Annons

Annons

Annons

opinionKollektivtrafiken

Aktuella frågor
”Skånetrafiken uppfyller inte sitt uppdrag – inte ett rimligt alternativ.”

Kollektivtrafiken måste göras mer attraktiv genom ökad turtäthet, nya linjer och rimliga priser, skriver Andreas Schönström och Jan Björklund, Socialdemokraterna.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Tyskland har det senaste året satsat stort på kollektivtrafiken, skriver artikelförfattarna.

Bild: Michael Sohn

Annons

Kollektivtrafiken behövs för att hålla ihop och hålla igång Skåne.

En god kollektivtrafik gör det möjligt att bo, arbeta och studera i princip var man vill. Men idag motverkas det av de partier som styr Region Skåne, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna. Tillsammans står de bakom höjda biljettpriser och ett bristande utbud.

Det är inte särskilt svårt att beskriva hur en välfungerande kollektivtrafik ser ut eller borde se ut. Den ska vara tillgänglig och enkel att använda, var man än bor och vem man än är. Biljettpriserna ska vara rimliga och standarden på fordonen ska vara hög. Turerna och avgångarna ska vara punktliga och tillräckligt många för att människor ska kunna ta sig till och från jobb, studier, läkarbesök eller fritidsaktiviteter.

Annons

Skånetrafiken har ett snarlikt uppdrag; att erbjuda hållbara resor till alla som bor, verkar och reser i Skåne.

Annons

Men så ser det inte ut idag. För många är kollektivtrafiken inte ett rimligt alternativ eftersom den inte är tillräckligt tillgänglig. Kollektivtrafiken måste göras mer attraktiv genom ökad turtäthet, nya linjer och rimliga priser.

Tyskland har det senaste året satsat stort på kollektivtrafiken. Förra sommaren infördes en månadsbiljett som kostade 9 euro. Under de tre månader biljetten gällde minskade utsläppen med cirka 1,8 miljoner ton koldioxid och många som vanligtvis inte åker kollektivt gjorde det då.

I år har Tyskland infört en biljett som kostar 49 euro per månad och gäller i hela landet. Med den så kallade Tysklandsbiljetten går det att åka med alla tåg, utom snabbtågen (ICE, IC, EC eller RE). Och det finns nästan alltid alternativa tåg till snabbtågen.

Samtidigt som transportministrarna i de tyska delstaterna och landets regering enades om att införa 49-eurobiljetten höjdes biljettpriserna i Skåne med runt 10 procent i år trots stora protester. Det innebär till exempel att det nu kostar 62 kronor att ta sig fram och tillbaka från någonstans i Helsingborg till stadens centrum och 234 kronor fram och tillbaka mellan Lund och Helsingborg.

Under 2000-talet har biljettpriserna i Sveriges lokaltrafik ökat med 139 procent. Under samma tid har bensinpriset blivit 71 procent högre, enligt siffror från SCB. Det är också statistiskt bevisat att kvinnor, ungdomar och pensionärer åker kollektivt i större utsträckning än andra.

Annons

I tider av inflation, höga energipriser och en pågående klimatkris behöver kollektivtrafiken vara tillgängligg och prisvärd inte minst för dem som har små marginaler.

Annons

Högerstyret i Region Skåne prioriterar tätare turer där många redan reser. Visst går det att göra så, men inte om det sker på bekostnad av att det blir svårare att ta sig till och från platser där färre reser.

Det finns flera exempel på neddragningar och förändringar i kollektivtrafiken under pandemin som fortfarande påverkar boende och näringsidkare negativt.

Vid årsskiftet ändrades tidtabellerna på många håll i Skåne. I till exempel i Helsingborg verkar besluten inte varit förankrade eller genomtänkta där äldre människor på Slotthöjden och ungdomar i Allerum fått sämre möjligheter att resa kollektivt.

Skånetrafikens mål är att ha en 40-procentig andel av alla motorburna resor i regionen år 2030. För att nå dit behöver de politiker som styr regionen prioritera och utveckla kollektivtrafiken. Det krävs också för att Skånetrafiken ska kunna möta den ökade efterfrågan liksom dagens och framtidens behov.

Genom att fler åker kollektivt kan också effekterna av den rådande energikrisen, med höga energipriser, delvis lindras.

Med en välfungerande kollektivtrafik ökar jämlikheten, arbetsmarknaden vidgas och påverkan på miljö och klimat minskar.

SKRIBENTERNA

Andreas Schönström (S), andre vice ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd

Jan Björklund (S), oppositionsråd i Helsingborg

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan