Annons

Annons

Annons

opinionRegion Skåne

Aktuella frågor
”För första gången sedan 2007 ökar löneskillnaden.”

Det räcker inte att en viss arbetsgivare eller en viss arbetsplats skapar jämlikare villkor. Hela synsättet när det gäller kvinnodominerade yrken behöver förändras, så att de värderas lika högt som yrken där det är flest män, skriver Fanny Born, styrelseledamot i fackförbundet Visions avdelning för Region Skåne.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Att kvinnors lön nu minskar i förhållande till mäns måste ses som en väckarklocka. Arbetsgivare och politiker måste ta sitt ansvar för osakliga löneskillnader mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrken., skriver artikelförfattaren.

Bild: Leif R Jansson/Scanpix

Annons

Löneskillnaden mellan kvinnor och män i Region Skåne har minskat. Det visar den ”jämställdhetsklocka” som finns i regionens lönekartläggningssystem.

I fjol pekade visarna i ”jämställdhetsklockan” på att kvinnor som arbetar inom Region Skåne behövde jobba 52 minuter och 8 sekunder mer varje dag för att tjäna lika mycket som män. Den största delen av dem arbetar inom sjukvården. Många är undersköterskor, sjuksköterskor och medicinska sekreterare.

I år visar ”jämställdhetsklockan” på nya tider. Kvinnor behöver numera arbeta 48 minuter och 53 sekunder mer varje dag för att tjäna lika mycket som män. Att det är en tid som minskar är bra, men det går alldeles för långsamt. Och att jämställdhetsklockan” i Region Skåne har flyttats fram är inget som kan tas för givet.

Annons

Kvinnors arbete och kvinnodominerade yrken värderas fortfarande lägre på den svenska arbetsmarknaden.

Annons

Löneskillnaden mellan kvinnor och män är ett strukturellt problem och behöver därför ändras på strukturell nivå. Det räcker inte att en viss arbetsgivare eller en viss arbetsplats skapar jämlikare villkor. Hela synsättet när det gäller kvinnodominerade yrken behöver förändras, så att de värderas lika högt som yrken där det är flest män.

Sett till hela landet är löneskillnaden mellan kvinnor och män idag 9,9 procent, enligt Medlingsinstitutet. Omräknat i tid betyder det att män får betalt för hela sin arbetsdag, från 8 till 17, medan kvinnor arbetar gratis efter klockan 16.12.

Kvinnor har generellt högre utbildning än män men lägre lön inom alla samhällssektorer och i stort sett alla yrken på den svenska arbetsmarknaden, enligt Medlingsinstitutets statistik.

Varje månad tjänar kvinnor i Sverige i genomsnitt 3 700 kronor mindre än män. På ett år blir skillnaden 44 400 kronor. Löneskillnaden, på nationell nivå, har under 15 år sakta minskat.

Men för första gången, sedan 2007, vrids nu klockan bakåt och löneskillnaden ökar. Kvinnor får i år betalt en minut mindre än förra året, varje dag.

En nästan 15 års positiv trend av minskade löneskillnader har brutits. Frågan om löneskillnader är ingen fråga som löser sig själv. Tillsammans med rörelsen #lönheladagen jobbar Vision hårt för att stoppa lönegapet. I alla forum där vi har möjlighet – i samtal med arbetsgivare, politiker och allmänheten – lyfter vi fram att lönerna i kvinnodominerade yrken behöver höjas. Vision är också med vid arbetsgivarnas lagstadgade lönekartläggningar som görs utifrån diskrimineringslagen och bevakar där att osakliga löneskillnader åtgärdas.

Annons

Annons

Att kvinnors lön nu minskar i förhållande till mäns måste ses som en väckarklocka. Arbetsgivare och politiker måste ta sitt ansvar för osakliga löneskillnader mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrken.

Arbetsgivare där osakliga löneskillnader ökar behöver ta sitt ansvar och arbeta hårdare för att uppnå jämställda löner. I Region Skåne, där löneskillnaderna minskar, behöver arbetet mot löneskillnader fortsätta i minst samma takt som nu tills resultatet blir lika lön för lika och likvärdigt arbete.

SKRIBENTEN

Fanny Born, styrelseledamot i fackförbundet Visions avdelning för Region Skåne

Vision organiserar offentligt och privat anställda med anknytning till kommun, region och kyrka.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan