Annons

Annons

Annons

Min mening

Insändare
Därför säger vi nej till att ödelägga högklassig åkerjord vid Svedberga

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Får Svedberga solcellspark klartecken väntar en gigantisk förvandling av världens bästa åkermark. Det skriver Christel Kvant.

Annons

Mark- och miljödomstolen vill tillåta anläggandet av en solcells-park på en yta om 232 ha – den skulle bli Sveriges största – på vad som idag är åkerjord mellan de båda naturreservaten Svedberga kulle och Tursköpsskogen.

Naturskyddsföreningen i Helsingborg överklagar nu domen, och vi är beredda på att bli ifrågasatta. Vill vi då inte främja utfasningen av den fossila energin? Vill vi inte främja solkraften? Är vi emot allt?

Vi vill därför gärna förklara att vi är helt införstådda med det snabbt växande behovet av förnybar el, däribland solenergi. Och att det känns särskilt svårt och kluvet att behöva gå emot ett företag som storsatsar på solkraft.

Vi gör det alltså ändå, och skälen är följande:

Annons

Solcellsparken i Svedberga är avsedd att uppföras på högklassig åkerjord. Det har vi här i Skåne. Vår jordbruksmark utgör bara ca en procent av Sveriges landareal – samtidigt står den för 40-70 procent av landets totalskörd av de vanligaste livsmedelsgrödorna.

Annons

Sveriges självförsörjningsgrad minskar stadigt. Den uppgår idag bara till 50 procent, jämfört med nivåer på 70–90 procent för tjugo år sedan, och trenden går fortsatt nedåt. Hur olyckligt detta är framstår som alltmer uppenbart i det instabila säkerhetsläge som råder i Europa idag. Men dessutom när klimatförändringarna slår ut allt flera jordbruksmarker i världen på grund av uttorkning respektive översvämningar. Världens kvarvarande bördiga åkerjordar är helt enkelt livsnödvändiga för att människorna ska kunna äta sig mätta, och vi måste göra allt för att skydda de som finns kvar.

Trots att vi väl alla förstår detta, tillåts att åkrarna tas i anspråk till annat än matproduktion.

”Skåne är det län som förlorat mest jordbruksmark i landet under den senaste 4-årsperioden, minst 763 ha. Denna siffra skulle nästan tredubblas om de pågående ärendena hos länsstyrelsen för uppförande av solcellsanläggningar beviljas” konstaterar länsstyrelsen.

Får Svedberga solcellspark klartecken väntar alltså en gigantisk förvandling av världens bästa åkermark till solcellsparker.

Det här handlar alltså inte bara om Svedberga solcellsanläggning. Det handlar om hur utbyggnaden av den viktiga och välbehövliga solkraften ska kunna ske utan att det går ut över andra värden som är minst lika viktiga.

Solcellsföretaget hävdar att det är möjligt att odla vall mellan raderna. Man avser dessutom att så blommor till stöd för pollinerande insekter och göra kantplanteringar som även de främjar den biologiska mångfalden. Vi vill gärna säga att vi tycker att man har gjort allt i sin makt för att göra bästa möjliga för både naturen och jordbruket – om det nu är så att man till varje pris ska ha solceller på åkermark.

Annons

Annons

Men det är just det vi inte tycker att man ska. I det här fallet dessutom av det skälet att området ligger mellan två naturreservat, och därmed blir särskilt olämpligt.

I Helsingborg – och även på andra platser – satsas det stort på gigantiska logistikanläggningar, som även de oftast uppförs på åkerjord. Det är förstås ännu värre än att utnyttja jorden till solceller. Men när de nu redan står där och har åstadkommit sin förödelse – då är de ju åtminstone utmärkta ytor för solcellsanläggningar. Därtill breder köpcentran ut sig i enorma envåningshus med platta tak – även de klart lämpade för solceller. Länsstyrelsen åberopar en rapport från 2014 som visar att 25 procent av Skånes elanvändning skulle kunna komma från takinstallationer. Sedan dess har arealerna blivit flera och större.

Så varför gör man inte det? Det ansökande företaget har svaret:

”Enkelt uttryckt är det inte tillräckligt att det finns tak om det saknas investeringsvilja att klä dessa med solceller.”

Det är nämligen så mycket billigare att bygga på åkermark än på tak.

Har samhället då råd med ett så snävt och kortsiktigt perspektiv i en värld där de brukbara jordarna minskar samtidigt som befolkningarna ökar? Och där det blir allt viktigare med närproducerad mat, som inte behöver fraktas över jordklotet till dyra koldioxidkostnader? Här står det klart att det behövs politiska ingripanden för att göra det ekonomiskt lockande att göra de satsningar som så uppenbart behövs.

Annons

Det går inte att bortse från länsstyrelsens varning:

”Länsstyrelsen kan konstatera att det finns ett stort och ökande intresse för utbyggnad av solcellsparker på jordbruksmark. I det fall det skulle godtas att stora arealer jordbruksmark tas i anspråk för denna typ av anläggningar utan att länsstyrelsen kan hävda skyddet för jordbruksmarken, kommer konsekvenserna för livsmedelsförsörjningen bli allvarliga, inte minst ur ett beredskapsperspektiv. Det är därför av yttersta avgörande att länsstyrelsens beslut fastställs.”

Vi delar den uppfattningen, och därför överklagar vi nu mark- och miljödomstolens dom till Miljööverdomstolen.

För Naturskyddsföreningen i Helsingborg

Christel Kvant

ordförande

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan