Annons

Annons

Annons

opinionGängkriminalitet

Aktuella frågor
”Reformer för att stoppa gängens framfart dröjer på grund av Socialdemokraterna.”

Under sina år vid makten vägrade Socialdemokraterna att utreda flera av de förslag som justitieutskottet uppmanade dem att genomföra, skriver Louise Meijer, riksdagsledamot och förstanamn för Moderaterna i justitieutskottet.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I Danmark har flera ”gängpaket”, bland annat med visitationszoner, röstats igenom av en bred politisk majoritet från höger till vänster. Det är minst sagt synd att motsvarande inte gick att göra under Socialdemokraternas maktinnehav i Sverige, skriver artikelförfattaren.

Bild: Johan Nilsson/TT

Annons

Under den senaste tioårsperioden har dödligt våld där skjutvapen använts ökat, från 17 fall 2012 till 61 fall 2022. Det är en anmärkningsvärd ökning, inte bara jämfört med Sveriges grannländer där Finland, Norge och Danmark i fjol hade två respektive fyra dödsskjutningar.

Även jämfört med övriga Europa sticker Sveriges eskalerande gängbrottslighet ut.

Sverige har flest dödskjutningar per invånare i EU och är det enda landet inom unionen där dödsskjutningarna ökar.

Moderaterna har under de senaste mandatperioderna lagt en rad förslag för att bryta utvecklingen. I flera fall har vi fått en majoritet av de övriga partierna i riksdagen med oss.

De åtgärder vi förespråkar hade kunna bryta den negativa spiralen – om den dåvarande socialdemokratiska regeringen agerat.

Annons

Under alla sina år vid makten vägrade Socialdemokraterna att utreda flera av de förslag som finns i Tidöavtalet och som justitieutskottet redan under föregående mandatperioder uppmanade Socialdemokraterna att genomföra. De förslag som utretts är i mångt och mycket otillräckliga och många viktiga reformer dröjer därför.

Annons

I Danmark har flera ”gängpaket”, bland annat med visitationszoner, röstats igenom av en bred politisk majoritet från höger till vänster. Det är minst sagt synd att motsvarande inte gick att göra under Socialdemokraternas maktinnehav i Sverige. Då hade de reformer som Moderaterna nu genomför för länge sedan varit verklighet.

Lagstiftning som håller hög kvalitet behöver normalt föregås av en utredning som följs av en remissrunda. Därefter skickar regeringen en remiss till Lagrådet som består av domare eller, vid behov, tidigare domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen. Först efter att Lagrådet har lämnat sina synpunkter lägger regeringen fram ett förslag till ny lagstiftning, en proposition, till riksdagen.

Att få en ny lag på plats är alltså en gedigen process. Av just den anledningen ville justitieutskottet att den socialdemokratiska regeringen redan under föregående mandatperioder skulle utreda flera mönsterbrytande åtgärder för att bekämpa allvarlig kriminalitet. Några exempel:

• Anonyma vittnen. Utskottet anförde att bekämpningen av den grova organiserade brottsligheten är beroende av att vittnen vågar medverka i rättsprocesserna, vilket inte alltid är fallet. Regeringen bör därför utreda möjlighet till anonymitet i domstol vid allvarlig brottslighet, till exempel när det finns allvarliga hot från gäng.

Annons

• Slopad straffrabatt för myndiga. Utskottet föreslog att riksdagen ska rikta en uppmaning till regeringen om att straffrabatten för unga myndiga bör slopas för alla brott. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig.

Annons

• Avskaffande av dagens form av mängdrabatt. Utskottet anförde att straffet för den som döms för flera brott i en och samma rättegång bör skärpas betydligt genom att dagens form av mängdrabatt ersätts med ett nytt system där de tre grövsta brotten ska tillmätas hela straffvärdet innan den så kallade asperationsprincipen tillämpas. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig. Förra året tillsattes till slut en utredning, men direktiven gör att den inte kommer att föreslå lika långtgående förändringar som Moderaterna förespråkar.

• Skärpta straff för gängbrottslighet. Redan 2014 ville justitieutskottet att straffen för gängbrottslighet skulle höjas. Trots att den socialdemokratiska regeringen genomförde vissa straffskärpningar 2016 ansåg inte utskottet de var tillräckliga. Socialdemokraterna tillsatte ytterligare en utredning för höjda straff för gängkriminalitet och brott kopplade till kriminella uppgörelser. Utredningen kommer att resultera i en proposition från den moderatledda regeringen inom kort, men redan nu står det klart att de föreslagna straffskärpningarna inte är tillräckliga.

Ovanstående punkter är bara några exempel där en majoritet med Moderaterna i spetsen i justitieutskottet och riksdagen under flera år och mandatperioder uppmanat regeringen att vidta kraftiga reformer för att stoppa gängens framfart. Trots det tillsatte Socialdemokraterna inte de utredningar som en majoritet av riksdagen efterfrågade.

Annons

Annons

Den tidigare regeringen har konsekvent dragit benen efter sig och levererat utredningar och lagstiftningsförslag som inte når upp till vad riksdagen har krävt. Den moderatledda regeringen måste därför ta ett nytt och samlat grepp, om gängbrottsligheten ska kunna tryckas tillbaka.

Även om den nya regeringen inte kommit till ett dukat bord, kommer den under 2023 att kunna presentera kraftfulla åtgärder för att stoppa skjutningarna.

Förebyggande, preventiv, avlyssning ska införas inom ett år. I år kommer straffen för brott som begås i kriminella nätverk att höjas och det blir straffbart att involvera personer under 18 år i brott eller brottslig verksamhet. Utredningen om anonyma vittnen ska presenteras i höst och i början av 2024 ska utredningen om visitationszoner presentera sitt förslag.

Moderaterna kommer att göra vad som krävs för att vända utvecklingen.

SKRIBENTEN

Louise Meijer, riksdagsledamot och förstanamn för Moderaterna i justitieutskottet

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan