration och integration

Annons

- Utökat arbete och förstärkta möjligheter till inre utlänningskontroller och effektivt verkställningsarbete.

- Utreda möjlighet till utvisning av utländsk medborgare på grund av bristande vandel.

Annons

- Skärpta krav för medborgarskap.

- Etableringskrav villkorat med aktivt deltagande på SFI eller annan undervisning motsvarande heltid.

• Skolan

- Tydligare kunskapsinriktning med fokus på fakta och ämneskunskaper.

- Fler speciallärare och särskilda undervisningsgrupper.

- Läsning ska få större utrymme.

- Mer fokus på trygghet och arbetsro.

Jag är stolt över det avtal mellan Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna som gör att Sverige nu kan förändras till det bättre.

Och det är helt rimligt att både vara nöjd och imponerad, oavsett vilket parti man röstade på i valet.

Nu tar vi samarbetspartier, som lovat, tag i Sverige.

SKRIBENTEN

Emma Ahlström Köster (M), riksdagsledamot, ledamot i kulturutskottet, ingår i det parlamentariska nätverket Sverige-Ukraina och bor i Lomma

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan