2017-06-25 Vår kära
Eva Jönsson
* 7 februari 1930
har stilla insomnat
Höganäs 25 april 2017
Syskonbarnen 
med familjer
Svägerska
Vännerna
Gud som haver
barnen kär...
Gravsättning har ägt rum.
__________________
Ett varmt tack till
personalen på Sälgen
för god och kärleksfull
omvårdnad.
2017-06-25 Min älskade make 
Vår käre pappa, 
morfar, farfar och svärfar
Nils Andersson
* 28 februari 1934
har hastigt lämnat oss, i djup förtvivlan
Helsingborg den 9 juni 2017
MAJ-BRITT
Git och Frank 
Daniel och Veronica 
Noah 
Mats 
Erik 
Marina med familj 
Övrig släkt och många vänner
Så har vi vandrat Du och jag, 
i kärlek, hand i hand 
Så har vi delat varje dag 
i våra drömmars land 
Vår lycka var vår rikedom, 
nu har Du gått, min hand är tom 
Nu viskar jag de orden, de vackraste jag vet 
Du var mitt allt på jorden och min i evighet 
Vi möts igen...
Begravningsgudstjänsten äger rum i Raus kyrka, 
torsdagen den 6 juli, kl. 10.30. 
Efter akten inbjudes till minnesstund på Råå 
Wärdshus. Anmäl Ert deltagande till Råå 
Begravningsbyrå AB, www.raabegravning.se, 
tel. 042-26 37 50, senast den 30/6, kl. 12.00.
Tänk gärna på Cancerfonden, tel 020-59 59 59.
2017-06-25 Vår käre Far, 
Svärfar, Farfar 
och Gammelfarfar
Gösta
Persson
* 1 december 1915
har idag stilla
insomnat
Vantinge 17 juni 2017
Lennart och Eva
Magnus
Mattias och Louise
Hanna, Oskar
Maria och Teddy
Markus
Sven-Anders och Catarina
Alexander och Sandra
Colin
Johannes och Amanda
Ingmar och Roobina
William och Elyaz
Släkt och vänner
När dagen blev till kväll
och solen gick ner.
Du var solen i våra liv
men du orkade inte mer.
Nu får du träffa 
din Doris ännu en gång.
Vi kommer alltid minnas
din ljuva sång.
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Barkåkra kyrka
fredagen den 14 juli 
kl. 10.00. Valfri klädsel.
Därefter inbjudes 
till minnesstund. 
Anmäl Ert deltagande till
Svenssons Begr.byrå
tel. 0431-135 20 senast 
den 7 juli.
Ett varmt tack till
Victoriagården samt
Hemtjänsten för 
god vård och omsorg.
2017-06-25 roM aräk råV
 romroM ,romrävS
 hco romraF
 romroM-almaG
aniA  mörtskiW
* 51 itsugua 2391  
 tanmosni allits gadi rah
 ybekE
61 inuj  7102
 kirneH-oB eiraMnnA
 raksO annA
 aoM
 kirneH
 aloiV ,egaT ,lexA
 aneleH kirtaP
 aénniL ,amleS
 aicirtaP ravgnI-treG
 saerdnA araS
 niboR
 
 
 
 
 leakiM ttoL-esiL
 oggiV ,amliW
 tuls snegad div tsröf ted rä eksnaK
 tu rennir salgmit snedit rän
 råf nam åd ted rä eksnak ,aj
 .råg nedit trav mo gnina ne
 or snellävk i tsröf ted rä eksnaK
 orb ne råg ted tta rana nam
 res hco röh nam ned ,nedlräv nårf
 .rem togån ,erröts togån tom
 .etsamrän ed va nesterk i mur regä negninvargeB
 .00 42 88-0020 :let nednofgnuL-träjH åp anräg knäT
hco nedilmlA åp nelanosrep llit kcat tmrav ttE 
 .dandråvmo llufskelräk röf suhkujs smlohlegnÄ
2017-06-25 Min älskade Maka
Birgit
Rosqvist
* 8 juni 1930
har i dag stilla
insomnat
Strövelstorp 
17 juni 2017
Sven
Släkt och vänner 
Så liten plats en
människa tar på jorden
mindre än ett 
träd i skogen
Så stort tomrum hon
lämnar efter sig
En hel värld kan 
inte fylla det
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Strövelstorps
kyrka onsdagen den 12 juli
kl. 11.00.
Efter akten inbjudes till
minnesstund i
församlingshemmet. 
Svar om deltagande sker
till Svenssons Begr byrå 
tel. 0431-135 20 senast
måndagen den 10 juli.
Tänk gärna på
Barncancerfonden 
tel. 020-90 20 90
2017-06-25 aräk råV
atengA 
 nossnevS
* 4 iluj  1591
 sso tanmäl rah
 
 ybgnujL aknuM
 71 inuj  7102
 regnI
tgneB hco regnI
 nrabnoksyS
 :edaksiv legåf nE
 gim jlöf atengA moK
 tednalstehirf llit
 tu aliv åf nak uD räd
 .ttog avos hco
 tllak hco tmot rä räH
 !rots nedankas hco
netsnäjtsdugsgninvargeB 
5 ned negadsno mur regä 
sleakiM t:S i 03.31 lk iluj 
 .mlohlegnÄ ,akryk
 .tå iv sjliks netka retfE
llit kcat tmrav ttE 
6 natagyN åp nelanosrep 
snegrosmoppakidnah hco 
arE röf ,roksretökskujs 
hco restasni arots 
 .atengA röf raknatmo
2017-06-25 Vår älskade
Siv Björk
* 25 september 1941
har stilla insomnat 
och lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Strandbaden
16 juni 2017
Lasse
Lena
Stefan och Maria
Barnbarn
AnnChristin med familj
Släkt och vänner
Det finns en glädje
större än sorgen
Glädjen att minnas
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Brunnby kyrka
tisdagen den 4 juli kl.13.00.
Efter akten inbjudes till
Församlingshemmet.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
Karlbergs Begravningsbyrå
tel.042-34 00 89 eller
www.karlbergs.se 
senast den 30 juni.
2017-06-25 Vår älskade
Bengt
Jansson
* 8 mars 1940
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Klippan 
den 17 juni 2017
ANITA
Stefan o Pernilla
Ida, Pontus
Susann o Magnus
Oscar, Emil
Minns mig 
som jag var en gång
då allting sjöng 
en livets sång
minns de tankar 
jag då tänkte
minns den kärlek 
jag Er skänkte
Begravningsgudstjänsten
äger rum i 
V. Sönnarslövs kyrka 
torsd. den 6 juli kl. 10:30.
Efter akten inbjuds 
till minnesstund, 
anmälan om deltagande
till Klippan Ljungbyheds
Begravningsbyrå 
tel. 0435-10406 senast 
tisd. den 4 juli kl. 15:00.
Tänk gärna 
på Cancerfonden 
tel. 020-59 59 59.
2017-06-25 Vår käre
Christer
Björklund
* 11 maj 1945
har lämnat oss 
Teckomatorp 
den 9 juni 2017
Andreas och Charlotta
Viggo, Vincent, Vilton
Alexander
Jeanette
Släkt och vänner
Begravningen äger rum 
i Norra Skrävlinge kyrka
fredagen den 7 juli 
kl. 11.00. 
Efter akten skiljs vi åt.
2017-06-25 Vår käre
Jan Roth
* 10 juli 1938
har idag stilla
insomnat
Nyhamnsläge 
11 juni 2017
Kristofer och Hanna
Algot, Greta
Mattias och Thilda
Elsie
Vila i frid.
Begravningen äger rum
inom familjen.
2017-06-25 När jag nu går till mina fäder efter ett långt liv 
under vilket jag fått syssla med i stort sett
vad jag har velat, och träffat en hel del 
människor, och även enstaka kvinnor 
med glittrande ögon, är det min förhoppning 
att ingen skall uppleva detta som någon sorglig 
tilldragelse, utan snarare som den stilla 
skymning, som naturligt följer 
på en solig sommardag.
Bjarne Bergengren
21 juni 1926 - 10 juni 2017
Ingrid
Cecilia och Bruno
Släkt och vänner
Någon jordfästning kommer inte att ske,
eftersom jag vill vara fri att, på ett välvilligt sätt,
spöka för dom, som stått mig nära.
Istället hade jag tänkt mig att dom av mina
få vänner och bekanta, som tycker det 
skulle vara trevligt , kunde tillsammans
och under lättsamma former få lyssna 
på ett synnerligen blandat potpurri
av mina favoritmelodier från tider, då musik var musik.
Helsingborgs krematorium fredagen den 30 juni kl. 15.00. 
Efter musikstunden, och kanske en pratstund 
med ett glas skumpa, skiljs vi åt. 
Gärna färgglad klädsel, men inga blommor.
2017-06-25 Vår älskade
Soli
Gunnarsson
* 21 september 1923
har idag 
stilla insomnat
Helsingborg 
18 juni 2017
Christer och Birgitta
Fredrik
Maria och Michael
Björn och Åse
Elin och Niklas
Frida och Mikael
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
Tack för allt gott 
som Du oss givit
Din rena kärlek 
till oss envar
Här har så tomt 
och öde blivit
Ditt goda minne 
lever kvar
Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Sankt Olofs-
kyrkan tisdagen den 18 juli
kl. 10.30.
Efter akten inbjudes till
Församlingshemmet.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
J. Olssons Begravningsbyrå
tel. 042-21 05 96 eller
www. j-olssons.se
senast den 14 juli.
_______________
Ett varmt tack till 
personalen på 
Jordbodalens vårdboende 
avd. 3A för god och 
kärleksfull omvårdnad.
2017-06-25 Vår älskade
Martin
Rosenqvist
* 21 december 1974
har hastigt lämnat oss 
Helsingborg 
3 juni 2017
Michelle, Devin
Mamma
Anders
Dewitt
Maria, Deana, 
Daniel, Cariña
Sara, Anette, Ida
Ibland liksom hejdar sig
tiden ett slag
och någonting alldeles
oväntat sker.
Världen förändrar sig
varje dag
men ibland blir den
aldrig densamma mer.
ALF HENRIKSON
Begravningen äger rum i
Helsingborgs krematorium
fredagen den 21 juli
kl. 13.00. Valfri klädsel.
Efter akten skiljs vi åt.
2017-06-25 Vår älskade
Kjell Olsson
* 15 augusti 1946
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Klippan 
den 16 juni 2017
Rickard o Gabriella
Klara, Emma
Per-Arne
Sebastian
Det finns en glädje
större än sorgen
Glädjen att minnas
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Vedby kyrka
torsd. den 6 juli kl. 14:00.
Efter akten skiljs vi åt.
Varmt tack till 
personalen på Åbyhem.
2017-06-25 Vår käre
Bo Green
* 30 juli 1935
har i dag lämnat oss
Ödåkra 15 juni 2017
Birgit
Peter och Susanne
Alex, Simon
Pia och Roger
Pernilla och Urban
Tobias, Marcus, Ida
Övrig släkt och vänner
Älskad - Saknad
Begravningen äger rum 
i Allerums kyrka
måndagen den 10 juli 
kl. 13.00.
Efter akten inbjudes 
till kaffe i Församlings-
hemmet. Anmälan om
deltagande vid
minnesstunden till
J.Olssons Begravningsbyrå
tel 042-261090 eller 
www.j-olssons.se senast
den 6 juli. Tänk gärna på
Hjärt-lungfonden 
tel 0200-88 24 00.
2017-06-25 Vår käre
Anders
Jorman
* 4 augusti 1942
 i Motala
† Helsingborg 
16 juni 2017
Bibbi
Sofia
Oscar
Släkt och vänner
..vänd dig om 
vid vägens slut, 
vila där en stund 
och se tillbaka! 
allt förklaras där 
och allt försonas, 
och din ungdoms riken
hägra åter, strödda än
med ljus och morgondagg.
VERNER VON HEIDENSTAM
Innerligt älskad
Evigt saknad
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Allerums kyrka
torsdagen den 13 juli 
kl. 11.00. 
Efter akten inbjudes till
Linneaträdgården.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till 
J. Olssons Begravningsbyrå
tel. 042-21 05 96 eller
www.j-olssons.se 
senast den 10 juli.
_______________
Ett varmt tack till alla som
hjälpt och vårdat Anders.
2017-06-25 Vår älskade mamma 
Vår kära farmor 
och svärmor
Ulla 
Göransson
* 7 juni 1932
har lämnat oss, 
djupt sörjd och saknad
Råå den 14 juni 2017
Bo och Gun 
Björn 
Leif och Margareta 
Peder, Madeleine 
Ulf 
Alexandra, Markus 
Övrig släkt och vänner
Tack mamma för all 
kärlek och omtanke 
Du alltid givit oss
Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Råå kapell, 
måndagen den 3 juli, 
kl. 13.00. Efter akten 
inbjudes till minnesstund. 
Anmäl Ert deltagande till 
Råå Begravningsbyrå AB, 
www.raabegravning.se, 
tel 042-26 37 50, 
senast den 28/6, kl. 12.00.
2017-06-25 Vår innerligt älskade
Olle
Bosemark
* 17 januari 1924
har i dag stilla
insomnat
på sitt Kullebo
Ängelholm 
17 juni 2017
Titti
Johanna och Henrik
Oscar, Mauritz, Otto
Per och Elif
Lily, Tom
Brita
Christina
Övrig släkt och vänner 
Begravningsgudstjänsten
äger rum i S:t Mikael kyrka
fredagen den 14 juli 
kl. 13.30.
Ljus klädsel.
Efter akten skiljs vi åt. 
Tänk gärna på
Läkare Utan Gränser
pg. 900 603 - 2.
2017-06-25 Min älskade Maka
Vår kära Mor
och Mormor
Gun
Håkansson
* 10 februari 1939
† 9 juni 2017
Sven Olle
Maria och Pelle
Benjamin, Lizette
Elsie
Du kämpat så tåligt
och länge
Ditt hjärta för alla
haft tid
Din hjälpande hand
har nu domnat
Vi önskar Dig vila i frid
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Höganäs kapell
tisdagen den 4 juli
kl. 13.00. Ljus klädsel.
Efter akten inbjudes till
Församlingshemmet.
Anmälan om deltagande
till J. Olssons Begravnings-
byrå tel. 042-210596 senast
den 29 juli.
Istället för blommor tänk
på Hjärt-Lungfonden
tel. 0200-882400.
2017-06-25 Vår kära Mor
Svärmor, Mormor, 
Farmor, Gammelfarmor
och Gammelmormor
Inga-Lill
Jeppsson
* 15 februari 1933
har lämnat oss
Viken den 15 juni 2017
Karin och Roar
Per-Erik
Ingela och Niklas
Lars och Susanne
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
Gråt ej för att jag är borta
gläds för att jag har funnits
Begravningsgudstjänsten
äger rum inom familjen.
Varmt tack till personalen
på Vikhaga.