Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Tänk om personalen vågade fråga patienterna om deras ekonomi.”

Kronofogden bör få ett utvidgat och/eller förändrat uppdrag att inleda samarbete med personer som har medicinsk kompetens, skriver Per Einarsson och Maria Berglund, Kristdemokraterna i Skåne.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Många gånger har det gått för långt när någon väl får hjälp, skriver Per Einarsson och Maria Berglund, KD.

Bild: Jessica Gow/TT

Annons

Det finns ett samband mellan överskuldsättning och självmordsbeteende enligt ny forskning från Kronofogden i samarbete med forskare vid EconSec, Lunds universitets institut för ekonomisk trygghet. När utgifterna är större än inkomsterna under lång tid och man inte har besparingar som täcker upp räknas man som överskuldsatt.

Var femte överskuldsatt har försökt begå självmord minst en gång och risken är att de ekonomiskt tuffare tiderna leder till ännu fler tar livet av sig. Det är något som politiker på lokal, regional och nationell nivå måste ta på allvar.

Ekonomiskt utanförskap leder till stora samhällsekonomiska kostnader och omfattande personligt lidande. Beräkningar som Kronofogden gjort visar att samhällets kostnader för överskuldsättning ligger på mellan 30 till 50 miljarder kronor.

Annons

Annons

Förutom att risken för att begå självmord ökar, gör överskuldsättning också att människor riskerar att drabbas av vissa sjukdomar.

På samma sätt som övervikt och ensamhet har blivit föremål för politiska insatser behöver överskuldsättning ses som en hälsorisk där insatser från alla delar av samhället är nödvändiga och tydliga nationella riktlinjer utgör en grundbult.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Därför driver Kristdemokraterna i Skåne att:

1. Kronofogden bör få ett utvidgat och/eller förändrat uppdrag att inleda samarbete med personer som har medicinsk kompetens. Syftet är att minska psykisk ohälsa och risk för självmord hos överskuldsatta. Även om Kronofogden inte ska ta ansvar för någons hälsa måste även de som företräder Kronofogden jobba mer med att ta in medicinska bedömningar i sitt arbete och myndighetsutövande. Idag finns ett glapp i myndighetens uppdrag.

2. Det vanligaste hot Kronofogden får är ”Jag tar mitt eget liv”. Varje år hittar företrädare för Kronofogden döda människor och tvingas ingripa vid självmordsförsök. I Kronofogdens avvikelsesystem registrerade i fjol 79 självmordshot och 24 dödsfall. De upptäcktes i samband med avhysningar eller förrättningar – andra åtgärder för att få in skulder. Trots det ingår det inte i Kronofogdens utbildningar och uppdrag att hantera dessa problem på ett professionellt och säkert sätt. Att det är så vill Kristdemokraterna i Skåne ändra på.

Annons

Vi hoppas att vårt parti ska driva våra förslag på nationell nivå. Därför har Kristdemokraterna i Skåne skickat en motion om det till KD:s riksting i november.

Det finns minst 400 000 personer registrerade hos Kronofogden och går det att rädda något liv genom att ge Kronofogden ytterligare verktyg måste regeringen och riksdagen överväga att förändra eventuell lagstiftning och ge myndigheten ett utvidgat uppdrag.

Annons

Genom tidiga förebyggande insatser går det att hjälpa privatpersoner och företag att inte bli överskuldsatta och undvika stora vårdinsatser och mänskligt lidande.

Kristdemokraterna i Skåne anser också att hälso- och sjukvården måste tydliggöra och förbättra sjukvårdens förebyggande arbete när det gäller självmord. Även om Region Skåne uppdaterat och förbättrat det de senaste åren finns det mycket mer att göra.

Dålig privatekonomi är ett ämne som ofta är förknippat med skam och skuld. Tänk om vårdpersonalen vågade fråga patienterna om hur deras privatekonomiska situation ser ut. Kanske ska vården överväga att screena för ekonomiska problem när människor söker för psykisk ohälsa. Med hjälp av tidiga och förbyggande insatser går det att fånga upp patienter som befinner sig i riskzonen. Visst kan det uppfattas som närgånget att fråga om någons privatekonomiska situation, men om det räddar liv kanske det är värt att bryta en ond cirkel i tid.

Många gånger har det gått för långt när någon väl får hjälp. Det kan vara från Kronofogden, kommunala budget- och skuldrådgivare och vården dit människor sökt sig för att de inte mår bra. Varje aktör har ansvar för sitt uppdrag, men en tydlig samordning och ansvarsreglering saknas i Sverige. Därför faller personer med både överskuldsättning och psykisk ohälsa mellan stolarna. Det vill Kristdemokraterna i Skåne ändra på.

Annons

SKRIBENTERNA

Per Einarsson (KD), regionråd och ordförande för Region Skånes psykiatri-, habiliterings- och hjälpmedelsnämnd

Maria Berglund (KD), distriktsordförande för Kristdemokraterna i Skåne

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan