Annons

Annons

Annons

Örkelljunga

Namninsamling granskas av Skatteverket

Först en genomgång av namnunderskrifter på Örkelljunga kommun, sedan ska Skatteverket granska listan som lämnats in för en folkomröstning om kommunens personliga assistans.

– Det låter som att det blir folkomröstning i september, säger statsvetaren Anders Sannerstedt.

Text

För tre veckor sedan lämnade ett lokalt folkinitiativ in över 1 300 namnunderskrifter för en folkomröstning. Förhoppningen är att den ska stoppa ett förslag om att säga upp kommunens egna personliga assistenter och lägga ut uppdraget på privata utförare.

Sedan dess har kommunkansliet gått igenom samtliga namnunderskrifter för att se att de uppfyller kraven, alltså att alla undertecknat med fullständigt namn, adress och personnummer.

Totalt 54 dubbletter hittades. Dessutom har en person hört av sig till kommunen och ångrat sin namnunderskrift.

– Nu har vi skickat 1 331 underskrifter till Skatteverket. De kontrollerar åt oss och så får vi tillbaka vilka medborgare som vid tidpunkten var röstberättigade i kommunen, säger Michael Werner, nämndssekreterare på Örkelljunga kommun.

Annons

Annons

Även om Skatteverket hittar personer under 18 år, eller som inte är folkbokförda i kommunen, så ser namninsamlingen just nu ut att med god marginal komma över de runt 850 som krävs för att väcka folkinitiativ i Örkelljunga.

Under fyra veckor samlades namnunderskrifter mot att kommunen inför lagen om valfrihets-system, istället för att ha egna anställda personliga assistenter. Här lämnar Daniel Melander, och Mattias Karlsson över namnlistorna över till kommunkansliets Sunneva Marteby.

Bild: Niklas Gustavsson

Statsvetaren Anders Sannerstedt från Lunds universitet har studerat lokala folkomröstningar.

– Ofta handlar det om trafiklösningar, vägar och broar och sådana saker. Jag kan inte minnas att jag sett en sådan här fråga, säger han.

Blir det folkomröstning så genomförs den som ett vanligt val, med hjälp av Valmyndigheten.

Men till skillnad från ett vanligt val får kommunen själv bekosta valsedlar. Till det kommer vallokaler, röstmottagare och allt annat som behövs. Det kan göra folkomröstningar impopulära hos lokala beslutsfattare.

Men de ingår i de politiska spelreglerna, menar Anders Sannerstedt.

– Som regel är det ju så att folkomröstningen kommer till eftersom politikerna är på väg att ta eller har tagit ett beslut som många inte gillar.

2011 förstärktes möjligheten att genom folkinitiativ väcka folkomröstning i en kommun. Nu måste två tredjedelar av kommunfullmäktige vara emot för att förhindra att det blir folkomröstning. I Örkelljungafallet verkar just nu hela oppositionen stödja folkinitiativet, om än av olika skäl.

Annons

Därför talar det mesta för att den blir av, anser Anders Sannerstedt.

Annons

– Man kommer nog över tio procent (av de röstberättigade).

När beslutet om folkomröstning avgörs i kommunfullmäktige beror på hur snabbt Skatteverket blir klar med sin granskning, men troligen senare i vår.

Möjligheten att ta initiativ till en folkomröstning tillhör numera spelreglerna för kommunpolitik, menar statsvetaren Anders Sannerstedt.

Bild: Mikael Brandt

Ett annat scenario är att de styrande ändrar sig innan dess. Så skedde exempelvis i Perstorp i samband med folkinitiativet om fjärrvärmeverket.

– Men jag skulle vilja se M ändra sig inför hotet om en folkomröstning. SD är jag mer osäker på, de är ju rätt så oprövade i Örkelljunga som medlem i styret.

Han påminner om när Trelleborg hade folkomröstning om en ny hamninfart och SD enligt honom inte ville framstå som motståndare till folkomröstning.

– Det kan bli en het valdebatt, även om det är en fråga som berör relativt få personer.

Namnlistorna har granskats av Örkelljungas kommunkansli. Nu ska Skatteverket gå igenom att undertecknarna är myndiga och folkbokförda i kommunen.

Bild: Niklas Gustavsson

Folkinitiativet kommer mitt i en beslutsprocess som gått ganska fort. Beslutet om att ersätta kommunens egna personliga assistenter med ett så kallat valfrihetssystem med privata utförare avgörs troligen på nästa fullmäktigesammanträde.

Annons

Om och när beslut tas om folkomröstning kommer en sådan ta flera månader att förbereda.

– Det låter som att det blir folkomröstning i september. Men beslut kan man riva upp, problemet är om man har hunnit verkställa det, säger Anders Sannerstedt.

Annons

Fakta

Folkinitiativ i kommuner – så går det till

Kan organiseras av en eller flera röstberättigade invånare, så länge det rör en fråga som avgörs av kommunfullmäktige.

Kräver namnunderskrifter på papper från minst tio procent av alla röstberättigade i kommunen. Hur kontrollen görs är upp till kommunen.

När kontroll genomförts ska kommunfullmäktige besluta om folkomröstning ska genomföras eller inte. Det sker om inte två tredjedelar av ledamöterna röstar emot förslaget.

Kommunfullmäktige beslutar också om tidpunkt, genomförande, omröstningens fråga och svarsalternativ.

En folkomröstning är alltid rådgivande.

Källa: Sveriges kommuner och regioner.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan