Annons

Annons

Annons

opinionKriget i Ukraina

Aktuella frågor
”Stöd till ukrainska flyktingar är också stöd till Ukraina.”

De som strider för Ukraina måste kunna vara trygga i att deras familjer är i säkerhet och har det bra. Många av dem som slåss har anhöriga som befinner sig i Sverige, inte sällan under tuffa villkor, skriver Hanna Gunnarsson, Lotta Johnsson Fornarve och Håkan Svenneling, företrädare för Vänsterpartiet.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Ukrainska flyktingar som anlände till hamnen i Karlskrona för snart ett år sedan. Regeringen bör öka stödet till de kvinnor och barn som tvingats på flykt och nu befinner sig i Sverige, skriver artikelförfattarna.

Bild: Johan Nilsson/TT

Annons

Folk och Försvars rikskonferens, som inleds idag, den 8 januari, domineras i år av Ukraina. Situationen där är akut. Rysslands folkrättsvidriga anfallskrig har snart pågått ett år. Förödelsen är omfattande, familjer har splittrats och tiotusentals civila har dödats eller skadats.

Människors rätt att leva i fred och trygghet är ovillkorlig, och varje lands möjlighet att självt få styra över sin framtid måste försvaras. Rysslands stormaktsaggression är ett oerhört brott mot de principer om fred, avspänning och internationellt samarbete som bör råda.

I december beslutade EU om det nionde sanktionspaketet mot Ryssland, något som gör sanktionerna mot Ryssland till de i särklass mest omfattande hittills. Vänsterpartiet har drivit på och gett stöd till sanktionerna vid varje tillfälle. Det gäller även de sanktioner som infördes efter annekteringen av Krim 2014.

Annons

Annons

Utöver sanktioner mot Ryssland, måste Sverige nu göra allt som är möjligt för Ukraina. Ukrainas folk kan inte lämnas ensamma mot den ryska militära övermakten.

Med stöd i folkrätten och FN-stadgan står Vänsterpartiet bakom både Sveriges militära, ekonomiska och humanitära stöd till Ukraina.

Men Sverige behöver ta ett större grepp. Stödet till Ukraina måste ses ur ett totalförsvarsperspektiv. Det är också av yttersta vikt att stödet till Ukraina genomsyras av FN:s resolution 1325 Kvinnor, fred och säkerhet. Det handlar bland annat om att skapa bästa möjliga förutsättningar för de stridande i Ukraina. De måste kunna vara trygga i att deras familjer är i säkerhet och har det bra. Många av dem som slåss har anhöriga som befinner sig i Sverige, inte sällan under tuffa villkor. Sverige behöver bli bättre på att ta hand om de kvinnor och barn som söker skydd från Putins bomber.

Den undermåliga materiella standard som präglar tiden som asylsökande beskrivs som den främsta orsaken till bristande hälsotillstånd hos asylsökande, enligt Delegationen för migrationsstudier.

Idag ligger dagersättningen från Migrationsverket, som flyktingar från Ukraina kan ansöka om, långt under nivåerna i våra grannländer. Därför har Vänsterpartiet föreslagit att dagersättningen ska höjas till riksnormen för försörjningsstödet. Det skulle i så fall innebära en höjning av den ersättning en ensamstående asylsökande får – från 2 236 kronor till 3 160 kronor per månad. Flyktingar från Ukraina bör också ha rätt att delta i SFI-undervisning och i Arbetsförmedlingens etableringsprogram.

Annons

Krig och konflikt ökar risken för sexuellt våld och prostitution. FN har uppmärksammat att ryska soldater strategiskt använder sig av till exempel våldtäkter och andra sexuella övergrepp. Minskad tillgång till grundläggande mödravård får förödande konsekvenser, bland annat i form av ökad mödradödlighet.

Annons

Redan i inledningsskedet av Rysslands attack mot Ukraina rapporterades hur gravida tvingas föda i skyddsrum, på tunnelbanestationer och på flykt. Många av dem som nu flyr Ukraina har lyckats ta sig över gränsen till Polen – ett land där abort i det närmaste är helt förbjudet.

Vänsterpartiet har länge drivit på för att regeringen ska öka andelen bistånd som avsätts för arbete med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter till minst 10 procent av den totala biståndsbudgeten, och att man dessutom ska öka stödet till arbete med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i det humanitära biståndet.

Ukrainas premiärminister Denys Sjmyhal bedömer att prislappen för att bygga upp landet efter kriget ligger på 750 miljarder dollar. Det ska jämföras med att världens samlade bistånd förra året låg på 179 miljarder dollar, enligt OECD.

Att Ukraina behöver omvärldens stöd är självklart. Samtidigt pågår en rad andra kriser, krig och konflikter runt om i världen. Konflikten i Jemen, hungerskrisen i Somalia och fattigdomen i Myanmar är bara några exempel. Därför anser Vänsterpartiet till skillnad från regeringen att stödet till Ukraina måste ske i form av additionella medel, det vill säga utöver den befintliga biståndsbudgeten.

Annons

Sverige har all möjlighet att spela en viktig roll både när det gäller humanitärt stöd och till återuppbyggnaden av Ukraina.

Regeringen säger sig vilja se ett långsiktigt och sammanhållet program för stöd till Ukraina. Låt det stödet bli en hjälp i alla delar – både till de ukrainska soldater som strider för fred och frihet och alla de civila som gör motstånd på plats, men också till de alla de kvinnor och barn som tvingats på flykt och nu befinner sig här i Sverige.

Stöd till ukrainska flyktingar är också stöd till Ukraina.

SKRIBENTERNA

Hanna Gunnarsson (V), försvarspolitisk talesperson

Lotta Johnsson Fornarve (V), biståndspolitisk talesperson

Håkan Svenneling (V), utrikespolitisk talesperson

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan