Annons

Annons

Annons

Min mening

Insändare
Politikerna i Helsingborg har nu möjlighet att lyfta skolan

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Ni kommunpolitiker behöver ge företräde åt skolan så att alla elever ska kunna klara sin skolgång och få en bra start i livet. Det skriver Helena Åhlin och Petter Hedström.

Bild: Sven-Erik Svensson

Annons

Skolan är satt under stor press med i praktiken krav på nedskärningar eller ”effektiviseringar” varje år. Det vilar ett tungt ansvar på våra lokala politiker att agera för att bryta den utvecklingen. Sveriges Lärare kräver ett ansvarstagande kopplat till skolsektorn – och det är ni politiker som har det konkreta dagliga ansvaret för skolan idag.

Sedan årsskiftet finns det nya fackförbundet Sveriges Lärare med cirka 300 000 medlemmar. Landets lärare i alla delar av skolsystemet talar nu med förenad och stark stämma. Det kommer att märkas att vi är många som står enade. Självklart även i Helsingborg!

Vi samlar nu oss kring ett antal frågor för att få till nödvändiga förändringar. Vi arbetar för:

Annons

En mer likvärdig skola och förskola för alla barn och elever.

Annons

Att krafttag görs för att stärka lärares arbetsmiljö och minska arbetsbelastningen.

Att hela skolsektorn prioriteras under hela mandatperioden.

Här i Helsingborg kräver vi också att politikerna ska fortsätta uppvärdera lärares löner, för att behålla kompetens och erfarenhet och därmed vara en attraktiv arbetsgivare.

Vi är i början på en ny mandatperiod och nu finns möjligheten att lyfta skolan. En möjlighet som våra politiker i Helsingborg nu måste ta! Det krävs stora satsningar och skolan måste prioriteras, vilket kan innebära att annat får stå tillbaka. Ni kommunpolitiker behöver ge företräde åt skolan så att alla elever ska kunna klara sin skolgång och få en bra start i livet.

Vi i Sveriges Lärare känner dock stark oro över hur kommunerna klarar sitt finansieringsuppdrag. Det ekonomiskt besvärliga läget i kommunsektorn är bekymmersamt och det syns också här i Helsingborg. Ju mer resurserna minskar, desto sämre blir undervisningens kvalitet. I slutändan är det eleverna som drabbas hårdast när kommunen sviker skolan.

I Sveriges Lärare slår vi fast att en god utbildning för barn och elever förutsätter att skolor, förskolor och fritidshem är bemannade av legitimerade, behöriga lärare med rätt förutsättningar för sina viktiga uppdrag. I detta är tillräckliga resurser helt avgörande.

Annons

Annons

Som företrädare för Sveriges Lärare kräver vi nu att våra kommunpolitiker, som i dagsläget är ytterst ansvariga för skolans kvalitet och lärarnas arbetsmiljö, tar sitt ansvar och ser till att det på varje skola finns tillräckliga resurser. Så lyder ert uppdrag!

Helena Åhlin

ordförande för Sveriges Lärare i Helsingborg

Petter Hedström

ordförande för Sveriges Lärare i Helsingborg

Petter Hedström

ordförande för Sveriges Lärare i Helsingborg

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan