Annons

Annons

Annons

Min mening

Insändare
Utbyggnaden av Väla får inte gå före andra viktiga mål

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Varför vill ägaren Skandia satsa nytt på Väla? För vem görs denna omvandling/tillbyggnad av köpcentret? Det undrar Gustav Josefsson.

Bild: Tom Wall

Annons

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en utbyggnad och breddad användning av Väla Centrum. Den fråga vi måste ställa är: bedömer Helsingborgs medborgare utbyggnaden av Väla Centrum så viktig att and-ra angelägna mål får stå tillbaka?

En högt prioriterad klimatfråga i Helsingborg är privatbilismen, vilken måste minska. Det gäller också kommersiella transporter. Är omvandlingen/tillbyggnaden av Väla förenlig med målet att sänka CO2-utsläppen så att Helsingborg blir klimatneutralt 2030?

Annons

En utbyggnad av Väla betyder att handel och service krymper i Helsingborgs City och på Söder, i ”byarna” (de mindre tätorterna i Helsingborg) och i närbelägna städer. I synnerhet då en fortsatt tillväxt av handeln totalt sett inte är rimlig/möjlig.

Utbyggnaden betyder en stor inteckning av tillgänglig byggkapacitet. Ett ianspråktagande av byggkapacitet, som bättre kan användas för det nödvändiga bostads- och klimat-smartbyggandet har vi inte råd med.

Annons

Tillbyggnaden sker uttalat för att skapa upplevelseverksamheter, däribland ett förslag om en skidtunnel ovanpå Ringens tak. Tillfredsställer det verkliga behov? Är denna kommersialisering i linje med, stimulerar, den hållbarhet framtidens samhälle måste bygga på, det som gör män-niskor kapabla att leva goda liv?

Bygget av det nya sjukhuset är ett mycket angeläget och krävande projekt. Både vad gäller finansieringen och kostnaderna för vägar och gator. Hela projektet kommer också att ta mycket politisk kraft i anspråk.

Hur angeläget är sjukhusbygget i förhållande till omvandlingen/tillbyggnaden av Väla? Hur prioriterar vi resursanvändningen?

Varför vill ägaren Skandia satsa nytt på Väla? För vem görs denna omvandling/tillbyggnad av Väla? E-handeln har tagit över en växande del av butikshandeln. Den kommer att öka under överskådlig tid framöver. Kedjornas butiker kommer därmed att bli mindre lönsamma.

En följd av Välabutikernas svagare lönsamhet blir att Väla Centrum riskerar att tunnas ut, vilket ger lägre avkastning på insatt kapital. För Väla Centrum/Skandia är utvecklingen oroande. Mindre lönsamhet måste kompenseras på något sätt, förlusterna bäras av andra typer av verksamhet. Det Väla Centrum/Skandia nu vill göra är att expandera sig ur detta förhållande med hjälp av alternativa verksamheter.

Den fråga vi måste ställa är: bedömer Helsingborgs medborgare utbyggnaden av Väla Centrum/Skandia så viktig att andra angelägna mål får stå tillbaka?

Gustav Josefsson

Helsingborg

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan