Annons

Annons

Annons

Delårsrapporter

Swedbank tjänar oväntat mycket på insättningar

Storbanken Swedbank tjänar allt mer på sitt räntenetto, alltså gapet mellan bankens in- och utlåningsräntor.

Det är på kundernas insättningar i banken som vinsterna alstras just nu. På bolånemarknaden blåser det motvind. Där stryps utvecklingen av den räntechock som bankens kunder har drabbats av under fjolåret.

Text

Swedbank, med vd och koncernchef Jens Henriksson, redovisar bokslut för 2022. Arkivbild.

Annons

– Det är ju så att vi under lång tid har positionerat banken för en normaliserad räntemiljö. Och där är vi nu. Som en följd av detta steg räntenettot med sex miljarder kronor för helåret, säger Jens Henriksson på en telefonkonferens med journalister efter det att banken redovisat bokslutet för 2022.

– Marginalerna på bolån har sjunkit, medan de har stigit på inlåning.

Betydligt större än väntat

Nettoeffekten är dock påtaglig och betydligt större än väntat.

Swedbank redovisar i sitt bokslut för 2022 ett räntenetto för fjärde kvartalet på 10 921 miljoner kronor. Det kan jämföras med 6 746 miljoner kronor ett år tidigare och en snittprognos på 9 477 miljoner kronor.

Jens Henriksson vill inte göra någon prognos för hur bolånemarginalerna utvecklar sig framöver.

Annons

– Men det är en marknad som har karaktäriserats av att det är betydligt lägre volymer, säger han.

Annons

Räntechocken har enligt Henriksson gjort att den samlade marknaden för nya bolån för alla svenska banker under fjärde kvartalet föll till bara en fjärdedel av hur det såg ut ett år tidigare.

– Det här gör att det är små volymer och vi har också sett att många människor har valt att amortera, vilket vi i grund och botten tycker är bra. Sedan när räntorna går upp är det hård konkurrens, och därmed har vår bolånemarginal fallit, säger han.

Tappar marknadsandelar på bolån

I slaget om bolånekunderna har Swedbank tappat marknadsandelar. Henriksson beskriver bankens delar av kakan under fjärde kvartalet som "väldigt låga".

– Tittar man på helåret är vi den ledande bolånebanken och vi har en bra affär där. Men under kvartalet har vi sett stora amorteringar och mindre flöden. Det har gjort att vi någon månad till och med hade negativt inflöde, säger han.

När det gäller andra intäktsflöden var fjärde kvartalet en blandad historia.

– De turbulenta marknaderna och fallande tillgångspriserna påverkar våra provisionsintäkter, som sjönk med 4 procent. Och vad det gäller övriga intäkter så ökade de 6 procent, framförallt från högre försäkringsintäkter, säger Henriksson.

Kostnaderna ligger dock helt i linje med Swedbanks mål, om man rensar bort kostnaderna för omstruktureringen i Danmark och ett ersättningsprogram till de anställda i Baltikum.

Rättad: I en tidigare version angavs fel jämförelsesiffra för vinsten fjärde kvartalet 2021.

Annons

Fakta

Fakta: Swedbanks bokslut i korthet

Swedbank redovisar en rörelsevinst före kreditförluster på 10 373 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2022. Det kan jämföras med vinsten på 6 099 miljoner kronor under motsvarande kvartal ett år tidigare.

Vinstlyftet var större än väntat. Analytiker hade i snitt räknat med en rörelsevinst före kreditförluster på 9 031 miljoner kronor, enligt en sammanställning av prognoser gjord av Bloomberg.

Styrelsen föreslår en utdelning på 9:75 kronor per aktie, mot väntade 10 kronor. Det kan jämföras med utdelningen på 11:25 kronor per aktie ett år tidigare (inklusive 2 kronor i extra utdelning).

Räntenettot, det banken tjänar på skillnaden mellan in- och utlåningsräntor, steg till 10 921 miljoner kronor. Det kan jämföras med 6 746 miljoner kronor ett år tidigare och en snittprognos på 9 477 miljoner kronor.

Provisionsnettot sjönk till 3 448 miljoner kronor, från 4 020 miljoner ett år tidigare. Där låg snittprognosen på 3 727 miljoner.

Kreditförlusterna steg till 679 miljoner kronor, mot väntade 541 miljoner kronor. Under fjärde kvartalet 2021 återfördes stora avsättningar för befarade kreditförluster, vilket gav en positiv resultateffekt på 67 miljoner kronor.

Bankens totala intäkter lyfte till 16 124 miljoner kronor. På den raden hade analytiker räknat med 14 620 miljoner kronor.

Rörelsekostnaderna under fjärde kvartalet sjönk till 5 750 miljoner kronor, från 5 842 miljoner ett år tidigare. Där låg förväntningarna på 5 840 miljoner kronor.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan