Annons

Annons

Annons

Min mening

Insändare
Välas expansion lägger en död hand över Ödåkra och Spritan

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Att tillåta utbyggnad av Väla enligt det liggande förslaget är ett effektivt sätt att ta död på de få servicefunktioner som finns kvar i Ödåkra och är också ett hot mot de verksamheter som växer fram på Spritan. Det menar Ödåkra Byaförening.

Bild: Emil Langvad

Annons

I översiktsplanen 2021 för Helsingborg betonas vikten att vid centrum samt större stationer för tåg, buss eller spårväg ha en blandad markanvändning med bostäder, icke-störande verksamheter samt offentlig och kommersiell service som kultur, vård eller handel.

När översiktsplanerna ska översättas till konkreta planprogram och detaljplaner har tyvärr utvecklingen under många år gått i motsatt riktning. Det byggs bostadsområden utan verksamhet som ligger öde dagtid och där man i princip bara sover. Att bygga ut Väla med annan verksamhet än handel riskerar att ytterligare att driva på denna utveckling.

I konsekvensbeskrivningen redogörs för hur utbyggnaden påverkar stadskärna, trafik, handel med mera. Men det saknas en redovisning hur denna massiva utbyggnad socialt kommer att påverka de mindre orterna i regionen.

Annons

Annons

Det finns en överhängande risk att all service i småorterna och då framförallt Ödåkra kommer att slås ut om centrumverksamheter som bibliotek och liknande etableras på Väla. Förr fanns läkar- och distriktssköterskemottagning i Ödåkra och även tandläkarmottagning. Nu finns de i handelsområdet vid Väla. Omlokaliseringen har säkert fungerat bra för de enskilda verksamheterna men har de varit bra för Ödåkra. Svar nej! Det kluster av verksamheter som fanns i lokalcentrat smulas sönder steg för steg.

En ljuspunkt för Ödåkras del är att den gamla spritfabriken sedan några år har fått nytt liv med diverse verksamheter och butiker. De senaste två åren har det också hållits jazzfestival på Spritan med internationellt erkända artister. En mycket positiv utveckling som vi värnar om.

Vad gäller de mer spektakulära delarna i förslaget som anläggningsspecifika sportinriktningar, skidtunnel, klättring, gym, och spa-anläggning lär inte dessa verksamheter vara något hot mot det lokala utbudet på samma sätt. Alternativt kan de konkurrera på marknadsmässiga villkor.

Att tillåta utbyggnad av Väla enligt det liggande förslaget är ett effektivt sätt att ta död på de få servicefunktioner som finns kvar i Ödåkra och är också ett hot mot de verksamheter som växer fram på Spritan. Även andra orter är i farozonen om allt serviceutbud koncentreras till Väla.

Annons

Det är hög tid att staden slår vakt om det lokala centrum som finns med butik, bibliotek och annan service som gör det möjligt att bo kvar som äldre då man kanske inte har lika lätt att röra sig. Kanske är det dags att införa någon form av försiktighetsprincip som bara tillåter större utbyggnader om de inte riskerar att störa eller undergräva förutsättningarna för befintlig samhällsservice?

Behovet av tåganknuten kommunikation till och från Ödåkra/Väla för besökare längs tåglinjen och från Centrum/Knutan har inte nämnts -eller beaktats.

Styrelsen

Ödåkra Byaförening

genom ordförande

Ronny Narvel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan