Annons

Annons

Annons

opinionKollektivtrafiken

Aktuella frågor
”Trafikverkets bristande kompetens är roten till järnvägens problem i Skåne.”

Det är inte längden på tågen eller fel sorts vagnar som är problemet. Det är Trafikverkets plattformslängder som begränsar antalet sittplatser på tågen, skriver Per Corshammar, järnvägsexpert.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Region Skåne och Skånetrafiken vet att lokdragna tåg inte löser kapacitetsproblemet på järnvägen, skriver artikelförfattaren.

Bild: Johan Nilsson/TT

Annons

Anders Jönsson, nationalekonom och tidigare enhetschef på Trafikverket, ropar ”Släpp prestigen och inför lokdragna tvåvåningsvagnar i den regionala tågtrafiken, främst på Öresundstågen” (Aktuella frågor 2/5). Han påstår att Skåne kan få tågtrafik i världsklass genom att hyra lokdragna tvåvåningståg.

För tio år sedan lovade Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm att Sverige skulle få Europas bästa järnväg 2020. Så blev det inte. Istället fick Sverige en av Europas sämsta järnvägar. Det gör att Skåne inte kan få tågtrafik i världsklass genom att byta till en annan sorts vagnar.

Annons

Spåren räcker helt enkelt inte till, kapacitetsproblemen är omfattande.

Annons

I fjol var 483 414 tåg försenade i Sverige på grund av bristande kapacitet i landets järnvägssystem. 88,3 miljoner resenärer kom inte fram i tid. Redan 2015 valdes 64 miljoner tågresor bort på grund av bristande tillförlitlighet, enligt SCB, en ekonomisk förlust på 7,5 miljarder kronor orsakad av ansvariga på Trafikverket.

Utan nya stambanor förblir restiden mellan Malmö och Hässleholm 47 minuter. Med nya stambanor blir restiden 30 minuter och punktligheten mycket hög, enligt utredningar från Trafikverket.

Fler spår med separerad person- och godstrafik ökar kapaciteten och därmed antalet resenärer. Det ger snabbare resa och lägre biljettpriser.

Anders Jönsson önskar fler sittplatser på tågen, något som verkligen behövs. Hyra och köra längre tåg är hans lösning. Men fler tåg kan inte köra på dagens spår och längre tåg går inte för Trafikverket har valt att ha en annan plattformslängd än övriga EU, 170 meter i Karlskrona och Kalmar där Öresundstågen vänder, som begränsar tågets längd.

Det är inte längden på tågen eller fel sorts vagnar som är problemet. Det är Trafikverkets plattformslängder som begränsar antalet sittplatser på tågen.

Lokdragna tvåvåningståg med manövervagn – en vagn med styrhytt – är en förutsättning för att tågen ska kunna vända i Kalmar och Karlskrona. Men Trafikverket har byggt bort den möjligheten genom att inte sätta upp tågväxlar som möjliggör lokvändning.

Frågan är också om det blir fler sittplatser när plattformarna är 170 meter långa i Karlskrona och Kalmar där Öresundstågen vänder. Ett Öresundståg med två tågsätt är 158 meter långt med plats för 458 passagerare med lågvagn för cyklar och rullstolar. Det ger 2,9 passagerare per meter.

Annons

Annons

Ett motorvagnståg med två våningar och sex vagnar på sammanlagt 158 meter tar 620 passagerare, 3,9 passagerare per meter.

Ett lokdraget tvåvåningståg med manövervagn på 151 meter består av ett lok på 18 meter, fyra tvåvåningsvagnar på 26,4 meter med 113 sittplatser och en manövervagn med styrhytt på 27,4 meter med 101 sittplatser, totalt 553 sittplatser eller 3,7 sittplatser per meter.

Med en vagn med låga golv för cyklar och rullstolar, som i Öresundstågen, i tvåvåningstågen minskar antalet sittplatser till 503. Det ger 3,3 sittplatser per meter.

Lokdragna tvåvåningståg, som Anders Jönsson föreslår, har alltså färre platser än tvåvåningsmotorvagnståg som har 114 fler sittplatser.

Påståendet att lokdragna tvåvåningståg har 30–50 procent större kapacitet än Öresundståg stämmer inte. Det rör sig bara om 20 procent.

En vanlig vagn har 80 sittplatser, en tvåvåningsvagn 50 sittplatser per våning. Trappor och teknisk utrustning måste vara inbyggt i tvåvåningsvagnarna. På en vanlig personvagn hänger de utanför.

Anders Jönsson påstår att om det finns fler sittplatser på tågen kan man köra fler godståg på spåren. Så är det inte. Spåren är fulla av tåg idag, 1,4 miljoner per år på ett järnvägsnät som till största delen består av enkelspår. Vad som behövs är nya stambanor.

Region Skåne och Skånetrafiken vet att lokdragna tåg inte löser kapacitetsproblemet på järnvägen.

Trafikverkets bristande kompetens är roten till järnvägens problem i Skåne. Det hjälper inte att skylla på andra.

SKRIBENTEN

Per Corshammar är en av Sveriges ledande järnvägsexperter med ett förflutet på Banverket och konsultbolagen Ramböll och Atkins. Just nu arbetar han på konsultbasis med höghastighetsbanor.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan