Annons

Annons

Annons

opinionÖresund

Aktuella frågor
”Så ser skånska ungdomar på Öresundsregionen.”

För ungdomarnas och regionens bästa är det hög tid att de svenska och danska regeringarna enas om en utvecklingsplan för Öresundsregionen, skriver Christer Persson, docent i ekonomisk geografi och tidigare utvecklingschef i Malmö stad.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Dansk-svensk jobbmässa i Malmö för att hitta svensk arbetskraft till danska jobb.

Bild: Lars Brundin

Annons

Ungdomars attityder och beteenden har stor betydelse för hur Öresundsregionen utvecklas. En intressant fråga är hur ungdomar genom åren sett på arbete och utbildning på andra sidan Sundet.

Enligt de undersökningar som har gjorts, har det inte hänt så mycket när det gäller önskan om att utbilda sig i det andra landet. Men när det handlar om arbete visar svar från skånska gymnasieelever i årskurs tre att de var betydligt mindre intresserade av att söka jobb på andra sidan Öresund år 2022 jämfört med 1992 och 2008.

Pendling är ett bra mått på hur integrationen över Sundet ser ut. Idag pendlar ungefär 17 000 i Öresundsregionen, enligt siffror från Öresundsinstitutet.

Gränsregionen Maas-Rhein, där delar av Nederländerna, Belgien och Tyskland ingår, som har lika många invånare och sysselsatta som Öresundsregionen, har 43 000 pendlare. Det säger något om att integrationen över Öresund går trögt och inte alls lever upp till de förväntningar som fanns innan Bron stod färdig.

Annons

Annons

Mot den bakgrunden är det intressant att se hur skånska ungdomar såg och ser på regionen.

År 1992, 2008 och 2022 undersöktes hur skånska gymnasieungdomar i tredje årskursen såg på att arbeta och utbilda sig på den danska sidan. De två första undersökningarna gjordes av professor Åke E Andersson med flera och den senare av föreningen Future City Malmö.

År 1992, när den första studien gjordes, fanns det ingen Öresundsbro och begreppet Öresundsregionen var knappt myntat. Men avtalet om att bygga Öresundsbron var underskrivet. 65 procent av ungdomarna kunde tänka sig att arbeta i Danmark. En lägre andel, 35 procent, kunde överväga att utbilda sig på andra sidan sundet. Faktorer som påverkar intresset är språket och hur meriter värderas om man efter utbildningen vill arbeta i sitt hemland. Meritvärderingen är fortfarande till stora delar ett olöst problem.

Den andra undersökningen genomfördes 2008 när Bron varit på plats i knappt åtta år. 85 procent av ungdomarna, en remarkabel ökning, kunde då tänka sig att arbeta i Danmark. Den effekt som Bron innebar är uppenbar. När undersökningen genomfördes nådde integrationen över Öresund sin topp med cirka 25 000 pendlare och många skånska ungdomar jobbade i Köpenhamn. Intresset för utbildning på andra sidan Öresund ökade från 35 till 42 procent. En viktig anledning är säkert Öresundsuniversitetet, en samarbetsorganisation mellan nio svenska och danska universitet och högskolor i Öresundsregionen, som informerade om utbildningsmöjligheterna vid regionens olika universitet och högskolor. Samarbetet började 1997 och avvecklades 2012.

Annons

Den senaste undersökningen gjordes i december 2022 och vände sig till 800 gymnasieelever i årskurs 3 i de kommunala skolorna i Malmö. Endast 10 procent svarade. Var insamlingsmetoden via e-post fel? Eller är Öresundsregionen idag något naturligt? Ungdomarna är uppväxta med Bron, så vem bryr sig om att besvara en enkät?

Annons

Trots de få svaren kan man kanske våga dra vissa slutsatser eftersom utfallet är så tydligt. I så fall är det helt klart att intresset för andra sidan Öresund har minskat betydligt när det gäller arbete. De som kan tänka sig att arbeta i Danmark har minskat från 85 till 40 procent. Däremot har intresset för att utbilda sig ökat något, från 45 till 52 procent. Det ska tilläggas att en motsvarande undersökning gjordes bland studenter på Malmö universitet med samma låga svarsprocent och samma resultat.

Resultatet när det gäller arbete skickar en tydlig signal. Det är inte så lockande att jobba på andra sidan. Skälen är uppenbara sett i ljuset av ökade gränskontroller och gränsstängningar orsakade av den omfattande migrationen och pandemin. Jag är övertygad om att det påverkar även ungdomar. Oron finns för att en liknande situation ska uppstå igen. Det blir inte bättre av att den nuvarande regeringen i Tidöavtalet förvarnat om ny lagstiftning för att enklare och snabbare kunna införa kontroller och stängning av Sveriges gränser.

För ungdomarnas och regionens bästa är det hög tid att de svenska och danska regeringarna enas om en utvecklingsplan för Öresundsregionen.

Det måste bli betydligt enklare att studera och jobba på andra sidan Öresund.

SKRIBENTEN

Christer Persson, docent i ekonomisk geografi och tidigare utvecklingschef i Malmö stad

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan