Annons

Annons

Annons

opinionFörslaget om anmälningsplikt

Aktuella frågor
”Vad har hänt med våra tidigare allianskollegors värderingar?”

Regeringens förslag kan leda till mänsklig skada och sätter offentligt anställda i en väldigt svår sits, skriver Charlotte Bossen, Birte Sandberg och Jonny Cato, företrädare för Centerpartiet.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Angiverilagen riskerar att få stora konsekvenser för människor som avstår från att till exempel söka vård därför att de är rädda att bli angivna, skriver artikelförfattarna

Bild: Johan Bävman

Annons

Regeringen kommer att gå vidare med den angiverilag som är en av de mest kritiserade delarna av Tidöavtalet.

Den nya lagen innebär att anställda inom välfärdssektorn blir skyldiga att anmäla papperslösa som de möter i sitt arbete. Det kan till exempel handla om en lärare som upptäcker att en elev är papperslös eller en sjuksköterska som tvingas ange en patient som söker vård. Stora delar av de båda yrkesgrupperna, skol- och sjukvårdspersonal, har riktat stark kritik mot beslutet som riskerar att krocka med deras yrkesetik.

Regeringens förslag kan leda till mänsklig skada och sätter offentligt anställda i en väldigt svår sits. Centerpartiet ser på detta med stor oro och hoppas att våra tidigare allianskollegor snabbt kan inse de brister som deras förslag innehåller.

Annons

Det är också svårt att se hur den nya angiverilagen inte skulle innebära att Sverige bryter mot de internationella konventioner som Sverige har ställt sig bakom, till exempel barnkonventionen som bland annat garanterar att alla barn har rätt till vård och en trygg skolmiljö.

Annons

Vi hoppas att Tidöpartierna – Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna – inser att förslaget inte är rätt väg att gå.

Beslutet riskerar att få stora konsekvenser för människor som avstår från att till exempel söka vård därför att de är rädda att bli angivna. Sådan rädsla ska inte behöva finnas.

Centerpartiet anser givetvis att den som får avslag på sin asylansökan också ska lämna landet, men det betyder inte att en sådan person ska behandlas inhumant eller riskera att komma till skada. Det är dock risken med det förslag som regeringen och Sverigedemokraterna nu vill ska bli verklighet.

I Skåne har lokala företrädare för alla partier utom Sverigedemokraterna skrivit under ett brev till regeringen med uppmaningen att undanta vårdpersonal från anmälningsplikten. Det är något vi i Centerpartiet uppskattar. Men även om M, L och KD i Skåne säger sig vara kritiska till förslaget är det just deras partikollegor i regeringen som nu driver igenom beslutet. Om de regionala L-, M- och KD- företrädare i den treklöver som styr Region Skåne menar allvar behöver de låta sina ord omsättas i handling och trycka på sina partikollegor på nationell nivå så att de drar tillbaka förslaget.

Att våra tidigare allianskollegor i Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna har förflyttat sig, både när det kommer till värderingar och ideologi, var uppenbart redan när de skrev på Tidöavtalet. Att förflyttningen var så pass stor att de vill införa en angiverilag är ytterligare en besvikelse.

Annons

Annons

Liberalerna gick innan valet ut med att partiet var garanten för att det skulle föras en liberal och medmänsklig politik, men nu ser Liberalerna till att det blir precis tvärtom. Tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna är Liberalerna nu istället garanten för att Sverigedemokraterna gång på gång får igenom sin politik, något som innebär att människor ställs mot varandra och att Sverige riskerar att bli ett land som slår på de som redan ligger ner.

Beslutet om anmälningsplikt kommer i ett läge där regeringen och dess samarbetsparti Sverigedemokraterna har fått befogad kritik i värderingsfrågor. Regeringspartierna har valt att backa upp Richard Jomshof (SD) som ordförande i justitieutskottet, trots att han gjort uttalanden som även regeringen, genom bland annat Johan Pehrson (L), kallat för ”djupt olämpliga”.

En händelse eller ett beslut kan vara en slump, men flera händelser och beslut på varandra skapar ett mönster. Med anledning av det kan vi inte mer än undra, vad har hänt med våra tidigare allianskollegors värderingar och vad är det för samhälle de vill att Sverige ska bli?

SKRIBENTERNA

Charlotte Bossen, gruppledare för Centerpartiet i Skåne

Birte Sandberg, gruppledare Centerpartiet i Skåne

Jonny Cato, migrationspolitisk och arbetsmarknadspolitisk talesperson för Centerpartiet

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan