Annons

Annons

Annons

opinionEnergipriser

Aktuella frågor
”Elstödet kan aldrig kompensera ett misskött elsystem.”

Nu krävs en kraftfull utbyggnad av elsystemet med fossilfria kraftslag. Sol, vind, vatten, kraftvärme och kärnkraft, skriver energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) och äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M).

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Energi-och näringsminister Ebba Busch (KD) och äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) den 30 november i fjol under en pressträff om högkostnadsskydd för höga elpriser.

Bild: Jonas Ekströmer/TT

Annons

S-oppositionen har tagit till brösttoner i sin kritik mot regeringens elstöd. Men faktum är att det elstöd som nu rullar ut är större, kommer snabbare och når betydligt fler hushåll än den tidigare S-ledda regeringens elpriskompensation.

Försäkringskassan har med framgång betalat ut 98 procent av 17,5 miljarder kronor i elstöd och nu har regeringen tagit nästa steg för ett andra elstöd som går till hushållen i hela Sverige.

Rysslands invasion av Ukraina har orsakat energikris i Europa. Sveriges energikris beror också på den förra regeringens oansvariga energipolitik som innebar att fyra kärnkraftsreaktorer lades ner på kort tid, något som har lett till högre elpriser.

Energikrisen drabbar framför allt dem som redan har en pressad ekonomi, till exempel barnfamiljer, ensamstående mammor och pensionärer med låg pension. Stigande livsmedelspriser, inflation och höga räntor ökar bördan.

Annons

Annons

Elstödet kan aldrig fullt ut kompensera ett misskött elsystem. Förhoppningsvis är det en liten hjälp för att klara av kommande höga elpriser.

Utbetalningarna till cirka 4,2 miljoner hushåll har gått snabbt och enligt plan. För ett hushåll med ett hus att värma upp med en årsförbrukning på 20 000 kilowattimmar innebär det ungefär 10 000 kronor i elområde 3 eller 16 000 kronor i elområde 4.

Elstödet är större, snabbare och säkrare än den förra regeringens elpriskompensation. Den förra regeringens stöd låg på upp till 6 000 kronor för tre månader till två miljoner hushåll.

Det nuvarande regeringsbeslutet, att använda Försäkringskassan som utbetalande myndighet, innebär att utbetalningen har gått snabbare, blivit säkrare och lättare att följa upp. Dessutom börjar elstödet till hushåll i hela landet att betalas ut under våren. Höga elpriser drabbade alla elprisområden i november och december. I vår planeras också ett elstöd till företag, bostadsrättsföreningar och ideella föreningar på ungefär 29 miljarder kronor. Elintensiva företag kan dessutom ansöka om stöd.

Stöd till företag fanns inte alls med i den förra regeringens elpriskompensation. Sydvästsvenska hushåll ska få stöd för höga priser på gas. Det finns nu också stöd för energieffektivisering och möjlighet för företag att få anstånd med skatt och avgifter.

Oppositionens roll må vara att kritisera, men de som får elstöd behöver det, och de åtgärder som nu vidtas är långt mer än vad förra regeringen åstadkom.

Annons

Regeringen vidtar åtgärder både på kort och lång sikt för att kraftsamla, spara och stötta.

Annons

Men på lång sikt finns ingen quick fix. Vi måste bygga energisystemet starkt igen.

Socialdemokraternas och Miljöpartiets politik ledde till att Ringhals kärnkraftsreaktorer 1 och 2 samt Oskarshamns kärnkraftsreaktorer 1 och 2 har stängt under de senaste åtta åren. Efter valet 2014 avbröt Vattenfall också förberedelser av två nya reaktorer. Det blev åtta förlorade år för ett robust elsystem. Det har lett till effektbrist och bidragit till högre elpriser.

Till år 2045 förväntas energikonsumtionen i Sverige minst fördubblas i takt med elektrifieringen och industrins gröna omställning. För det krävs en kraftfull utbyggnad av elsystemet med fossilfria kraftslag. Sol, vind, vatten, kraftvärme och kärnkraft.

Alla goda krafter behövs. För svensk konkurrenskraft och den gröna omställningen. För jobben. Och ytterst för den svenska välfärden.

SKRIBENTERNA

Ebba Busch (KD), energi- och näringsminister

Anna Tenje (M), äldre- och socialförsäkringsminister

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan