Annons

Annons

Annons

Örkelljunga

Insändare
Två perspektiv – en verklighet

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Kommuninvånarnas egna åsikter är viktiga. Förtydliganden och en helhetsbild behövs. De som är intresserad av att veta mer om valfrihetssystem för assistans kan vända sig till kommunen.

Socialtjänstens mål är att främja goda och jämlika levnadsvillkor. I dagsläget har brukaren två alternativ: utförare på den öppna sektorn, utanför kommunens kontrollmöjlighet, eller kommunen.

Annons

Med valfrihetssystem under kommunen åstadkoms ett säkrare alternativ genom att:

Annons

• kvalitetssäkra vilka som får vara valbara utförare

• bättre samarbete med assistansutförare

• minska sårbarhet som ensamstående huvudman

• flera arbetsgivare som etablerar sig i kommunen

• alla utförare konkurrerar utifrån kvalitet och inte pris, då priset är lika för alla och utgår från Försäkringskassans assistansersättning.

Förslaget omfattar två beslutsdelar:

Ett valfrihetsystem enligt ovan – här finns flera partier som uppger sig vara för.

Ska kommunens verksamhet vara en av de valbara utförarna, eller ej – här finns för och emot.

Valfrihetssystem för assistans finns i flera kommuner. Klarar kommunens verksamhet att hålla sig till gällande ersättning då är det inga problem att vara utförare. Det stigande underskottet tyder på olämplig kostnadsutveckling. Att konkurrera på lika villkor är nödvändigt, likaså att bromsa högre kostnader än statens assistansersättning medger.

Oavsett vilka politiska mål människor strävar efter bör vi se till att de uppnås så effektivt som möjligt. En systematisk konkurrensutsättning av offentlig verksamhet, inom ramen för fortsatt skattefinansiering, är en viktig del i en sådan strävan.

Konkurrens ger upphov till mångfald och en effektiv resursanvändning som kommer alla kommuninvånare till nytta.

Stefan Svensson (SD), socialnämndens ordförande

Henrik Linderos (M), socialnämndens 1:e vice ordförande

Gabriela Arvidsson, socialchef

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan