Annons

Annons

Annons

Min mening

Insändare
Viktigt att förstå att också de anhöriga kan vara ett bra stöd

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bara för att en person blir gammal, skröplig, glömsk och förvirrad har hon rätt att bli hörd och bli tagen på allvar. Det skriver Göran Ögander och Inger ­Blennow.

Bild: Lisbeth Westerlund

Annons

Det är ett stort steg att flytta till ett äldreboende. Från att ha levt ett självständigt liv blir den äldre, som oftare är en kvinna, beroende av hjälp från andra. Hjälpen kommer dock inte så fort som man skulle- önska och långa stunder av väntan på hjälp är det vanliga. Och den som kommer och hjälper och snart måste skynda vidare är väldigt ofta en kvinna.

Annons

Bara för att en person blir gammal, skröplig, glömsk och förvirrad har hon rätt att bli hörd och bli tagen på allvar. Det är inte ovanligt att den som är behov av omsorg behandlas som mindre vetande. När vården tar över blir inte sällan också de anhöriga omyndigförklarade. De professionella vet bäst. Personalen pekar, med rätta, på resursbrister. Det är för få som arbetar direkt med de äldre på äldreboenden och inom hemtjänsten.

Annons

Anhöriga har tre övergripande behov: (Socialstyrelsen: Anhöriga som vårdar eller stödjer äldre närstående personer-Underlag till nationell strategi, 2020)

Att vården och omsorgen fungerar

Att bli sedda, lyssnade på och att få vara delaktiga i vården och omsorgen

Att få stöd för egen del

Det borde alltså vara möjligt att se anhöriga som en resurs. De äldre och deras anhöriga, som också i stor utsträckning är fler kvinnor än män, vill bidra mycket mer än nu till planering och utveckling av äldrevården. Kunskaper om vad som behöver göras för att det skall bli bättre och passa de äldres behov och önskemål finns hos de närmast berörda. De äldre och deras anhöriga vill också i mycket större utsträckning vara med och ta beslut om den äldres egen vård. Att bli hörd, är grunden till att bli erkänd som en person att räkna med.

För att de närmast berörda skall bli mer delaktiga i äldrevården behövs mötesformer där alla kan komma till tals, bli lyssnade på och erkända som kunniga och betydelsefulla. Målet är att få till en jämlik och jämställd relation mellan brukare, anhöriga och professionella som möjliggör ett samarbete för en bättre äldre-vård.

Annons

Vi är några personer med lång erfarenhet av arbete inom vård och omsorg som har bildat en ideell förening med syftet att bidra till utveckling av öppna möten där flera perspektiv och röster får plats (www.eldrekraft.se).

Låt det här året bli det år då alla som är patienter, hyresgäster, anhöriga eller personal inom äldrevården får höja sin röst, bli lyssnade på och få det stöd som de behöver!

Göran Ögander

Inger Blennow

styrelseledamöter i Eldrekraft

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan