Annons

Annons

Annons

opinionÅldersdiskriminering

Aktuella frågor
”Respekten för äldre i Sverige är inte så illa som många tror.”

Det är onödigt att påstå att Sverige är ett av de länder där äldre får minst respekt i hela världen. Påståendet har inte stöd i den undersökning som refereras, skriver Håkan Jönson, professor i socialt arbete vid Lunds universitet.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det är onödigt att påstå att Sverige är ett av de länder där äldre får minst respekt i hela världen. Påståendet har inte stöd i den undersökning som refereras, skriver Håkan Jönson, professor i socialt arbete vid Lunds universitet.

Bild: Mårten Svemark

Annons

Det är dags att avliva en myt som fått stor spridning bland forskare, i medier och bland debattörer: att Sverige utmärker sig som ett av världens sämsta länder när det gäller att respektera äldre.

Myten beror på att nyhetskanalen CNN har missförstått den omfattande attitydundersökningen World Values Survey, WVS. Sedan dess har påståendet att Sverige är det fjärde sämsta landet i världen i frågan fått fäste.

Så här uttryckte sig till exempel en kolumnist i Expressen i början av 2019: ”Enligt World Values Survey är Sverige fjärde sämsta landet i världen på att respektera äldre. Bara lite mer än 20 procent av svenskarna ser på medmänniskor som är över 70 år med respekt.” Att det skulle vara så är redan underligt, med tanke på att 16 procent av svenskarna själva är 70+.

Annons

I CNN:s artikel från 2019 finns två stapeldiagram som visar de bästa och sämsta länderna med rubriken Percentage of people who view those over 70 with respect, andelen som ser på personer över 70 med respekt. Japan sticker ut som ”sämst” med cirka sju procent som ser på äldre med respekt. En häpnadsväckande siffra med tanke på Japans rykte om vördnad för äldre. Sverige kommer alltså på fjärde sämsta plats med något mer än 20 procent.

Annons

När jag går igenom WVS undersökning visar det sig dock att det inte finns någon fråga med den formulering som CNN använder. Den fråga som CNN-artikelns antagande bygger på lyder: ”Hur troligt skulle du säga att det är att de flesta i [landets namn] bemöter de över 70 med respekt?”

Frågan visar alltså inte andelen som själva ser på personer över 70 med respekt. Istället är det uppfattningar om andras bemötande som mäts.

CNN har dessutom manipulerat redovisningen av de fem möjliga svarsalternativen så att endast de 20 procent som svarat ”mycket troligt” kom med. Hade de istället valt de två svarsalternativ som angav att det inte är troligt att de över 70 bemöts med respekt hade bara 13,9 procent av de svenskar som tillfrågats hållit med.

Människors egna attityder till äldre mäts bättre i frågor av typen ”vad tycker du om äldre?”. I undersökningen finns fyra frågor av det slaget. Bland annat fick de som tillfrågades ta ställning till i vilken grad de höll med om två påståenden som visar negativa attityder till äldre: ”äldre människor får mer än sin beskärda del från den offentliga sektorn” samt ”äldre människor ligger samhället till last”. Vad tyckte då de svenskar som deltog i undersökningen om det, i jämförelse med invånare i jämförbara länder som Danmark och Norge? Svaret är att vi inte vet. I undersökningen ingår bara 59 av världens 195 länder.

Annons

När det gäller påståendet att äldre får mer än sin beskärda del höll 14,7 procent av de svenskar som deltog i undersökningen med. I Europa låg Nederländerna lägre, endast 10.8 procent höll med, och här fanns mycket stor variation mellan olika länder. I USA höll 25,6 procent med, i Turkiet 26,2 procent och i länder som Malaysia och Thailand över 50 procent.

Annons

Ligger äldre samhället till last? I Sverige höll endast 9,9 procent med om det, medan 87,2 procent tog avstånd från påståendet. Bland de europeiska länderna låg bara Nederländerna bättre till, med 7,7 procent som höll med. I Tyskland höll 18,1 procent med om påståendet att äldre ligger samhället till last.

Hur var det då i Japan, det vill säga det land som enligt CNN visade sämst bemötande mot äldre? Jo, endast 5,1 procent av de tillfrågade japanerna ansåg att äldre ligger samhället till last. Då är det obegripligt att man som CNN pekar ut Japan som sämst när det gäller att bemöta äldre med respekt.

Under de senaste åren har problemet med ålderism äntligen uppmärksammats på allvar. Med ålderism avses stereotypa föreställningar, fördomar och diskriminering av äldre. Det kan handla om prioriteringar inom vård och omsorg, föreställningar om äldre som sjuka och beroende, osynlighet inom politik och medier och offentliga diskussioner där äldre enbart framställs som en kostnad för samhället. I de vardagliga sammanhangen förekommer välmenande nedvärderingar, där äldre betraktas som ömkansvärda och förminskas.

Ålderismen måste synliggöras och bekämpas. Men det är onödigt att påstå att Sverige är ett av de länder där äldre får minst respekt i hela världen, för påståendet har inte stöd i den undersökning som refereras.

Annons

Resultatet från World Values Survey skulle kunna sammanfattas som att nära 90 procent av svenskarna tog avstånd från påståendet att de äldre ligger samhället till last. Det är en hoppfull utgångspunkt i kampen mot ålderism.

SKRIBENTEN

Håkan Jönson, professor i socialt arbete vid Lunds universitet. Hans forskning handlar om ålderism, sociala problem under åldrandet samt om olika aspekter av äldreomsorg.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan