Annons

Annons

Annons

Min mening

Insändare
Helsingborgs stadskärna får inte flyttas ut till Väla köpcentrum

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Vi vill se en levande stadskärna med människan i centrum, där alla kan känna sig välkomna och trygga och hitta just sitt drömkvarter. Det skriver Hanna Candell.

Annons

De senaste åren har präglats av utmaningar för stadskärnor; pandemin, trygghetsutmaningar och detaljhandelns paradigmskifte. En stadskärna är inte bara en stads själ och ansikte utåt, utan ger även skatteintäkter, arbetstillfällen, ökad trygghet och livskvalitet. Nu vill staden tillåta att Väla byggs ut med 70 procent. Det rimmar inte med visionen om ett levande city.

Sedan något år tillbaka arbetar det externa köpcentret Väla med en större expansionsplan som, om den blir verklighet, kommer att påverka stadskärnan precis som den senaste utbyggnaden 2010 gjorde. För att möjliggöra expansionen tar Helsingborgs stad fram en ny detaljplan, som nyligen gick ut på samråd. I den nya detaljplanen ändras användningen från handel till centrum.

Annons

Väla är viktigt för Helsingborg, men det är också stadskärnan. För att stadskärnan ska fortsätta utvecklas behövs en balans. Om stadsliknande platser får uppstå utanför centrum och tillåts ”ta över” stadens funktioner i alltför stor utsträckning utarmas städerna och i ett längre perspektiv förlorar städerna sin funktion. I till exempel Göteborg, Linköping och Eskilstuna har ansvariga politiker satt ner foten och bestämt sig för att värna sin egen cityhandel och har därmed avvisat förslag på att expandera köpcentrum i utkanten av staden. Allt för att värna stadskärnan.

Annons

Helsingborgs stadskärna står för knappt 15 procent av all fysisk detaljhandelsförsäljning i kommunen medan externhandeln står för 44 procent vilket är betydligt högre än riksgenomsnittet (38 procent). Jag pratar ofta om externhandeln som ett komplement och inte en konkurrent. På Väla är det handel som driver besöksflöden och med det följer möten och att människor fikar och äter.

Utvecklingen i stadskärnan går sedan många år mot ett ökat utbud av kultur, upplevelser, restauranger och service vilket är det som tillsammans med bostäder och kontor driver besöksflöden. Och där människor är, finns även handeln. Det är inom dessa branscher; kultur, upplevelser, kontor och service som nu Väla vill expandera. Därmed förflyttas balansen och igen är det stadskärnan som utmanas.

Om Helsingborg ska kunna fortsätta vara en levande stadskärna kommer det krävas mod och kreativitet och en vilja att tänka nytt när det gäller områden som framtidens handel, stads- och platsutveckling, tillgänglighet, trygghetsskapande och inte minst samverkan mellan olika aktörer.

Annons

För att lyckas inom detta har vi under året engagerat över 300 personer och tillsammans tagit fram en strategi för Helsingborgs stadskärna 2030. Där är det tydligt att vi vill se en levande stadskärna med människan i centrum, där alla kan känna sig välkomna och trygga och hitta just sitt drömkvarter. Där vi kan handla, uppleva saker, mötas och umgås över olika gränser. En plats att älska av både invånare, besökare och den som jobbar i city.

Annons

Stadskärnan är en unik tillgång för hela Helsingborg, vårt ansikte utåt och en demokratisk mötesplats för både helsingborgare och besökare. Men det krävs politiskt mod och omsorg om vår stad för att stadskärnan ska fortsätta leva upp till detta. Därför vill jag se en fördjupad utredning om hur förslaget om ny detaljplan påverkar vår älskade stadskärna och omkringliggande kommuners centrum, innan beslut fattas.

Hanna Candell

VD Helsingborg Citysamverkan

Håller du med insändarskribenten eller inte? Vad tycker du? Kommentera nedan:

Inbäddat innehåll

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan