Annons

Annons

Annons

opinionÅldersdiskriminering

Aktuella frågor
”Fortfarande existerar begränsande normer kring äldre och sexualitet.”

Det behövs fler gestaltningar av lite skröpligare kroppar med en skönhet som lyser och där längtan och kärlek får finnas, skriver Lotta Löfgren, professor i hälsa och samhälle med inriktning sexologi och sexualitetsstudier.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Dans i SVT:s "Hotell Romantik". Livet som äldre betyder inte att livet saknar glädje, lust och intimitet, skriver Lotta Löfgren.

Bild: SVT

Annons

Sveriges televisions nya realityserie Hotell Romantik har minst sagt skapat debatt. ”Hotell Romantik göder ålderismen”, hävdar till exempel Chris Marschall, före detta kulturchef i Region Skåne, och anser att serien framställer 65-plussaren som en ”flamsig, ytlig och sexhungrande varelse som inte skäms för sin skrynkliga kropp och som är beredd att göra nästan vad som helst för lite närhet och beröring” (Aktuella frågor 27/1).

Som professor i sexologi kan jag inte låta bli att reflektera kring skillnaden mellan hållningen i officiella dokument, riktlinjer och nationella strategier kring sexuell hälsa och rättigheter för alla och den debatt som serien skapat. Både världshälsoorganisationen WHO och Folkhälsomyndigheten påtalar allas rätt till sexuell hälsa, oavsett ålder, kön, sexuell identitet, funktionsnedsättning, etnicitet och social klass.

Annons

Annons

Den internationella Guttmacher-Lancet-kommissionen lade 2018 fram en rapport med ett förslag till en utvidgad definition av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för alla och rekommenderar grundläggande insatser inom området. Rapporten lyfter fram fördelarna med det, inte bara ur ett hälsoperspektiv utan också när det gäller samhällelig och ekonomisk utveckling i vidare bemärkelse.

Det är helt enkelt lönsamt att satsa på sexuell hälsa för alla.

Vi lever i ett samhälle där befolkningen blir allt äldre, och där sexualitet och intima relationer ses som viktiga delar i livskvaliteten – genom hela livet.

I Sverige visar forskning, till exempel H70-studien vid Göteborgs universitet, att äldre numera är sexuellt aktiva längre upp i åldrarna jämfört med tidigare generationer, och att det är socialt accepterat att skilja sig även som äldre efter att ha levt i långa relationer. Trots det existerar fortfarande begränsande normer kring synen på äldre och sexualitet. I medier råder ungdomliga och heteronormativa ideal. Det leder inte bara till att många människor känner sig exkluderade, utan också till en generell bild av vilka som får uttrycka kärlek och sexuell längtan, och vilka kroppar som är attraktiva.

Men det är inte bara i tv-program som äldre söker kärlek. Nätdejting bland äldre (65+) är ett snabbt växande fenomen idag. Det visar inte minst ett ökande antal målgruppsbaserade nätdejtingappar.

Den begränsade internationella forskning som hittills gjorts när det gäller äldres erfarenheter av nätdejting i relation till sexuell hälsa visar tydliga könsskillnader på heterosexuella sajter/appar. Männen är mer intresserade av utseende och kvinnorna av inre egenskaper, som vänlighet och omtänksamhet. Och ungdomliga ideal tycks råda även på dessa appar.

Annons

Annons

Oavsett ålder tycks samma längtan efter att hitta en partner finnas genom hela livet. Och därför behövs en mångfald av gestaltningar av kärlek och sexualitet, till exempel program där äldre hbtqi-personer deltar och förhoppningsvis finner kärlek.

Att livet inte tar slut som äldre kan dessutom vara en tröst för yngre och medelålders som har fullt upp med det så kallade familjepusslet, som allt för ofta leder till att par tappar bort sig själva och den intimitet som funnits från början. Det kan bli bättre med åren. Livet som äldre betyder inte att livet saknar glädje, lust och intimitet. Tvärtom visar forskning att känslor av förälskelse, åtrå och attraktion fortsätter att finnas. Det behövs fler gestaltningar av lite skröpligare kroppar med en skönhet som lyser och där längtan och kärlek får finnas. Det är en del av verkligheten.

Både i Sverige och internationellt behövs satsningar på tvärvetenskaplig kunskap om sexuell hälsa i den allt äldre befolkningen. Resultaten kan användas i forskning inom hälso- och sjukvård och bidra till en angelägen utveckling av förebyggande och stödjande arbete om sexuell hälsa bland äldre.

SKRIBENTEN

Lotta Löfgren, professor i hälsa och samhälle med inriktning sexologi och sexualitetsstudier, vid Malmö universitet. Hon är också forskningsledare i European Sexual Medicine Network och medlem i WHO-Guideline Development Group om sexuell hälsa.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan