Annons

Annons

Annons

Min mening

Insändare
Reser du genom Sverige möts du av otaliga förödande kalhyggen

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Skogsbruket måste bli mer naturenligt och kalhyggesbruket måste bort. Det skriver Göran Jönsson.

Bild: Johan Persson

Annons

Det är så mörkt långt, långt bort i skogen, avslutar varje strof i Erik Gustaf Geijers dikt Den lille kolargossen från 1814. Idag med modernt skogsbruk är det inte så mörkt långt bort i skogen. Reser du genom landet möter otaliga kalhyggen dig. Det är mer Lundells öppna landskap.

En skog är inte bara en samling träd. En naturlig skog med höga naturvärden består av ett komplicerat samspel mellan microlivet med bakterier, insekter och svampar i jorden och de växande och döda träden med växt och djurlivet. Det finns mycket växande träd i Sverige men inte kvar mycket skog. De få procent urskog och naturskog som inte utsatts för modernt skogsbruk finns i huvudsak längs fjällkedjan och deras skydd är sedan länge en diskuterad fråga.

Annons

Nuvarande regering, betonar äganderätten till skog det som är Sveriges natur och har ingen avsikt att spara någon skog. Peter Kullgren Landsbyggsminister säger att man inte kan spara skog i evinnerlig tid. Då har han inte förstått någonting!

Annons

Svenskt skogsbruk är inte hållbart, inte tillräcklig kolsänka, växer för dåligt och för ensidig satsning på gran som gör den bland annat känslig för storm och barkborrar. Skogsbruket måste bli mer naturenligt och kalhyggesbruket måste bort.

Ska du läsa en bok i år så tycker jag du ska läsa DN-journalistens Lisa Röstlunds Skogslandet, en granskning av svenskt skogsbruk, styrd av manlig vänskapskorruption mellan myndigheter, forskning och näring, där ekonomiska intressen sätts framför miljön.

Miljödebatten domineras av klimatfrågan och ibland nämns begreppet biologisk mångfald. Det som kallas grön omställning förväntas lösa våra problem. Om vi bara slutar använda fossila bränslen skulle vi kunna leva vidare som förut. Men det behövs mycket mer av helhetssyn. Människan förbrukar mer av jordens resurser än som tillförs och vi tar i anspråk allt mer av naturen. Skogar skövlas och åkermark bebyggs.

Det är ett mantra i varje kommun att man ska växa. Människan lever inte på naturens villkor. Allt fler av djur och växter blir färre eller till och med utrotas. Bara några procent av jordens djur är vilda, insekterna blir färre, kanske 75 procent. Högre temperatur skapar obalans i väder och för djur och växter. Dessa problem är vetenskapligt belagda men nuvarande regering minskar på insatserna mot klimatkrisen och naturskyddet. Så otroligt dumt!

Annons

EU arbetar nu med att ta fram regler för återställande av natur. Detta möter motstånd från högerhåll. Men detta är otroligt viktigt om vi skall lyckas stoppa hoten mot den biologiska mångfalden. På 1930-talet var 2/3 av jorden ännu vildmark. Nu är det bara 1/3. Många människor saknar kunskap om naturens ordning och vi är många som behöver bilda oss i naturkunskap.

Annons

Det behövs ett perspektivskifte. Vi människor kan inte bara se världen utifrån våra behov. Vi måste se oss som en del av naturen och lära oss leva efter naturens förutsättningar. Samhället borde skriva in detta i grundlagen. Det mänskliga samhället är i sanning invasivt och vi måste, om inte vår existens på lång sikt äventyras, göra denna perspektivförändring.

Miljörörelsen är en stor folkrörelse. Bara Naturskyddsföreningen har cirka 230 000 medlemmar, 1 600 i Helsingborg, nästan lika många som samtliga politiska partier. Inför valet ställde NSF frågor till de politiska partierna om naturskyddsfrågor. I Helsingborg var responsen mycket positiv till naturskyddet i staden.

För hela landet visade det sig att de med bäst politik utifrån naturskyddet var MP och V medan SD, M och KD i stort saknade miljö och naturskyddspolitik. Övriga partier befann sig däremellan. Är ni lokala politiker, som har en så positiv inställning till lokala insatser för naturskydd, bekväma med att era riksdagspartier som står bakom Tidöavtalet uppenbarligen motarbetar klimatmål och naturskydd?

I Helsingborg finns ett flertal naturreservat men fler skogar behöver skyddas och fler träd behöver planteras i staden. Hyresvärdar, villaägare och bostadsrättsföreningar bör tänka på planteringar som gynnar pollinerande insekter. Miljörörelsen är en kunnig och kraftfull röst som våra politiker borde lyssna på i högre utsträckning.

Göran Jönsson

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan