Annons

Annons

Annons

opinionGränskontrollerna

Aktuella frågor
”SD:s anklagelser emot oss är grundlösa.”

Vi är eniga över blockgränsen om att stå upp för den fria rörligheten och motsätter oss gränskontroller, skriver Carl Johan Sonesson (M), Henrik Fritzon (S), Gilbert Tribo (L), Anna Jähnke (M) och Anna Ingers (S).

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

De skånska Sverigedemokraterna vill försvåra resandet över Sundet, skriver artikelförfattarna.

Bild: Patrick Persson

Annons

Den fria rörligheten som funnits i Norden i närmare 60 år, innan regeringen införde gränskontroller 2015, måste återskapas. De skånska Sverigedemokraterna vill istället försvåra resandet över Sundet. Niclas Nilsson, regionråd för SD, anklagar oss för naivitet och menar att vi borde skämmas över den fria rörlighet som varit så viktig för tillväxt och utveckling i Öresundsregionen (Aktuella frågor 1/2). Det gör vi inte. Tvärtom. Vi är eniga över blockgränsen om att stå upp för den fria rörligheten och motsätter oss gränskontroller.

Dagens gränskontroller är inte effektiva. Det som nu utspelar sig i Stockholmsområdet med skjutningar och sprängningar kan ske, trots de senaste sju årens gränskontroller på Öresundsbron och Hyllie station. Kontrollerna är däremot effektiva gränshinder för utvecklingen i Öresundsregionen. Att införa permanenta gränskontroller vid Bron genom särskilda spår, som Trafikverket nu utreder, skulle sätta ytterligare käppar i hjulet för integrationen mellan Danmark och Sverige och försvåra vardagen för tusentals pendlare och minska tillväxten på båda sidor om Sundet.

Annons

Annons

Det är sant att gängkriminalitet är ett stort och ökande problem i Sverige. Det har inte minst blivit tydligt under den senaste tiden i Stockholm. Men det är 60 mil mellan den danska gränsen och huvudstaden. Att brottsligheten i Stockholm effektivt skulle kunna mötas med ytterligare gränshinder mot Danmark saknar belägg.

Vi har även svårt att förstå meningen med dagens slumpmässiga kontroller vid Hyllie station av pendlare och svenskar som varit på Mallorca. Sådana kontroller bidrar knappast till att förbättra det svenska säkerhetsläget och utgör inte heller en effektiv åtgärd mot gränsöverskridande kriminalitet.

Vi tar säkerhet och trygghetsfrågor på största allvar, och just därför bör åtgärder sättas in som ger gränspolisen rätt verktyg, snarare än de gränskontroller som tycks handla mer om symbolpolitik.

Regeringen bör se över hur effektiva åtgärder kan användas, utan att de påverkar arbetspendling och utveckling i hela Öresundsregionen. Polisen har lyft fram ett antal åtgärder och befogenheter som kan användas för att upprätthålla säkerheten utan att ha kvar de inre gränskontrollerna. Det handlar bland annat om nya krav på färjetrafiken mellan Sverige och andra Schengenländer, befogenheter att genomsöka bagage, göra stickprovskontroller och använda kameraövervakning. Vårt budskap till regeringen är att använda de polisära resurserna där de gör mest nytta. Kontroll av pendlare och Mallorcaresenärer är inte väl använda polisiära resurser.

Annons

Att knäcka gängbrottslighet och öka tryggheten är en av de allra viktigaste uppgifterna Sverige står inför. Att införa permanenta gränskontroller måste ställas i relation till vad det innebär för Nordeuropas största arbetsmarknadsregion med 100 000 personer som dagligen korsar Sundet. Skåne har högst arbetslöshet i Sverige och att införa gränskontroller rimmar illa med regeringens andra tydliga målsättningar om arbetslinjen, integration och utveckling. Ett jobb ger självförsörjning och gemenskap vilket är en förutsättning för att undkomma utanförskap eller kriminalitet.

Annons

Vi företräder tre partier som över blockgränserna står upp för de skånska intressena och ser värdet i att Öresundsregionen är en funktionell arbetsmarknadsregion där det är enkelt och naturligt att bo, arbeta och leva på båda sidor om gränsen. Sverigedemokraternas anklagelser emot oss är grundlösa och osakliga. Vi kommer att fortsätta stå upp för den fria rörlighet som varit grundläggande i den nordiska gemenskapen i sextio år, som är en grundpelare i EU-samarbetet och som är helt avgörande för skånsk tillväxt och sysselsättning.

SKRIBENTERNA

Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Skåne

Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens andre vice ordförande i Skåne

Gilbert Tribo (L), regionstyrelsens förste vice ordförande i Skåne

Anna Jähnke (M), ordförande regionala utvecklingsnämnden Skåne

Anna Ingers (S), andre vice ordförande i Skånes regionala utvecklingsnämnd

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan