Annons

Annons

Annons

Örkelljunga

Insändare
”Med små barngrupper och bra personal säkrar vi kvaliteten i förskolan”

Svar på ”Politiker i Örkelljunga – ta ert ansvar för skolan nu!” publicerad 5 februari.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Tyvärr sprids det mycket myter och felaktigheter om kommunens verksamheter.

Örkelljunga har en välfungerande förskoleverksamhet, inte minst på grund av den fantastiskt duktiga personal vi har. Samstyret har en uttalad ambition att bygga vidare på småskalighet. Vi värnar också små barngrupper i förskolan, särskilt bland de yngre barnen.

På avdelningarna för små barn har vi idag maximalt 16 inskrivna barn. Det kanske låter mycket, men man ska då också veta att andelen närvarande i snitt legat runt 50 procent det senaste året. Barngrupperna, så om Skolverket mäter, är alltså antal närvarande barn per avdelning. Det ger barngrupper bland våra minsta barn på runt hälften av antal inskrivna i snitt.

Annons

Annons

Den senaste medelsiffran av antal inskrivna barn per avdelning är 16,1 för kommunen i helhet. Den senaste siffran för andel närvarande barn på dessa avdelningar är 47 procent (januari 2023).

Det hör också till saken att Örkelljunga i jämförelse med andra kommuner har både fler anställda och en högre andel utbildade förskolelärare, vilket är en garant för att hålla uppe kvalitén. Örkelljungas höga anställningsgrad borgar för en bra kvalitet.

Det har inte skett någon neddragning alls av verksamheten sedan Samstyret tog över vid nyår. Tvärtom har förskoleverksamheten fått höjd barnpeng som ger förskolorna mer resurser. Höjningen kompenserar mer än höjda löner för 2023. Några uppsägningar är inte heller aktuellt.

Vi följer noga verksamheterna från politiken sida och kommer att verka för att barngrupperna hålls nere och att våra småskaliga lösningar bevaras och utvecklas.

Anneli Eskilandersson (SD)

Ordförande Örkelljungas utbildningsnämnd

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan