Annons

Annons

Annons

opinionSvensk politik

Aktuella frågor
”Jag ser fyra utgångspunkter för den klimatpolitik Centerpartiet bör föra.”

Att driva på för klimatomställningen är en av huvudanledningarna till att jag vill leda Centerpartiet, skriver Elisabeth Thand Ringqvist, partiledarkandidat.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Elisabeth Thand Ringqvist vill bli Centerpartiets nya partiledare. I samband med att Annie Lööf avgår som centerledare i början av 2023 ska en efterträdare utses. På en extrainsatt partistämma ska ombud från hela landet rösta om vem det ska bli.

Bild: Oscar Olsson

Annons

Centerpartiets tradition som ett parti för miljön och klimatet är stark, såväl ideologiskt som i handling. Det gör mig stolt, men inte nöjd. Trots pandemin, Ukrainakriget och inflationen är utmaningen att bromsa den globala uppvärmningen precis lika överhängande som tidigare.

Under denna mandatperiod har Centerpartiet som ett grönt liberalt oppositionsparti en tung roll – att föra en framåtsyftande klimatpolitik. Det behövs inte minst eftersom Tidöavtalet och regeringens första budget leder Sveriges klimatarbete i fel riktning.

Jag ser främst fyra utgångspunkter för den klimatpolitik Centerpartiet bör föra:

1. Långsiktighet och förutsägbarhet

Sedan millennieskiftet har investeringar som minskar klimatutsläppen gjort att företag velat investera på ett sätt som Sverige aldrig upplevt.

Annons

Annons

Sverige har fantastiska förutsättningar för att exportera teknik och klimatneutrala råvaror som är avgörande för andra länders omställning. Men ska företag våga investera i klimatsmart teknik och ny energi måste de veta att förutsättningarna inte plötsligt ändras. Därför är det förödande att den nya regeringen börjat slira när det gäller målen om klimatneutralitet och fossilfria transporter. Det gör att det uppstår osäkerhet kring färdriktningen, något som hämmar både innovationstakten och viljan från privata och offentliga aktörer att staka ut sin väg mot klimatneutralitet.

2. En säkrad energiförsörjning

För att nå nollutsläpp måste transporter och produktionsmetoder elektrifieras, och svensk elproduktion fördubblas, till 2040. På kort sikt finns det inga alternativ till att satsa på vind och sol, energieffektiviseringar och biodrivmedel. De måste backas upp med anslutnings- och utvecklingsstöd. Men över tid kan kärnkraften behöva ersättas och byggas ut. Det är dags att de politiska partierna lämnar den konstlade motsatsen mellan förnybar och planerbar energi bakom sig. Regeringen behöver tillsätta en energikommission där politiker, representanter från näringslivet och universitetsvärlden ingår. Uppdraget bör vara att utarbeta en fossilfri strategi för landets elförsörjning. På så sätt etableras en gemensam bild av vilka flaskhalsarna är, hur finansieringen bör se ut och vilka nödvändiga lagändringar som krävs.

Annons

3. God tillgång på kapital

Regeringens sätt att presentera de ekonomiska förändringarna i klimatpolitiken, genom spridda besked i olika sammanhang, imponerar inte. Snarare skapas en osäkerhet som riskerar att driva företag att flytta utomlands. För att kapital ska investeras där pilotprojekt inom miljöteknikområdet tagits fram, måste idéerna kunna utvecklas längre. Hur man ska ta betalt för olika klimatlösningar är inte alltid uppenbart. Ska en snabb och expansiv utveckling av tekniska lösningar åstadkommas, krävs ett närmare samarbete mellan privat och statlig finansiering.

Annons

Jag vill därför driva på för att det finns mer statligt riskkapital för att växla upp utvecklingen av klimatinnovationer.

4. Effektivare tillståndssamarbeten

För klimatavgörande investeringar fungerar inte dagens långsamma och utdragna handläggning av tillståndsärenden. Och förvaltningar som utövar kontroll och handlägger ansökningar ska inte som nu behöva agera rådgivare till företag i hur blanketter ska fyllas i. Lösningen ligger i att skapa nya enheter, med kunskap från olika myndigheter, som kan hjälpa entreprenörer att navigera. Myndigheterna måste också bli bättre på att redan på förhand berätta om vilka underlag de kräver. Idag är det mycket oklart, både för stora industrier och små startups, vad som krävs för att en ansökan ska godkännas.

Genom att skapa förutsättningar för långsiktig planering, säkerställa utsläppsfri elproduktion, behålla och utveckla investeringar i Sverige och arbeta på nya sätt med tillståndsgivning, kan Sverige möjliggöra nollutsläpp på hemmaplan. Det ger också Sverige en nyckelroll i den internationella klimatomställningen.

Att driva på för klimatomställningen är en av huvudanledningarna till att jag vill leda Centerpartiet.

För mig som centerpartist finns ingen motsättning mellan ekonomisk tillväxt och en kraftfull klimatpolitik. Och för mig som politiker finns ingen större utmaning än att förverkliga visionen om ett hållbart samhälle.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan