Annons

Annons

Annons

opinionFörslaget om anmälningsplikt

Aktuella frågor
”Liberalerna: anmälningsplikt bryter mot lärares yrkesetik.”

Vi ser framför oss att anställda i bland annat skola och sjukvård kommer att undantas från plikten att anmäla människor som vistas olagligt i Sverige, skriver Camilla Mårtensen, Mauricio Rojas och Louise Eklund, Liberalerna.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Lärare ska utbilda kommande generationer, inget annat, skriver artikelförfattarna

Bild: Henrik Montgomery/TT

Annons

Fler och fler människor i Sverige lever i ett skuggsamhälle. De utnyttjas som svart arbetskraft och sugs upp i kriminella gäng. I kölvattnet av en rättsosäker migrationspolitik har utanförskap och otrygghet vuxit.

För att bli ett bättre land behöver Sverige en fungerande migrationspolitik, både när det gäller mottagande och återvändande. Därför arbetar regeringskansliet nu för att göra de förändringar som krävs för att minska det skuggsamhälle som landets rödgröna styre tillät växa fram under sina åtta år vid makten.

Centerpartisterna Charlotte Bossen, Birte Sandberg och Jonny Cato anklagar Liberalerna för att driva oseriös politik (Aktuella frågor 31/8). Det verkar som om de inte förstår eller vill misstolka vad som försiggår.

Annons

Annons

En utredare har fått i uppdrag att undersöka möjligheterna att införa en informationsplikt som skulle göra offentligt anställda skyldiga att anmäla om de upptäcker människor som vistas olagligt i Sverige.

Personer utan rätt att vistas i Sverige ska självklart lämna landet. Brist på samverkan mellan olika myndigheter har gjort att för få av de utvisningsbeslut som fattas av Migrationsverket verkställs. Resultatet är att många människor försvinner under radarn och skuggsamhället växer. Konsekvenserna har varit förödande för individer och hela samhället.

Regeringen har presenterat tilläggsdirektiv till utredningen ”stärkt återvändandeverksamhet” som initierades av Socialdemokraterna under förra mandatperioden. Utredningen ska ta reda på om anmälningsplikt är ett realistiskt genomförbart alternativ. Det är alltså inte fråga om någon ny lag eller redan fattade beslut som man kan tro av Catos, Sandbergs och Bossens resonemang. Att föregå den process som nu pågår med ogrundade anklagelser är inte seriöst.

Liberalerna har varit tydliga med att utredaren ska ta hänsyn till särskilt ömmande fall, och som alltid behöver ny lagstiftning vara förenlig med de internationella konventioner som Sverige har åtagit sig att följa. Barnkonventionen har samma ställning som svensk lag, och i den slås alla barns rätt till skolgång fast. Vi ser därför framför oss att undantag kommer att göras för anställda i bland annat skola och sjukvård. Hur det undantaget rent lagtekniskt kommer att se ut är upp till utredaren.

Annons

Vi hör och ser alla de lärare, friskolor, kommuner och fackförbund som avvisar ett förslag om informationsplikt för lärare. Liberalernas linje är – och har alltid varit – densamma. En anmälningsplikt bryter mot lärares yrkesetik. Det skulle skapa en lika orimlig situation som Centerpartiets och övriga rödgröna partiers gymnasieamnesti gjorde 2018, där lärare i praktiken blev ansvariga för om en person skulle få stanna i Sverige. Lärare ska utbilda kommande generationer, inget annat.

Annons

Liberalerna tar ställning till utredningens förslag om eventuella konsekvenser när det presenterats, det borde även Centerpartiet vara rakryggat nog att göra.

Sverige ska vara möjligheternas land. Vi vänjer oss aldrig vid skuggsamhället.

Med en jämlik skola som sätter kunskap i centrum och en integrationspolitik som ställer krav vill vi skapa ett Sverige som fungerar för alla.

SKRIBENTERNA

Camilla Mårtensen (L), riksdagsledamot från Kävlinge

Mauricio Rojas (L), riksdagsledamot från Lund

Louise Eklund (L), riksdagsledamot från Malmö

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan