Annons

Annons

Annons

opinionIsrael-Palestina-konflikten

Aktuella frågor
”Det behövs ett förnyat svenskt åtagande för fred i Palestina och Israel.”

Vi vill se modiga representanter i riksdag och regering. Sverige kan verka för att överträdelser mot folkrätten besvaras med handling, inte bara uttalanden, skriver fyra av de närmare 2 000 personer som sänts ut som följeslagare till Palestina och Israel.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Följeslagare går med barn hem från skolan till sina hem i an Nu'man. Enda vägen in och hem är förbi den militära vägspärren.

Bild: Mina Olsson

Annons

En allt osäkrare omvärld har tydliggjort vikten av att stå upp för folkrätten överallt där den inte respekteras. Därför behövs ett förnyat svenskt åtagande för att höja respekten för folkrätten och stödja fredsrörelsen i Palestina och Israel.

Den pågående våldsvågen har gjort 2022 till det dödligaste året på Västbanken på 16 år. Medan det saknas politiskt ledarskap för fred slår verkligheten hårt mot både palestinier och israeler - inte minst barn och andra utsatta grupper i de ockuperade områdena och de organisationer som varje dag arbetar för fred och rättvisa.

För 20 år sedan startade Följeslagarprogrammet. Initiativet kom från kyrkoledare i Jerusalem som i ett brev till Kyrkornas Världsråd bad om internationell närvaro i området.

Annons

Sedan augusti 2002 har ett tiotal kyrkor och organisationer i Sverige gått samman för att driva den svenska delen av programmet.

Annons

Vi är några av de 380 svenskar och totalt närmare 2 000 personer som sänts ut som följeslagare för att genom en internationell närvaro minska risken för våld, rapportera om överträdelser mot folkrätten och stå i solidaritet med utsatta grupper och organisationer. Utsända har bland annat varit lärare, jurister, sjuksköterskor och pastorer. Baserat på ickevåld, på en principiell opartiskhet som inte väljer en sida i konflikten, och med folkrätten som rättesnöre utgör följeslagarna en unikt bred folkrörelse för fred och rättvisa.

Att följeslagare i två decennier har befunnit sig på Västbanken har inneburit att vi med egna ögon kunnat bevittna och rapportera om folkrättsliga överträdelser och människoöden som ofta hamnar utanför det internationella och svenska blickfånget.

Israeliska bosättare har, i strid med internationell rätt, fortsatt öka sin närvaro på ockuperat palestinskt område. Följeslagare har bevittnat hur bosättargrupper radikaliserats, något även företrädare för israelisk säkerhetstjänst varnar för.

Under covidpandemin ökade bosättares våld mot palestinier och privat egendom, och mot andra israeler, avsevärt. Och våldet har fortsatt öka. Vi följeslagare har otaliga gånger sett palestinska bönders olivlundar brännas ner, egendom förstöras och skolbarn trakasseras av radikala bosättargrupper. Det unika med just detta våld är att det i stor utsträckning sker utan rättsliga påföljder.

Palestinier på Västbanken förvisas till allt mindre och uppsplittrade områden. Många lever med att israeliska myndigheter har beslutat att deras hem ska rivas.

Annons

Annons

Vi följeslagare pratar med föräldrar som berättar att deras barn börjat ta med sina favoritleksaker i ryggsäcken till skolan av rädsla för att deras hem inte står kvar vid slutet av skoldagen. Vid många tillfällen har vi suttit med familjer som fått sina hem rivna.

Nyligen bevittnade följeslagare en skola som av israelisk militär revs framför ögonen på eleverna. Kort därefter kom israelisk militär tillbaka för att även konfiskera de tält som skolan satt upp för att kunna fortsätta att ge barnen undervisning. Det sker eftersom israeliska myndigheter har beslutat att alla palestinier i området Masafer Yatta på södra Västbanken, i strid medförlorat folkrätten, ska tvångsförflyttas. ”Om ett par veckor kommer kanske alla hus i området att rivas på bara en timme. Vi vet ingenting”, har byrådsordförande Nidal Abu Younes sagt till oss.

Samtidigt möter följeslagare dagligen personer och organisationer, palestinska och israeliska, som under svåra förhållanden arbetar för en annan framtid. Vi står sida vid sida med israeliska rabbiner som stödjer palestinska familjer under olivskörden.

Under människors dagliga väntan vid trånga militära vägspärrar finns israeliska kvinnoorganisationer som står upp för de köande palestiniernas rätt till värdighet. De vägrar vara varandras fiender.

Som följeslagare möter vi palestinska och israeliska föräldrar som förlorat sina barn i konflikten men ändå valt en väg till försoning.

Som följeslagare möter vi palestinier som med ickevåldsmetoder står upp för sin rätt till ett värdigt liv.

Annons

Därför fortsätter vi arbeta för en framtida fred.

Att följeslagare finns på plats förbättrar människors möjlighet att få tillträde till arbete, sjukvård och heliga platser. Följeslagarnas närvaro efterfrågas av israeliska och palestinska organisationer, FN-organ och diplomatiska representationer.

Annons

Följeslagarprogrammet har under 20 år utgjort en folkrörelse för fred i Palestina och Israel och kommer att fortsätta så länge behovet finns.

Sverige kan verka för att överträdelser mot folkrätten besvaras med handling, inte bara uttalanden. Därför vill vi se modiga representanter i riksdag och regering stå upp för folkrätten och för fredsrörelsen i Palestina och Israel.

Det behövs ett förnyat svenskt åtagande till stöd för en rättvis fred.

SKRIBENTERNA

Erik Svanberg, biståndsarbetare

Jennifer Schulze, präst

Lennart Molin, teologie doktor

Johanna Wassholm, policyrådgivare

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan