Annons

Annons

Annons

opinionBostadsmarknaden

Aktuella frågor
”Regeringen måste sluta med floskler om att bygga bort bostadsbristen.”

I ljuset av den allvarliga situationen behöver regeringen visa sig handlingskraftig, skriver Fredrik Kopsch som är docent i fastighetsekonomi och senior fellow vid Timbro.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Under det kommande året bedömer Boverket att antalet bostäder som börjar byggas kan minska med 40 procent eller mer. Sverige har länge varit i behov av stora strukturpolitiska reformer på bostadsmarknaden, skriver artikelförfattaren.

Bild: Tomas Oneborg / SvD / TT

Annons

Sveriges nya bostads- och infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) förklarade nyligen att ”vi ska bygga bort bostadsbristen”.

Men att bygga bort bostadsbristen har aldrig fungerat, och kommer heller aldrig, att fungera.

Bostadsbyggande är förstås ändå viktigt.

Utan nya bostäder kan till exempel inte skånska städer fortsätta expandera i takt med att företag etablerar sig i regionen. Det innebär att Skåne, och Sverige generellt, blir mindre attraktivt i en internationell konkurrens och i förlängningen att landets tillväxt blir sämre.

Under det kommande året bedömer Boverket att antalet bostäder som börjar byggas kan minska med 40 procent eller mer.

Att Sverige skulle nå upp till Boverkets mål på över 60 000 nya bostäder per år är uteslutet. I ljuset av den allvarliga situationen behöver regeringen visa sig handlingskraftig. Redan idag finns färdiga förslag på reformer som snabbt kan omsättas i politik. Andra reformer bör skyndsamt utredas.

Annons

Annons

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) har låtit meddela att regeringen inte planerar att genomföra några större strukturreformer på bostadsmarknaden. Men det är just vad som krävs. Sverige har länge varit i behov av stora strukturpolitiska reformer och liberaliseringar på bostadsmarknaden.

Tidigare i år uppmanade EU-kommissionen Sverige att vidta flera åtgärder för att komma till rätta med landets ickefungerande bostadsmarknad. Det är inte första gången.

Kommissionen rekommenderar Sverige att minska ränteavdrag och höja fastighetsskatten, men också säkerställa att nybyggnation av bostäder fortsätter genom mindre regelkrångel, större tillgång till byggbar mark och fri prissättning på hyresmarknaden. De senaste åtta årens socialdemokratiska regeringar har vänt dövörat till.

Och nu ser det tyvärr ut som att Sveriges nya, borgerliga, regering kommer att göra samma sak.

Här är tre förslag som regeringen behöver genomföra för att säkerställa en fortsatt hög byggtakt:

1. Det förslag som en statlig utredning presenterade ifjol om fri hyressättning vid nyproduktion skulle enligt branschen resultera i 11 000 fler bostäder per år under en femårsperiod.

Om förslaget utökas till att gälla den befintliga hyresmarknaden, med övergångsbestämmelser som skyddar nuvarande hyresgäster, minskar behovet av nyproduktion dramatiskt.

2. Små avsteg från byggregler om buller, ljusinsläpp och tillgänglighetsanpassning skulle enligt en rapport från Byggföretagen göra att 40 procent fler bostäder skulle kunna byggas.

Annons

Byggregler kan förenklas radikalt.

Annons

Regleringar av till exempel byggnadsteknik och brandskydd kan behållas, medan sådant som människor själva kan bedöma, som buller, ljusinsläpp eller boendeyta lämnas åt marknaden.

3. Staten bör sporra kommunerna till att bygga fler bostäder. Kommunerna sitter ofta på dubbla stolar. Dels äger de ofta stora markområden, dels kan de bestämma vad för bebyggelse som ska tillåtas, och var. Kombinationen är minst sagt usel om målet är att säkerställa att nya bostäder byggs.

Listan på exempel där kommuner sagt nej till bostadsbyggande kan göras lång.

Kommunerna behöver få mindre makt när det handlar om att avsätta mark för bostadsbyggande. Och de bör i större utsträckning sälja av sin mark till privata intressen som av ekonomiska skäl är motiverade att använda marken på ett mer värdeskapande sätt, exempelvis till bostäder.

Regeringen måste omedelbart sluta med floskler om att bygga bort bostadsbristen, och istället skrida till verket för att skapa en ny spelplan för en långsiktigt fungerande bostadsmarknad.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan