Annons

Annons

Annons

opinionSvensk politik

Aktuella frågor
”Blod som blod - låt människor ge blod på lika villkor.”

Idag bedöms människor utifrån sin sexuella läggning istället för kvaliteten på sitt blod, skriver Oliver Novak, ordförande för Moderata studenter i Lund.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

En man lämnar blod i en blodbuss.

Bild: Marcus Ericsson/TT

Annons

Dagens regelverk för blodgivning hindrar homosexuella och bisexuella män från att donera blod på samma villkor som andra. Att exkludera en grupp från att donera blod baserat på fördomar gör att Sverige går miste om blod som kan rädda liv.

Den diskriminering som sker idag dödar. Det är hög tid att lagstiftningen moderniseras.

Länge var homosexuella och bisexuella män förhindrade att donera blod på grund av sin sexuella läggning. Den lag som styrde det infördes på 1980-talet för att förhindra spridningen av hiv och aids, som förknippades med homosexuella män.

Medicinska framsteg visade att hiv och aids inte var något som bara drabbade en viss grupp. Att homosexuella och bisexuella män inte skulle få ge blod byggde på föråldrade antaganden. De var inte bara diskriminerande utan upprätthöll stereotyper och stigmatisering.

Annons

Annons

Förbudet gällde fram till 2012 och ersattes då av ett mer modernt, men fortfarande diskriminerande, regelverk. De nya reglerna sade att homosexuella män fick donera blod om de inte hade haft sexuell kontakt med en annan man de senaste tolv månaderna.

År 2021 kom ett nytt regelverk som säger att män som har haft sex med andra män inom de senaste sex månaderna inte får donera blod, oavsett om det är en gammal eller ny sexuell kontakt. För heterosexuella gäller istället tre månader och endast om den sexuella kontakten är en ny person.

Idag bedöms människor alltså utifrån deras sexuella läggning istället för kvaliteten på deras blod.

Reglerna bör ändras så att de inte diskriminerar blodgivare utifrån sexuell läggning. Det går att göra utan risker för den som tar emot blod. Varje blodgivare får sitt blod testat och kontrollerat inför att de ger blod.

Blodgivningscentraler kan screena för hiv och andra infektioner med stor noggrannhet och snabbhet, något som gör det möjligt att identifiera infekterat blod inom 15 minuter.

Med intåget av avancerad teknik är det inte längre nödvändigt att hindra en hel grupp människor från att donera blod.

Enligt hemsidan geblod.nu, som är ett kommunikationsnätverk mellan regionernas blodgivningsverksamheter, var i måndags bristen på blod i Skåne akut i blodgrupperna O-negativt, B-positivt, B-negativt och AB-negativ. Det fanns bara tillräckligt med blod i två grupper, O-positivt och AB-positivt.

Annons

Inte bara i Skåne råder det blodbrist. Den finns i hela landet. När behovet blir stort är det svårt för regionerna att samarbeta och skicka blodpåsar till vararandra.

Annons

Sveriges regler att inte låta homosexuella och bisexuella män donera blod på samma villkor som heterosexuella är motsatsen till den jämställdhet som Sverige som land strävar efter.

Öppna moderater har länge drivit att homosexuella och bisexuella män ska kunna donera blod på samma villkor som heterosexuella. Moderata ungdomsförbundet, Muf, är sedan några år tillbaka inne på samma linje.

Alla som anser att den lagstiftning som styr vem som ska få ge blod bör förändras, behöver nu gå samman för att påverka regering och riksdag så att inte homosexuella och bisexuella män diskrimineras.

Blod som blod - låt människor ge blod på lika villkor.

SKRIBENTEN

Oliver Novak, ordförande för Moderata studenter i Lund

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan