Annons

Annons

Annons

Min mening

Insändare
Vi känner inte igen oss i den kostym som HD vill klä oss i

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Örkelljunga är vår plats på jorden. Här finns fantastiska möjligheter för både familjeliv och företagande. Vi ser varandra, pratar med varandra och skapar vår plats tillsammans. Så bygger vi ett hållbart samhälle. Det skriver Christian Larsson, Ardiana Demjaha, Frida Nilsson och Maria Månsson Brink. Bilden visar en anlagd strand vid Hjälmsjön i Örkelljunga 2005.FOTO: Sven Sandström

Bild: Sven Sandström

Annons

Kommentar till nyhetsreportaget, i artikelserien Vår del av världen, med rubriken: ”Klyftan mellan inlandet och kusten växer”. HD, 3/12.

Örkelljungas vision är ”Närmare naturen, närmare människorna, närmare livet!”. Visionen är vår politiska viljeinriktning, den tar fasta på våra värden och pekar ut vägen mot framtiden.

I artikelserien ”Vår del av världen” vill Helsingborgs dagblad (HD) se och skildra villkoren och möjligheterna där människor bor, ur alla synvinklar.

Äntligen skriver HD om Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. I den vardagliga rapporteringen har HD tydligt fokus på städerna. Hur stor del och hur stort ansvar har HD i polariseringen mellan stad och land i vår region? Artikelserien ska handla om livsvillkor står det inledande. Vinkeln HD väljer i sin följetong är att belysa klyftor mellan stad och land, där staden tydligt presenteras som vinnare och norm. Analysen utgår från inkomstnivåer, villapriser, brottslighet, utbildningsnivå och arbetslöshet. Ord- och bildval gör det tydligt vilken ton HD vill sätta.

Annons

Annons

Vi som bor och verkar i dessa kommuner känner inte igen oss i den kostym som vår tidning vill klä oss i. I Örkelljunga ska lägenheter med hög arkitektonisk kvalitet byggas, ritade av Sveriges mest kända arkitektkontor Wingårdhs. Vi har en stark vision för framtiden som handlar om våra fantastiska boendekvaliteter och har en ny översiktsplan på samråd som tydligt knyter an till långsiktiga visioner och mål.

Det råder stor aktivitet – vi genomför planerade insatser och utvecklar kommunen framåt!

I våra kommuner finns det stora möjligheter att leva ett gott liv. Hur vore det om HD fördjupade sin statistik kring andra parametrar som enligt exempelvis Folkhälsomyndigheten och Boverket bidrar till ett gott liv? Siffror kring hur många boende i respektive kommun som har mindre än 300 meter till närmaste naturområde? Hur stor andel allemansrättslig mark som finns i varje kommun? Hur många kvadratmeter utemiljö barnen på förskolan har? Hur ren luften som människor andas är? Hur stor möjlighet invånarna har att odla sin egen mat? Hur mycket fritid en yrkesarbetande har i respektive kommun? Hur stor möjlighet du har att jobba mindre till följd av låga boendekostnader? Om du kan uppleva tystnad i din vardag, eller om du ständigt är utsatt för buller?

Landsbygdskommunerna har framtiden för sig. Vi utgör den friska, hälsosamma, gröna lungan i Familjen Helsingborg. När havsnivåerna stiger och marken tar slut på grund av överexploatering är det här du vill bo. Här finns djupa smaragdgröna skogar och glittrande sjöar. En lugnare livsstil med kvaliteter som är hårdvaluta i framtiden. Både stad och land behövs i utvecklingen av framtidens samhälle. Låt städerna vara regionens tillväxtmotorer och se landsbygdskommunernas potential som hälsosamma boendekommuner.

Annons

Annons

Örkelljunga är vår plats på jorden. Här finns fantastiska möjligheter för både familjeliv och företagande. Vi ser varandra, pratar med varandra och skapar vår plats tillsammans. Så bygger vi ett hållbart samhälle.

Christian Larsson

kommunstyrelsens ordförande i Örkelljunga

Ardiana Demjaha

kommundirektör i Örkelljunga

Frida Nilsson

vd Örkelljunga Näringsliv

Maria Månsson Brink

stadsarkitekt i Örkelljunga

SVAR DIREKT:

Satsningen ”Vår del av världen” ska, precis som insändarskribenterna beskriver, skildra villkoren och möjligheterna där människor bor - ur alla synvinklar och ur olika perspektiv. Det är en satsning för och om nordvästskåningarna.

Vi välkomnar alltid inspel och åsikter om vad vi gör och vi är medvetna om komplexiteten att beskriva den värld vi lever i.

Men vi får inte väja för verkligheten. Journalistik är inte att skönmåla. Det går inte att blunda för de stora strukturella förändringar som skett i vår region de senaste fyrtio åren och utmaningarna de för med sig.

Om detta måste vi berätta.

Självklart finns det otaliga bilder och perspektiv att lyfta från alla hörn av nordvästra Skåne. Det är också anledningen till att satsningen kommer att sträcka sig under lång tid framöver. Att döma ut den redan efter en publicering är något tidigt i mitt tycke. Sedan starten har det blivit nio artiklar och reportage med olika ingångar och mer är på gång. Just några av de aspekter ni lyfter kommer vi säkert att återkomma till.

Vi är överens om en viktig sak. Att NV-Skåne är en spännande region med fantastiska möjligheter. Det innebär inte att det saknas utmaningar för både stad och land. Allt detta vill vi skildra.

Marcus Ekdahl

Chefredaktör

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan