Annons

Annons

Annons

Min mening

Insändare
Vitalisera demokratin genom separata dagar för olika val

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Med en gemensam valdag vart fjärde år lägger förmodligen många slentrianmässigt sina röster i regional- och kommunalval som de gör i riksdagsval, utan att ha registrerat de partiskiljande frågorna på regional och kommunal nivå. Det skriver P-O Larsson.

Bild: Anders Malmberg

Annons

Inför fullsatt lokal i Pingstkyrkan på Gåsebäck föreläste för en tid sedan Olle Wästberg under den frågande rubriken ”Är demokratin hotad?”. Hans exemplifiering internationellt såväl som från Sverige var så övertygande att påståendet ”Demokratin är hotad!” hade varit mera motiverat. Demokratins nedmontering sker numera sällan genom kupper och revolutioner, utan oftare successivt och smygande steg för steg, mer eller mindre målmedvetet förorsakat av demokratiskt valda politiska ledare.

För Sveriges del var det som särskilt berörde mig det katastrofalt sjunkande intresset för att engagera sig politiskt. Eftersom det framför allt gäller ungdomar tenderar utvecklingen tyvärr att bli allt värre med åren. En avgörande faktor kan vara att fokus i valrörelsen alltför ensidigt riktas mot riksdagsvalet i kraft av dess större resurser. Därmed hamnar de mera nära regionala och lokala frågorna i skuggan av de nationella.

Annons

Annons

Med en gemensam valdag vart fjärde år lägger förmodligen många slentrianmässigt sina röster i regional- och kommunalval som de gör i riksdagsval, utan att ha registrerat de partiskiljande frågorna på regional och kommunal nivå. Allmänheten borde få göra sina röster hörda i beredningsstadiet. Öresundskraft kvarstår i allmän ägo tack vare ett folkligt agerande med protestlistor och framtvingad folkomröstning. En folkmajoritet på över 90 procent bland de som röstade gick inte att negligera.

Gemensam valdag för riks-, regional- och kommunalnivå infördes 1970. År 1994 infördes gemensamt val vart fjärde år, från att tidigare varit vart tredje år. Vi borde återgå till särskild dag för region- och kommunval placerad mitt emellan riksdagsvalen. Utan ”konkurrens” från ett riksdagsval kan debatten stimuleras i regionala och kommunala frågor. Exempelvis är ju regionstyret huvudman för sjukvården och kommunstyret för äldreomsorg och skolor.

Samtliga dessa stora bristområden debatteras offentligt idag främst på riksnivå. Den lokala kritiska debatten är förvisad till insändarsidor, trots att det är på lokal nivå brukaransvaret ligger. Inför en valrörelse med lokala frågor i centrum skulle opinionsmätningar kunna utföras och publiceras i media. Partidebatter skulle kunna äga rum för allmänheten att bevista eller se live på lokal-tv. Nya viktiga frågor ska inte kunna ”gömmas undan” inför beslut. I Helsingborg händer så mycket nu i fråga om stadsplanering, såsom lasarett, p-garage, bibliotek, Oceanhamnen, Väla contra cityhandel, grönområden med mera, och det är viktigt att allmänhet och politiker ligger i fas med varandra informationsmässigt.

Annons

Annons

Ändring av valdagar kommer inte till stånd utan ett opinionstryck underifrån, förmedlat av regioner och kommuner. Det blir ett stort hinder att kunna erkänna att misstag begicks år 1970. Då krävs naturligtvis att också politiker tycker att det behövs mera av öppenhet, tillgång till fakta och åsiktsutbyte med allmänheten. Den gemensamma valdagen kom till som en rationalisering, praktiskt och ekonomiskt, men det blev ett demokratiskt underskott. Demokrati måste få kosta. Billigast är ju att slopa val över huvud taget.

P-O Larsson

Helsingborg

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan