2017-02-26 näv hco agellok eräk råV
 leakiM nossnahoJ
 dankas hco gros rots i sso tanmäl rah
 molb etsarkcav nis i va styrb ammolb ne räN
 …mot trävsnatkurf ås hco ,tsirt ås nekram rilb åd
 snnfi snatsnogån ted tta ådnä eksnak neM
 mos rommolb tid ,averks dmögnadnu relle gnä ne
 sadna attästrof hco ammok råf tgidit röf stiturb
 …avel hco ammolb hco atfod hco 
 NAMRUB ELTA 
 retneckinketgylF åp rogellok aniD
2017-02-26 Vår allas
Lennart
Adolfsson
* 30 mars 1932
har stilla insomnat
Landskrona 
den 18 februari 2017
Pär och Marie 
med familjer
Släkt och vänner
Vi binder en krans 
av minnen
De vackraste 
och finaste vi har
Vi vet att de 
aldrig skall vissna
Hos oss är Du alltid kvar
Begravningen äger rum i
S:t Jakobs kapell
måndagen den 
20 mars kl. 14.30. 
Efter akten skiljs vi åt.
Tänk gärna på
Hjärnfonden 
tel. 020 - 523 523
2017-02-26 tarmaksviL edakslä råV
 rorB hco noS ,appaP
leakiM  nossnahoJ
* 41 iluj 6691  
 dankas hco gros rots i sso tanmäl rah
nappilK 91 iraurbef  7102
 ekirlU
 adliH ,kirdiD ,ajnoR ,iL ,yM
 ammaM
sungaM ,kciD dem rejlimaf
 notnA ,pilihP
tkälS hco rennäv agnåm
 lävraf giD agäs je nnah iV
 trof ås mok nedöd yt
 giD agäs iv un neM
 kcat tråv
 trop snetehgive div
 dankaS - dakslÄ
sprotsnamårG i mur regä netsnäjtsdugsgninvargeB 
netka retfE .03.01 lk sram 51 ned negadsno akryk 
.drågedgyb sprotsnamårG i dnutssennim llit sedujbni 
07 39 31-240 sunoF llit reks ednagatled mo nalämnA 
 .sram 8 tsanes es.sunof@grobgnisleh relle
 .00 42 88-0020 .let nednofgnuL-träjH åp anräg knäT
 es.sunof åp adissennim eS
2017-02-26 Vår älskade
Stina Ericsson
* 19 april 1927
har idag stilla insomnat
Mölle den 19 februari 2017
Anders och Ann-Charlotte
Ninna och Göran
Thomas och Ebba
Mats och Jeanette
Staffan och Gits
Eva och Håkan
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Övrig släkt och många vänner
Kärleken kommer, kärleken går 
Ingen kan tyda dess lagar
Dig vill jag älska i vinter och vår 
I alla mina levnads dagar 
Mitt hjärta är Ditt
Ditt hjärta är mitt
Aldrig jag lämnar det åter 
Min lycka är Din
Din lycka är min
Gråten är min när Du gråter
NILS FERLIN
Begravningsgudstjänsten äger rum i Mölle kapell
torsdagen den 9 mars kl. 13.00. 
Efter akten inbjudes till Grand Hotel Mölle. 
Anmälan om deltagande vid minnesstunden till
Lindholms Begr.byrå tel.042-33 34 80 senast den 6 mars.
Tänk gärna på Läkare utan gränser tel. 010-199 33 00
Varmt tack till personalen inom Hemtjänsten och
Revalyckan i Jonstorp för all vänlighet och omtanke
2017-02-26 Min älskade
Livskamrat
Kära Mamma
Underbara Mormor
Britt
Börjesson
* 14 september 1943
har somnat in,
innerligt sörjd och
saknad
Svedala
14 februari 2017
INGEMAR
Annica och Jessica
Gustav, Jonas, 
Astrid, Alice
Övrig släkt och vänner
Ditt hjärta som klappat 
så varmt för de Dina
och ögon som vakat
och strålat så ömt
Har stannat och slocknat
till sorg för oss alla
Men vad Du oss gjort
skall aldrig bli glömt
Begravningen äger rum
i Svedala kyrka
den 14 mars kl.13.00.
Svar om deltagande vid
efterföljande minnesstund
till begravningsbyrån
tel. 040-404509 eller
www.begr.se senast 9 mars.
Tänk på Cancerfonden
tel. 020-59 59 59.
2017-02-26 Vår älskade
Rut-Linnie
Rosenkvist
* 4 juli 1927
har stilla somnat in i
tron på sin Frälsare
och lämnat oss i stor
sorg och saknad
Limhamn 
19 februari 2017
Carl Johan, Margareta
Karin med familjer
Bror
Du omsluter mig på alla
sidor
och håller mig i Din hand
Psaltaren 139:5
Far har räckt ut handen
Mor har fattat den
På den andra stranden
Mötas de igen
Begravningen äger rum i
Betaniakyrkan, fredagen
den 24 mars kl 14.00
Tänk på Betania
Missionsförening
Bg 5597-5221
eller Barn I Alla Länder
Bg 900-9903
Efter akten inbjuds till en
minnesstund
Svar om deltagande till
Begravningsbyrån
tel 040-16 76 00
senast 20 mars
2017-02-26 Vår kära Syster,
Svägerska, Moster 
och Vän
Kristina
Tärnhäll
* 22 april 1963
har lämnat oss 
för en bättre plats
Helsingborg 
19 februari 2017
Kerstin
Britt-Marie med familj
Moses, Anki, Robert
Övrig släkt och vänner
Likt ett ljus 
som blåstes ut
Din levnad nu 
har nått sitt slut
Begravningsgudstjänsten
äger rum i S:ta Anna kyrka
tisdagen den 14 mars 
kl. 10.30. 
Efter akten skiljs vi åt.
2017-02-26 Vår käre
John Torshed
* 16 november 1920
har lämnat oss
i sorg och saknad
Helsingborg 
22 februari 2017
Per och Marie
Elin och Gustaf
Anna och Henrik
Erika och Daniel
Du lever kvar
i fågelsången
i stjärnenatten och
soluppgången
i rosens doft
i vindens sus
i vågors glitter
i havets brus
Begravningsgudstjänsten
äger rum inom familjen.
2017-02-26 Vår älskade
Dagny
Larsson
* 12 april 1921
har idag lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Förslöv
den 17 februari 2017
LENA och JAN
Patrik och Annelie
Jonas och Stacia
INGRID och TOMAS
Ulrika och Per
Henrik och Nicole
Barnbarnsbarn
Vi minns Dig med kärlek,
ömhet och glädje
Du hade ett hjärta
så innerligt gott
Tack och farväl ifrån oss,
Dina kära
Vi vet att vi stod
Ditt hjärta så nära
Begravningsgudstjänsten
äger rum inom familjen.
2017-02-26 Roland Sjöö
* 14 februari 1938 
i Karlskrona
† 16 februari 2017
 i Stockholm
MARGARETA
Anna och Kalle
Ivar Olle 
Mia
Saga Kasper Isak
Släkt och vänner
Where am I going? 
I don´t quite know.
What does it matter
where people go?
Down to the wood where
the blue-bells grow -
Anywhere, anywhere. 
I don´t know.
A.A. MILNE
Enligt Rolands önskan
äger begravningen rum 
i närvaro av den 
närmaste familjen.
Tänk gärna på
Cancerfonden 
tel. 020-59 59 59.
2017-02-26 Världens bästa
Håkan
Sunnerholm
* 9 maj 1950
Kämpade till 
den 4 februari 2017
KERSTIN
CARL-JOHAN & HANA
LOVISA & OLA
Mamma Ann-Marie
Syster Lillan med familj
Bror Pelle med familj
Släkt och vänner
Det är den stora kärleken
vi känt, som nu gör så
fruktansvärt ont
Begravningsceremonin 
äger rum i Heliga Korsets 
Kapell i Ängelholm 
lördagen den 18 mars 
kl. 12.00.
Efter akten inbjudes till
minnesstund. Vänligen
anmäl ert deltagande till
Mellqvist Begravningsbyrå
tel. 042-21 74 62 eller
info@mellqvist.se senast
fredagen den 3 mars.
Istället för blommor,
hjälp oss stötta
Cancerfonden, 
tel. 020-59 59 59
2017-02-26 rom edakslä niM
agnI  shärG
* 21 rebmeced  5291
 ni tanmos allits rah
 protsÅ
 91 iraurbef  7102
ymmoT hco viS
 kirtaP ,reteP
tkälS hco rennäv
 dirf i aliV
netsnäjtsdugsgninvargeB 
sgrobgnisleH i mur regä 
 llepakeirotamerk
 sram 41 ned negadsit
 .00.31 lk
 .tå iv sjliks netka retfE
2017-02-26 Min käre Make
Vår Far och Farfar
Allan
Andersson
* 3 september 1934
† 17 februari 2017
Ulla
Ann och Lasse
Lars och Dragana
Lilit
Övrig släkt och vänner
I minnet Du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig
precis som Du var
Begravningen äger rum i 
Raus kyrka tisdagen 
den 14 mars kl. 10.30.
Därefter inbjudes till
Skolhuset. 
Anmälan om deltagande 
vid minnesstunden till 
J. Olssons Begravningsbyrå 
tel. 042-21 05 96 eller 
www.j-olssons.se 
senast den 10 mars.
Valfri klädsel.
2017-02-26 ammaM aräK råV 
 retsyS romroM romrävS
allU 
nossnahoJ 
 llavnE
* 3 iraunaj  5391
allits hco tngul rah 
 ni tanmos
 dankas hco djrös
 grobgnisleH
 02 iraurbef  7102
 flU
tiG hco staM
madA hco aniloraC
 eilemA
 ardnaxelA
 noksyS
 nrabnoksyS
tkäls girvÖ hco rennäv
 tinnuf rah nedirf uD
 aträms hco modkujs nårf
 ditlla kcod revel neM
 aträjh tråv i sso soh
netsnäjtsdugsgninvargeB 
akryk annA t:S i mur regä 
 sram 01 ned gaderf
 .03.01 .lk
llit sedujbni tåretfE 
lämnA .dnutssennim 
 sunoF llit ednagatled
 .3/6 tsanes 073931-240
 åp anräg knäT
 nednofgnuL hco -träjH
 .7-291909 origsulp
 es.sunof åp adissennim eS
2017-02-26 Min innerligt älskade Make
Vår Pappa, Svärfar och Farfar
Inge Engqvist
* 18 juli 1936
har idag lämnat oss
i djupaste sorg och saknad
efter en tids sjukdom
Båstad den 18 februari 2017
ANITA
Fredrik
Wanda, Matilda
Tina och Claes
Vi saknar Dig så
Begravningen har ägt rum.
2017-02-25 Min Mor
vår Mormor
min Syster
Lilian
Svensson
* 14 mars 1926
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Klippan 
den 21 februari 2017
GUDRUN
Mats o Carina
Barnbarnen
Bo o Ingela
Vännerna
Någonstans inom oss
är vi alltid tillsammans
Sov gott!
Gravsättning 
kommer att ske på
Klippans kapellkyrkogårds
minneslund.
Varmt tack till personalen
på Hemtjänsten 
och Hemsjukvården.
2017-02-25 Allas vår älskade
Gunvor Åhmansson Norrsell
* 5 april 1935
i Göteborg
† 20 februari 2017
i Båstad
JOACHIM och DUANG
Martin
Ingela och Jocke
Nils Erik och Lena
Malin och Sofia med familjer
Och många vänner
Och nu är lampan släckt,
och nu är natten tyst och klar, 
och nu stå alla minnen upp
från längst försvunna dar, 
och milda sägner flyga kring
som strimmor i det blå, 
och underbart och vemodsfullt
och varmt är hjärtat då. 
ZACHARIAS TOPELIUS
Begravningsgudstjänsten äger rum i Torekovs kyrka
fredagen den 17 mars kl. 11.00.
Efter akten inbjudes till minnesstund i
Församlingshemmet.
Anmälan om deltagande vid minnesstunden
göres senast den 13 mars till
Stigssons Begravningsbyrå tel. 0431-716 00.
Ett stort varmt tack till alla Er som på olika sätt hjälpt
och vårdat Gunvor under hennes sista tid.
2017-02-25 Vår älskade
Birgitte
Schultz
* 28 september 1947
har idag somnat in
Svalöv 
19 februari 2017
Så lukker vi dig i hjertet
ind og gemmer dig
inderst inde, der skal du
fredfyldt bo i vort sind
som et kaert og dyrebart
minde.
Älskad - Saknad
Carsten
Betina, Arild, Kina,
Mette, Niels, Jimmie,
Richard, Madde 
med familjer
Övrig släkt och vänner
Begravningen äger rum i
Flädie kyrka onsdagen 
den 8 mars kl. 13.00. 
Efter akten inbjudes till
minnesstund. Anmälan 
till Bröderna Perssons
Begravningsbyrå på 
tel. 0418-446550 eller
www.perssonsbegr.se
senast den 3 mars. 
Valfri klädsel.
Tänk gärna på Cancer-
fonden tel. 020-595959.
2017-02-25 Vår älskade
Ingrid
Ebbesson
* 11 september 1947
har i stillhet insomnat
Mörarp 
20 februari 2017
JAN-ERIK 
Katrin och Linus
Erik, Ludvig
Släkt och vänner
Slumra gott Du kära
Tack för allt Du gjort
Vi skall i hjärtat bära
Ditt minne ljust och stort
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Mörarps kyrka
fredagen den 10 mars 
kl. 13.00. 
Efter akten skiljs vi åt. 
Lika välkommet som
blommor är en gåva till
Reumatikerförbundet 
tel. 08-50580500.
2017-02-25 Vår käre
Per-Johan
Philipsson
* 26 mars 1922
har idag stilla
insomnat i tron på 
sin frälsare
Jonstorp
den 15 februari 2017
Margareta
Lennart och Eva
Sven och Marianne
med familjer
Du finns kvar i
våra hjärtan
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Jonstorps kyrka
fredagen den 10 mars
kl.10.30. Efter akten
inbjudes till Tunneberga.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
Lindholms Begr. byrå 
tel. 042-333480 senast 
den 6 mars.