Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Det är inte friskolor som sätter för höga betyg.”

Under sina år vid regeringsmakten har Socialdemokraterna konsekvent baktalat landets friskolor, skriver Inger Persson, ordförande för PIK, Paraplyorganisation för icke kommunala skolor och förskolor i Malmö.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Antaganden om att det är friskolor som sätter högre betyg än vad deras elever presterar stämmer inte, skriver artikelförfattaren.

Bild: Jessica Gow/TT

Annons

De socialdemokratiska riksdagsledamöterna Niklas Karlsson, Joakim Sandell och Adnan Dibrani hävdar att glädjebetyg är resultatet av ett systemfel och att vinstintressena i skolan måste bort (Aktuella frågor 19/12).

Men deras antaganden om att det är friskolor som sätter högre betyg än vad deras elever presterar stämmer inte.

Skolverket presenterade nyligen statistik över hur betygen förhåller sig till resultaten för de nationella proven i årskurs 9 skolåret 2020/21. Det är så man mäter om elever får för höga eller låga betyg i förhållande till sina prestationer.

Annons

Statistiken gäller ämnena svenska, matematik, engelska och svenska som andraspråk. Sett till hela riket sattes det i samtliga ämnen högre betyg i kommunala skolor än i fristående jämfört med resultaten från de nationella proven.

Annons

I grundskolorna i Skåne var de sammantagna överbetygen också högre i kommunala skolor.

I Malmö satte de fristående skolorna högre betyg på sina elever i svenska som andraspråk, men i svenska, matematik och engelska var förhållandet det motsatta. I dessa ämnen satte de kommunala skolorna avsevärt högre överbetyg i förhållande till de nationella proven än de fristående.

Karlsson, Sandell och Dibrani tycks inte bekymra sig över att deras påståenden står i bjärt kontrast till den officiella statistiken. Det är svårt att förstå som annat än att om verkligheten inte stämmer överens med deras ideologi är det ideologin som styr.

De tre socialdemokratiska riksdagsledamöterna beskriver, som brukligt i deras parti, friskolornas verksamhet som en tummelplats för oseriösa krafter och stora utlandsägda koncerner som gör miljardvinster. Men faktum är att av landets 1 271 fristående huvudmän bedriver bara 20 verksamhet vid fler än fem enheter, enligt Skolverkets register. Den helt förkrossande majoriteten är mycket små verksamheter, ofta drivna av kvinnor, med en enda skolenhet.

Under sina år vid regeringsmakten har Socialdemokraterna konsekvent baktalat landets friskolor. Ena stunden heter det att vinsterna gröper ur kvaliteten i undervisningen. I nästa stund läggs förslag som ska ge alla samma ”chans” att bli antagen till en friskola. Ett parti som inte kan bestämma sig för om friskolor är bra eller dåliga får problem med trovärdigheten.

Annons

Annons

Karlsson, Sandell och Dibrani påstår sig inte vilja avskaffa friheten för elever att välja skola. Men det stämmer inte. De vill avskaffa både valfriheten och framför allt den valmöjlighet som existensen av icke-kommunala skolor utgör.

SKRIBENTEN

Inger Persson, ordförande för PIK, Paraplyorganisation för icke kommunala skolor och förskolor i Malmö

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan