Annons

Annons

Annons

opinionKlimatet

Aktuella frågor
”Klimatkrisen är också en kris för rättvisa.”

Tillsammans kan vi utmana de system och strukturer som förstärker klimatkrisen och fördjupar sociala orättvisor, skriver företrädare för en rad organisationer.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Nu råder ett klimatnödläge som leder till extremväder och naturkatastrofer, som blir allt mer intensiva och frekventa, skriver artikelförfattarna. Bilden är från en protest mot global uppvärmning i Leipzig.

Bild: Henrik Schmidt

Annons

När klimatet krisar och världens mest sårbara lider är det dags att stå upp för rättvisa – för människor, djur och planeten.

Under sommaren har klimatförändringarnas katastrofala följder. Värmeböljor, stormar och bränder har drabbat människor över hela världen.

Nu råder ett klimatnödläge som leder till extremväder och naturkatastrofer, som blir allt mer intensiva och frekventa, både globalt och i Sverige.

Växt- och djurarter försvinner i snabb takt och människors levnadsvillkor är hotade alltmedan fossilindustrin och ekonomiska eliter drar nytta av att fortsätta på en ohållbar väg.

FN:s generalsekreterare, António Guterres, talar klarspråk när han beskriver hur "vi är mitt i valet mellan en klimatsolidaritetspakt – och en kollektiv självmordspakt. Vi är i vårt livs kamp. Och vi förlorar.” 

Annons

Annons

Det mänskliga lidande som klimatförändringarna orsakar visar att klimatkrisen inte bara är en ekologisk katastrof, utan också en kris för rättvisa.

Torka och översvämningar har gett upphov till minskad skörd av spannmål runt om i världen – även i Sverige. Det har lett till ökade priser på basråvaror. Eftersom den rådande samhällsstrukturen baseras på sociala orättvisor drabbar klimatförändringarna människor i förorter och dem som har låga inkomster hårdare än personer med bättre ekonomisk ställning. En person som bor på Ribersborg i Malmö står till exempel för över 10 ton koldioxidekvivalenter per person (utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika sådana gaser har olika förmåga att bidra till växthuseffekten och global uppvärmning), medan en som bor i Herrgården släpper ut runt 3,5 ton per person, enligt Malmö stads beräkningar. Allt hänger samman.

Motståndarna till en omställning från fossila bränslen argumenterar ofta utifrån ekonomiska risker. Men rapporter från FN:s klimatpanel visar att den globala ekonomin bara påverkas marginellt av nödvändiga åtgärder för att begränsa den globala uppvärmningen. Och då har klimatpanelen inte beaktat de kostnader som hanteringen av klimatförändringens konsekvenser medför, till exempel kostnader för att bekämpa bränder och annat extremväder. 

Klimatkrisen får sociala och mänskliga konsekvenser som inte kan mätas enbart i pengar. Genom att vidta nödvändiga åtgärder och stoppa utsläppen från fossila bränslen går det att skapa en mer rättvis värld. Att inte agera nu leder till att både den ekonomiska kostnaden för att hantera klimatförändringarna och det mänskliga lidandet ökar lavinartat.

Annons

Annons

Det går att hitta sätt att leva utan att exploatera natur och andra människor. Genom att kroka arm och agera tillsammans kan en mer enad och starkare rörelse växa fram för att kämpa för en värld som gynnar planeten och där rättvisa och jämlikhet mellan människorna råder.

Våra organisationer har inom det nationella nätverket ”Week of actions” skapat ett program för Skåne denna vecka, från och med idag, den 15 september och en vecka framåt är alla välkomna på våra evenemang. Tillsammans kan vi utmana de system och strukturer som förstärker klimatkrisen och fördjupar sociala orättvisor.

SKRIBENTERNA

Maria Dexborg, 
vice ordförande för Afrosvenskarnas forum för rättvisa

Kristoffer Edblad, Extinction Rebellion Malmö

Sima Nasizadeh, 
Extinction Rebellion Lund

Lotti Rosenkvist, Fridays For Future Lund

Lewis Lebolt, Fridays For Future Malmö

Mehran Najafi, Iran protest Malmö/Helsingborg/Lund

Ann-Marie Lenndin, Klimataktion Skåne

Oldin Twistman, Kvinnorättsförbundet Malmö

Maja Brandström,
 Rebellmammorna Skåne

Halimo Nuur, Wadajir Förening

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan