Annons

Annons

Annons

opinionSvensk politik

Aktuella frågor
”Nu urholkas kraften i folkhögskolornas verksamhet.”

Regeringen förstår inte folkhögskolans potential. Men folkhögskolans insatser bidrar till att lösa samhällets utmaningar med utanförskap, kriminalitet och arbetslöshet. Det skriver rektorer för tio folkhögskolor i Skåne.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Inför öppet hus på Östra Grevie folkhögskola. Folkhögskolorna ger kunskap som framtidens arbetsmarknad behöver, men idag läggs utbildningar ner beroende på neddragningarna, skriver artikelförfattarna.

Bild: Ove Jonsson

Annons

Regeringen har minskat stödet till landets folkhögskolor med en halv miljard kronor. I det förslag till budget som ska klubbas i riksdagen imorgon, den 20 september, vill regeringen lägga tillbaka en femtedel av det som dragits bort och sedan tillföra en successiv ökning under tre år. Men totalt sett innebär det en minskning, efter tre år är nivån lägre än 2022.

Förslaget visar att regeringen inte förstår folkhögskolans potential. Men folkhögskolans insatser bidrar till att lösa samhällets utmaningar med utanförskap, kriminalitet och arbetslöshet.

Nu urholkas kraften i folkhögskolornas verksamhet. Bara i Skåne har omkring 100 personer blivit uppsagda. Men hårdast slår nedskärningarna mot dem som står längst från arbetsmarknaden, som ”människor på glid”, utrikesfödda eller personer med funktionsnedsättningar.

Annons

Annons

En av folkhögskolornas viktigaste uppgifter är att utbilda människor som inte har gymnasiekompetens, något som folkhögskolornas ”allmän kurs” ger. Många lyckas på folkhögskola efter en tidigare misslyckad skolgång.

En del politiker förespråkar att Komvux ska stå för all vuxenutbildning, men det behövs olika skolformer för olika individer. Både Komvux och folkhögskola ger människor en andra chans. Men statistik från Skolinspektionen och SCB pekar på fördelar för folkhögskola. Andelen elever som hoppar av sina studier är bara hälften jämfört med på Komvux.

Ett annat exempel på framgång är folkhögskolans förmåga att nå utrikesfödda kvinnor. Det är en målgrupp som också regeringen gärna vill nå. Folkhögskolans pedagogik passar dem. Utrikesfödda kvinnor lyckas ofta både att komma in på högskola och i arbete efter att ha gått på folkhögskola. Enligt statistik från SCB läser 75 procent av dem någon gång på högskola efter avslutade gymnasiestudier på folkhögskola.

Kompetensförsörjning är en av samhällets stora utmaningar. Samtidigt som många människor inte har något arbete är behovet av arbetskraft enormt. Många arbetsgivare kämpar med att rekrytera kvalificerad personal.

Folkhögskolorna ger kunskap som framtidens arbetsmarknad behöver, men idag läggs utbildningar ner beroende på neddragningarna. Det gäller inte minst kurser som ger eftertraktat arbete inom välfärden – skola, vård och omsorg.

Kommuner och regioner kommer att ha stora problem med att få tillräckligt kvalificerad arbetskraft framöver. Befolkningsutvecklingen gör att välfärden – enligt SKR, Sveriges kommuner och regioner, behöver anställa över 400 000 personer fram till 2031.

Annons

Annons

Både politiker i regeringsställning och i opposition har yttrat sig till folkhögskolornas fördel. Regeringen betonar att det är nödvändigt att vara beredd att sätta sig i skolbänken och att övergången från arbetslöshet till utbildning måste förbättras. Det passar med statens syften för folkhögskolorna, att minska utbildningsklyftorna och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Folkhögskolorna bidrar påtagligt till regeringens mål. Folkhögskolorna spelar också en central roll i det idag så viktiga livslånga lärandet, där många människor nu beviljats omställningsstudiestöd för att studera.

Folkhögskolorna uppvisar överlag goda resultat. Det visar bland annat studier och rapporter som Jönköpings universitet presenterar i studier vid Nationellt centrum för livslångt lärande. Det beror att folkhögskolorna inte bara betonar kunskap, utan hela människans självtillit och självförtroende. Den personliga utvecklingen är viktig eftersom den styr hur människor använder sin kunskap och sina färdigheter i samhället i framtiden.

Idag, den 19 september, arrangeras över hela landet manifestationer mot neddragningar av folkhögskolan. Vi hoppas att regeringen ska skapa en genomtänkt strategi för kompetensförsörjning och livslångt lärande, där folkhögskolans roll i samhället är tydlig. Det gynnar hela Sverige.

SKRIBENTERNA

Jenny Anderberg, Furuboda folkhögskola

Johannes Dahlén, Glimåkra folkhögskola

Annons

Linda Alexandersson, Hylliepark folkhögskola

Lena Hyll-Carlsson, Malmö folkhögskola

Lena Pålsson, Jämshögs folkhögskola

Anna Cronberg, Sundsgårdens folkhögskola

Daniel Unnerbäck, Valjevikens folkhögskola

Lena Bergh, Önnestad folkhögskola

Hans Skäremo, Österlens folkhögskola

Peter Ekstrand, Östra Grevie folkhögskola

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan