Annons

Annons

Annons

Min mening

Insändare
Helsingborgs position behöver stärkas med ett science center

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Ett permanent Science Center på Campus Helsingborg blir en mötesplats där elever, lärare, familjer, forskare, studenter och näringsliv träffas för att uppleva och prata om vetenskap i alla dess former. Det skriver Charlotta Johnsson och Monica Almqvist. Bilden är tagen i samband med forskningsfestivalen som ­anordnades på Campus under H22.

Bild: Anders Malmberg

Annons

Kommentar till nyhetsreportaget, i artikelserien Vår del av världen, med rubriken: ”Dragkamp om Campus framtid”. HD, 9/1.

Helsingborg blev nyligen utnämnd till en av Europas mest innovativa städer. Det är en pigg stad med spännande projekt, lekfullhet och driv.

Trots detta visar SCB:s nya siffror, som HD rapporterade om häromdagen, att flera av familjen Helsingborgs kommuner hittas i botten av listan som rankar hur många av de unga som väljer att studera vidare efter gymnasiet
(HD 230105).

På individnivå bidrar högre utbildning till bättre hälsa, högre lön och större tillfredsställelse med arbetet (se rapporter från FHM, Saco och SCB). På samhällsnivå lyfts högre studier som avgörande för att kunna ställa om till ett hållbart samhälle (se bland annat Formas). Det framtida hållbara samhället är ett kunskapsintensivt samhälle som ställer höga krav på kompetens och professionalisering.

Annons

Annons

Mest avgörande för att unga ska välja högskolestudier är föräldrars utbildningsnivå och närhet till universitet (se SCB). En annan studie från London visar att det är de ungas vetenskapliga kapital som avgör i vilken grad de fortsätter med högre studier (se Aspires). Vetenskapligt kapital består av: vilken kunskap man har, vem man känner, vad man gör och hur man tänker kring vetenskap. Målet för science centers över hela världen är att bygga vetenskapligt kapital (se Science Museum Group). I Sverige finns 20 science centers.

I Helsingborg har Lunds universitets Vattenhallen Science Center sedan 2019 startat upp i liten skala på Mindpark, Campus Helsingborg. Under 2022 besökte över tusen skolungdomar Campus Helsingborg för att experimentera, programmera, upptäcka och lekfullt lära sig i en ny miljö under handledning av studenter. På detta sätt har de fått närma sig universitetet på ett positivt sätt. Lärare har också deltagit i inspirerande kompetensutveckling.

Vi skulle vilja se att alla skolelever i Helsingborg och kranskommunerna i familjen Helsingborg fick besöka ett science center minst en gång under sin skoltid, men för detta behövs lokaler för aktiviteter och utställningar och mer personal. Ett permanent Science Center på Campus Helsingborg blir en mötesplats där elever, lärare, familjer, forskare, studenter och näringsliv träffas för att uppleva och prata om vetenskap i alla dess former.

Annons

Detta skulle bidra till en långsiktig och organisk tillväxt av Helsingborgsregionens vetenskapliga kapital, både på individ- och gruppnivå. Bara genom satsningar på framtidens arbetskraft kan framtidens kompetensförsörjning säkras, och Helsingborgs position som nav för företagsamhet och innovation cementeras.

Charlotta Johnsson

rektor Campus Helsingborg och professor i reglerteknik

Lunds universitet

Monica Almqvist

föreståndare Vattenhallen Science Center och lektor i Biomedicinsk teknik

Lunds universitet

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan