Annons

Annons

Annons

opinionSvensk politik

Aktuella frågor
”Inför lex Tintin – döm inte barn till tvångsumgänge.”

Den åttaårige pojke som hittats död i sin pappas bostad var inte ensam. Vecka ut och vecka in tvingas barn till umgänge med föräldrar som de är rädda för, skriver Märta Stenevi och Ulrika Westerlund, Miljöpartiet.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det är en skam att inte uppgifter om våld väger tyngre i domar kopplade till vårdnadstvister, boende och umgänge, skriver artikelförfattarna.

Bild: Anders Wiklund/TT

Annons

En åttaårig pojke har hittats mördad hos sin pappa. En pappa som nu sitter häktad på sannolika skäl misstänkt för mord.

En mamma har förlorat sitt barn. En mamma som under lång tid hade slagits för att skydda sitt barn mot en våldsam förälder.

Trots att domstolen konstaterade att pappan inte förmådde sätta barnets behov före sina egna och trots att upprepade utredningar kommer fram till att sonen utsätts för psykiskt våld, dömdes barnet till umgänge.

Ja, barnet dömdes. För det blir konsekvensen när lagstiftningen inte sätter barnets bästa först.

Istället för att få skydd från våldet tvingades mamman ringa polisen när hon inte fick kontakt med sitt barn. Det gör ont att ens försöka föreställa sig sorgen och smärtan som hon nu måste känna.

Annons

Det är oacceptabelt att föräldrarätten är så stark att den går ut över barnens bästa – att domstolarna inte lyssnar till barns röster och att domstolar kan dömas barn till umgänge med sina förövare. Vi hoppas att den utredning som vi i den rödgröna regeringen tillsatte och som presenteras fredagen den 20 januari ger tydliga lagförslag om hur barn bättre ska skyddas. För att tvångsumgänget ska upphöra måste lagen förändras. Vi kräver:

Annons

• Inget umgänge vid skyddade personuppgifter eller i skyddat boende. När det finns en hotbild som gör att en kvinna måste söka skydd på skyddat boende, när det finns ett kontaktförbud mot förövaren eller när den våldsutsatta lever med skyddade personuppgifter ska umgänge inte förekomma.

• Ge barn ett eget juridiskt ombud i vårdnadsmål så att deras uppgifter hörs i rätten och deras utsatthet för våld blir en del av riskbedömningen. Det gäller både när förövaren är vårdnadshavare och de barn som levt med en våldsam styvförälder. Barns talan hörs inte alltid i vårdnadsmålen, inte ens då barn är brottsoffer. Barnets rätt måste väga tyngre än förövarens.

• Granska om tillfällig vårdnad används tillräckligt ofta vid uppgifter om våld. Möjligheten att ge den våldsutsatta kvinnan ensam vårdnad under utredningen finns idag, men används påfallande lite. Frågan är varför det är så.

• Öka kunskapen hos domstolarna. Domstolarna avgör viktiga frågor som rätten till vårdnad och umgänge. Därför är det av stor betydelse att de har god förståelse för hur familjer påverkas av våld, och för konsekvenserna av att barn tvingas umgås med en förälder som utsatt mamman och/eller barnet för våld. En kartläggning som Jämställdhetsmyndigheten gjort visar att en majoritet av domstolarna tycks sakna grundläggande kunskap i dessa frågor. Vi kräver att Domstolsverket, i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten och Nationellt centrum för kvinnofrid, tar fram och genomför utbildningsinsatser på domstolarna kring vilka konsekvenser beslut om vårdnad, boende eller umgänge kan få när den ena föräldern utsatt barnet eller den andra föräldern för våld.

Annons

Annons

Det är en skam att inte uppgifter om våld väger tyngre i domar kopplade till vårdnadstvister, boende och umgänge. För pojken var inte ensam. Vecka ut och vecka in tvingas barn till umgänge med föräldrar som de är rädda för. Detta tvångsumgänge måste omedelbart upphöra. Våldsutsatta kvinnor och barn måste få skydd av lagen och rättsväsendet, så att liv kan räddas.

Inga fler barn får dömas till tvångsumgänge med en våldsam förälder. Inför lex Tintin.

SKRIBENTERNA

Märta Stenevi, språkrör för Miljöpartiet

Ulrika Westerlund, barnrättspolitisk talesperson för Miljöpartiet

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan