Annons

Annons

Annons

Min mening

Insändare
Detta ger mig inte hopp om en bra framtid

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Under covidperioden dog många på stans äldreboenden på grund av den låga bemanningen. Det skriver Allan Nilsson. Bilden är från sommaren 2020 då många på vårdboendet Valltorp i Helsingborg smittades av covid-19 och avled.

Bild: Sven-Erik Svensson

Annons

Kan man utläsa något ur en insändare?

Undertecknad har skrivit många insändare genom åren – i alla fall de 10 senaste. I en kartong har jag samlat urklippen.

För någon tid sedan började jag ett arbete med att flytta dessa urklipp från kartongen för att klistra dem i en samlingspärm.

Det är intressant att se vad jag lyckats åstadkomma. Av stort intresse är klart också vad handlar dessa insändare om?

Annons

Det har visat sig att Helsingborgs äldrevård fått stor uppmärksamhet. Den övergripande tonen över åren speglar den låga nivån som politikerna anvisat för stans äldre innevånare.

En fråga dyker upp, varför denna politiska njugghet till gruppen gamla helsingborgare? Genom åren har Helsingborg uppenbarligen anvisat bland landets lägsta anslag för äldrevård! Kan det ha med den politiska ledningens borgerliga inriktning att göra? Borgerligt kommunstyre sedan 2006, och fortfarande.

Annons

Något förvånande i så fall. Bland stans äldre finns klart många med i grunden borgerliga sympatier. Hur reagerar man då när man konfronteras med stans låga ambitioner för äldre? Jag har en känsla av att medvetandet i denna grupp är begränsat, man byter heller inte fot politiskt!

Det politiska sambandet med den lägre omsorgs kvaliteten och den kommunala styrelseinriktningen mot låg nivå på äldreomsorgen maskeras delvis och framgår inte så tydligt i bruset av all annan information. De politiska löftena före val och verkligheten efter val är klart inte helt lätt att uppmärksamma.

Inför valet 2018 drev KD att man ville rusta upp stans äldreomsorg. Hur många tror än idag på att det under den efterföljande mandatperioden blev någon förbättring? Under covidperioden dog många på stans äldreboenden på grund av den låga bemanningen! Ansvarig politiker tycktes enligt mig ta sitt ansvar genom en axelryckning.

Hur många läste kommunstyrelsens ordförandes artikel under förra mandatperioden om att det skulle vara extra fint att åldras i Helsingborg?

Annons

Jag läste den! Alltså dra ner på anslagen till äldrevården och kompensera detta med att handskas oförsiktigt med de uppenbara konsekvenserna.

Annons

Hur som helst min tillbakabetraktelse av mina insändare om Helsingborgs äldrevård under cirka 10 år får mig att känna visst obehag.

Jag har under perioden åldrats och närmat mig en situation då jag måste be kommunen om hjälp i vardagen! Den nuvarande äldrepolitiken i Helsingborg gör att det är svårt att se framåt med förhoppningar om att det ska bli en bra tid.

Allan Nilsson

Helsingborg

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan