Annons

Annons

Annons

opinionKollektivtrafiken

Aktuella frågor
”Många väljer nu att ta bil istället.”

Både i tal och i text har de politiker som nu styr Region Skåne tydligt markerat att de önskar utveckla och prioritera kollektivtrafiken. Det är bra, men måste åtföljas av handling, skriver Andreas Schönström och Jan Björklund, Socialdemokraterna.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Rimliga priser i kollektivtrafiken, liksom god tillgänglighet, är förutsättningar för att nå klimatmålen på regional, nationell och internationell nivå, skriver Andreas Schönström och Jan Björklund.

Bild: Emil Langvad

Annons

Kollektivtrafikresenärer har drabbats mer de senaste decennierna av prisökningarna än bilister, enligt SCB, Statistiska centralbyrån.

Men det är inget som Carina Zachau (M), ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd, verkar intressera sig för (Aktuella frågor 11/8).

Rimliga priser i kollektivtrafiken, liksom god tillgänglighet, är förutsättningar för att nå klimatmålen på regional, nationell och internationell nivå.

Det är inte underligt att Carina Zachau avstår från att ta upp de höga biljettpriserna.

En av de första åtgärderna det nya borgerliga styret i Region Skåne, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, vidtog efter valet i fjor var att kraftigt höja biljettpriserna. Höjningen trädde ikraft den första februari i år. Flera taxor steg med upp till 10 procent.

Annons

Annons

Det är fel väg att gå. De som reser med kollektivtrafik i Skåne är redan hårt prövade.

Socialdemokraterna ser kollektivtrafiken som en viktig samhällsservice som måste rustas upp och utvecklas och erbjudas till rimliga priser.

Om politiker investerar och förbättrar förutsättningarna för kollektivtrafiken ökar jämlikheten, blir det lättare att jobba långt hemifrån och påverkan på miljö och klimat minskar.

Skillnaderna mellan de partier som idag styr Region Skåne och Socialdemokraterna är tydlig.

Medan Socialdemokraterna påtalar behovet av att investera och förbättra förutsättningarna för kollektivtrafiken, inte minst i tider av inflation och en pågående klimatkris, verkar de borgerliga partier som styr regionen anse att det redan görs tillräckligt. Är inte kommunerna nöjda kan de köpa till extra trafik av Skånetrafiken, förklarar Carina Zachau.

Det duger inte. Särskilt när många redan nu inte kan ta sig fram med hjälp av Skånetrafiken. Bussar och tåg inte går därifrån – eller när – de behöver åka.

Kollektivtrafiken måste göras mer attraktiv genom bland annat ökad turtäthet, nya linjer och rimliga priser.

Det är snudd på oseriöst när Carina Zachau antyder att Socialdemokraterna motsätter sig vidare utveckling av kollektivtrafiken i städerna.

Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och enkel att använda, var man än bor. Det betyder att den behöver utvecklas i hela Skåne, såväl i städerna som på landsbygden.

Annons

Det borgerliga styret väljer i hög utsträckning att prioritera sådan kollektivtrafik som är mest lukrativ. Resten av Skåne får hålla till godo med de turer som blir över.

Annons

Carina Zachau verkar tro att vi endast vill kritisera det nuvarande regionstyret. Så är det inte. Genom att belysa de möjligheter som finns i en väl utvecklad kollektivtrafik vill vi snarare mana styret att agera.

Både i tal och i text har de politiker som nu styr Region Skåne tydligt markerat att de önskar utveckla och prioritera kollektivtrafiken. Det är bra, men måste åtföljas av handling. Med sådana höga ambitioner måste till exempel det faktum att bara 55 procent av resenärerna, enligt Skånetrafikens egna mätningar, säger sig vara nöjda med Skånetrafiken stämma till eftertanke och föranleda åtgärder.

Den skånska kollektivtrafiken kan förbättras och utvecklas. Men det kräver investeringar och ett stopp för höga prisökningar. Dagens höga priser och ofta dåliga tillgänglighet gör att många väljer att ta bil istället. Det måste vi ändra på.

SKRIBENTERNA

Andreas Schönström (S), andre vice ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd

Jan Björklund (S), oppositionsråd i Helsingborg

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan