2018-11-13 Vår Älskade
Lena 
Wittzäll
Olsson
* 9 januari 1950
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Krika 
den 5 november 2018
GÖRAN
Barn o Barnbarn
Släkt o Vänner
Du går ifrån oss
men är ej borta
I våra tankar
Du lever kvar
Begravningsceremonin 
äger rum i Klippans kapell
tisd. 20 nov. kl. 14:00. 
Efter akten skiljs vi åt.
Ett stort tack till
personalen på ASIH 
samt Onkologen
Helsingborgs Lasarett 
för god omvårdnad.
2018-11-13 Vår älskade
Bo Nilsson
* 4 november 1940
har idag lugnt 
somnat in
Helsingborg
17 oktober 2018
Margareta
Pär och Marita
Lena
Simon, William
Emil
Du finns i våra hjärtan
Begravningsgudstjänsten
har ägt rum i stillhet.
Ett varmt tack till
personalen på
Dialysavdelningen på Hbgs
lasarett för god vård.
2018-11-11 V ammaM edakslä rå
S romroM hco romräv
B attigri 
R rednane
* 1 o rebotk 1 339
h  sso tanmäl ra
i dankas hco gros 
H grobgnisle
 30 o rebotk 2 810
M enieleda  hco N salki
F allebasI ,appili
S gildnäo rä nedanka
B netsnäjtsdugsgninvarge
ä .nejlimaf moni mur reg
 
S åp adissennim e
M es.tsivqlle
2018-11-11 Vår älskade
som varit med oss så länge i våra liv
Märit Stenberg
f. Petrén
* 29 september 1916
† 23 oktober 2018, Lerhamn
Håkan och Marianne
Hanna, Jenny
Sara, Alexander
Anna och Lennart
Wanda, Clara
Mårten och Marianne
Tove, Palle
Joel, Finn
Göran och Karin
Jesper, Hampus, Malin
Jakob, Charlotta
Johan
Li, Fabian, Hanne
Henrik och Ann
Emil, Albin
39 Barnbarnsbarn
Syskonbarnen
Övrig släkt och många vänner
Himlens hav har ingen strand, bara ljus
BO SETTERLIND
Begravningsgudstjänsten äger rum i Brunnby kyrka
tisdagen den 20 november kl. 13.00. Valfri klädsel. 
Efter akten inbjudes till Församlingshemmet. 
Anmälan om deltagande vid minnesstunden till 
Karlbergs Begravningsbyrå tel: 042-34 00 89 eller
www.karlbergs.se senast den 16 november.
Tänk gärna på Operation Smile tel. 08-515 124 00 
eller via www.operationsmile.se.
____________________
Ett varmt tack till personalen på Nyhamnsgården 
för god och kärleksfull omvårdnad.
2018-11-11 Min älskade Make
Vår käre Far, Svärfar,
Morfar, Farfar,
Gammelmorfar,
Gammelfarfar och
Gammelfarmorsfar
Erik
Andersson
* 31 juli 1916
har stilla insomnat
sörjd och saknad 
Båstad
den 6 november 2018
GRETA
Barn
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Barnbarnsbarnbarn
Ärlig och strävsam var
Din vandring
Stilla och fridsam 
gick Du bort
Begravningen äger rum
inom familjen.
2018-11-11 Allas vår käre
Håkan
Lindsten
f. 20 september 1942
har idag lämnat oss i
stor sorg och saknad
Utvälinge 
8 oktober 2018
EVA
KARIN och MAGNUS
Vera, Malte, Simon
Syskon
Syskonbarn
Övrig släkt och vänner
Begravningen har ägt rum
i kretsen av de närmaste.
Läkare utan gränser 
tel. 010-199 33 00 låg
Håkan varmt om hjärtat.
2018-11-11 Vår älskade
Folke Kjellin
* 18 maj 1929
har idag stilla
insomnat i ljust 
minne bevarad
Helsingborg
4 november 2018
Mari-Anne
Barn
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
Du var det finaste 
som fanns för mig
Begravningsgudstjänsten
äger rum inom familjen.
2018-11-11 V edakslä rå
H amli 
K nosslra
* 6 a itsugu 1 639
h allits gadi ra 
i tanmosn
K nappil
 31 o rebotk 2 810
A ettenn
D leina  hco J annaho
C yM ,lra
A aerdn
V giD tnäk mos alla i
o rav uD ruh tev hc
ö uD tta ås raksn
b ravk snnaf sso dnal
M ttåg uD rän un ne
d åg aks alla iv ti
m snnim iv ejdälg de
a .ådnä anfi ted tll
B i mur regä negninvarge 
K llepak snappil
t rebmevon 22 gadsro 
k .03.01.l
V .lesdälk irfla
E .tå iv sjliks netka retf
T åp anräg knä 
H .325325-020 nednofnräj
S es.sunof åp adissennim e
2018-11-11 Vår älskade
Bengt Hall
* 5 mars 1932 
† 1 oktober 2018
BIRTHE 
PIA 
Sean 
Samantha & Fredrik 
med familj 
PETER & AGNETA 
David
Begravning sker inom 
familjen.
2018-11-11 Vår älskade Bror
Hans Peter
Lundin
* 5 april 1963
har idag lämnat oss
i stor sorg och saknad
Ekeby 30 oktober 2018
Ann-Mari och Anders
Jan-Åke och Jessica
med familjer
Övrig släkt och vänner
I minnet Du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig
precis som Du var
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Norra Vrams
kyrka onsdagen 
den 28 november kl. 14.00.
Efter akten skiljs vi åt.
Tänk gärna på 
Hjärt-Lungfonden
tel. 0200-88 24 00.
2018-11-11 Vår käre
Gunnar
Hansson
* 13 september 1933
har lämnat oss i
oändlig saknad
Helsingborg
 28 oktober 2018
SONJA
Ann-Kathrin o Christer
Isabelle o Nils
Björn
Mia o Kalle
Ty jag ägde mitt 
fria val
Jag levde här och dog
Och bleve sen en 
näktergal
Som sjöng i Pålsjö skog
Ett varmt tack till
personalen på 
Pålsjö korttidsboende.
2018-11-11 Vår älskade Pappa
Gunnar
Hansson
* 13 september 1933
† 28 oktober 2018
Thomas, Ragnar,
Bertil, Daniel
med familjer
Syskon
Släkt och vänner
Du har fått leva ett
oerhört rikt och
händelsefyllt liv.
Nu reser du till en 
annan värld och 
våra hjärtan minns dig
med värme och kärlek.
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Helsingborgs
krematorium fredagen den
23 november kl. 13.00.
Valfri klädsel. Efter akten
inbjudes till Pålsjö krog.
Anmälan om deltagande
till J. Olssons Begravnings-
byrå tel. 042-210596 eller
www.j-olssons.se senast
den 19 november. Tänk
gärna på Alzheimerfonden
tel. 020-301130.
2018-11-11 Vår käre Bror
Lars Ekelund
* 2 november 1968
har hastigt lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Landskrona 
den 3 november 2018
Titti och Jörgen
Dag
Pelle och Marianne
Jan och Christine
Syskonbarn 
med familjer
Övrig släkt och vänner
Vila i frid
Begravningen äger rum 
i S:t Johannes kyrka
måndagen den 
3 december kl. 13.15.
Efter akten skiljs vi åt.
2018-11-11 Vår älskade
Mamma och Mormor
Ingegerd
Ottosson
* 11 juli 1923
har idag lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Ängelholm 
den 2 november 2018
Birgitta
Joel, Filip
Släkt och vänner
Du kommer alltid 
att finnas i våra hjärtan
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Heliga Korsets
kapell tisdagen den 
20 november kl. 10.30.
Efter akten inbjudes till
Åvalla församlingsgård.
Anmäl deltagande vid
minnesstunden till
Svenssons Begr.byrå på 
tel. 0431-135 20 
senast den 16 november.
2018-11-11 Vår älskade Mamma
Barbro
Lundqvist 
* 13 juli 1931
har idag äntligen
somnat in
Helsingborg
24 oktober 2018
Eva, Pia, Lena, Janne
med familjer
Släkt och vänner
Du var så trött
Din bleka kind
Nu smeks till ro
Av evighetens vind
Begravningsakten äger
rum i Helsingborgs
krematorium fredagen den
23 november kl 10.30.
Valfri klädsel.
Efter akten skiljs vi åt.
Vårt varma tack till
Elinebo(park) för god och
kärleksfull vård.
2018-11-11 Vår älskade
Annika
Tufvesson
* 2 maj 1951
har somnat in
Helsingborg
den 28 oktober 2018
Reino
Cecilia och Bo
Erik, Amalia
Birgitta
Emma
Kristina
Anna, Matilda
med familjer
Släkt och vänner
Själv sjöng jag blott
en liten stund
sjung för mig evigt,
Öresund
Vi tar farväl av Annika i
Brunnby kyrka torsdagen
den 22 november kl.13.00.
Efter akten skiljs vi åt.
Tänk gärna på Stroke-
fonden tel.0200-883131.
2018-11-11 V edakslä rå
K nira 
K nosslra
* 20 j irauna 1 329  
† 2 n rebmevo 2 810 
Ä mlohlegn
N SLI
I  vatsuG lraK ,dregegn
m rejlimaf de
V meh tte ted snnfi ra
d tinnuh rah je negros ti
V dnik ned snnfi ra
d tinnur je råt snegros rä
D ttol råv rä te
a atsim tta hco agä tt
S satynk nednab e
o .atsirb nednab es hc
B mur regä negninvarge 
i .nejlimaf mon
S es.sunof åp adissennim e
2018-11-10 Vår älskade
Nils Allan
Nilsson
* 28 februari 1933
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Allerum
8 november 2018
Ros-Marie
Elisabeth och Max
Tiffany, Vera
Släkt och vänner
Ditt hjärta som 
klappat så varmt
för de Dina och ögon som
vakat och strålat så ömt
Har stannat och slocknat
till sorg för oss alla
Men vad Du oss gjort
skall aldrig bli glömt
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Allerums kyrka
tisdagen den 4 december
kl. 11.00. Efter akten
inbjudes till Fredriksdals
Trädgårdskafé.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
Karlbergs Begravningsbyrå
tel. 042-34 00 89 eller
www.karlbergs.se 
senast den 30 november.
____________________
Ett varmt tack till
personalen på Bergalidens
vårdboende för god och
kärleksfull omvårdnad.
2018-11-10 Min kära Maka
Min älskade Mamma
Vår finaste Mormor
och Gammelmormor
Karin
Margareta
Nilsson
* 5 december 1933
har idag stilla
insomnat
Laröd
31 oktober 2018
Thorild
Carina och Bengt
Caroline och Dennis
Wilgot, Mimmi
Amelie
Marcus
Med fyllda segel
i solnedgången
Min farkost glider till
fjärran land
Där väntar vilan,
där tonar sången
Där somnar vågen vid
vänlig strand
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Allerums kyrka
fredagen den 30 november
kl. 11.00. 
Efter akten inbjudes till
församlingshemmet.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
Karlbergs Begravningsbyrå
tel. 042-34 00 89 eller
www.karlbergs.se. 
senast den 28 november.
________________
Varmt tack till personalen
på Viktoriagårdens
vårdboende, Vejbystrand
för god och kärleksfull
omvårdnad.
2018-11-10 Vår kära Mor,
Svärmor, Farmor
och Gammelfarmor
Eva Olsson
* 24 december 1930
har idag stilla
insomnat
Ängelholm
30 oktober 2018
KENTH och ANNIKA
Lina och Johan
Elly
Isabelle och Johan
Filippa
Nelly och Simon
Släkt och vänner
Avskedet har ägt rum
i stillhet.
Ett varmt tack till
personalen på avd. 21,
Ängelholms sjukhus.