2018-07-17 Vår älskade Mamma
Vår kära
Sonja Grabiec
* 22 juli 1934
har idag lämnat oss 
i sorg och saknad
Ekeby den 12 juli 2018
Barn
Barnbarn
Övrig släkt och vänner
Kära lilla Mamma,
nu är Din strävan slut
All smärta den är borta
och Du får vila ut
För allt vi vill Dig tacka
för kärlek rik och stor
För omsorg och all möda
Tack kära lilla Mor
Begravningsceremonin 
äger rum i Alegården 
fredagen den 
27 juli kl. 11.00. 
Efter akten skiljs vi åt.
_______________
Ett varmt tack till den 
underbara personalen 
på Solhemmet.
2018-07-17 V eräk rå
Å ek 
B grebretsmol
* 27 s rebmetpe 1 059
h sso tanmäl ra
i dankas hco gros rots 
 6 j ilu 2 810
 
L  asi
 
K nira
 
C kirE ,ella  hco O  ell
L ani  o P rejlimaf m re
 
Ä tennim i ditlla röf daksl
 
B i mur regä negninvarge 
S ,akryk annA at: 
H grobgnisle
t itsugua 7 ned gadsi 
k mo ravS .03.01.l 
d llit ednagatle 
m dnutssenni
t 660471-040 sunoF lli 
s itsuga 1 ned tsane
V .lesdälk irfla
T åp anräg knä 
C nednofrecna
S es.sunof åp adissennim e
2018-07-17 Min älskade Bror
Vår käre Farbror
Stig Larsson
* 6 juni 1927
har stilla insomnat
Saxtorp 
den 12 juli 2018
Gustav
Eva, Jan, Kent
med familjer
Övrig släkt och vänner
Ditt goda hjärta
Ditt ljusa sinne
hos oss skall leva
i tacksamt minne
Begravningen äger rum
inom familjen.
Tack till personalen på
Rönngården
för god omvårdnad.
2018-07-17 Min älskade Maka
Vår kära Mamma
Svärmor, Farmor
och Syster
Pia Schütt
* 9 maj 1949
har idag 
stilla insomnat
i stor sorg och saknad
Rydebäck 
28 juni 2018
UWE
Ulf och Martina
Emma, Moa
Britt och Stefan
Släkt och vänner
Älskad - Saknad
Begravningen har ägt rum
inom familjen.
2018-07-15 Vår älskade 
Mamma, Svärmor,
Farmor, Mormor 
och Syster
Gertie
Gustafson
* 18 november 1945
har stilla insomnat 
Åstorp 
6 juli 2018
Glenn
Lucas
Gith och Tobias
Frida, Petter
Gunvor med familj
Övrig släkt och vänner
Ditt hem som Du älskat
där blommor har spirat
det lämnar Du nu
för en skönare värld
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Björnekulla 
kyrka onsdagen den 
25 juli kl. 10.30. 
Efter akten skiljs vi åt.
________________
Ett varmt tack till
Hemvården i Åstorp.
2018-07-15 Vår älskade
Mamma, Mormor och Farmor
Marianne Rapp
* 24 juli 1940
† 9 juli 2018
FREDRIK och ANNA
Sofie, Matilda
SUSSI och FREDRIK
Edward, Wera
LOTTIE och GUSTAF
Greger, Pippi
Pappa har räckt ut handen
Mamma har fattat den
På den andra stranden
Möts de igen
Begravningsgudstjänsten äger rum i Båstad kyrka
tisdagen den 31 juli kl. 13.00. Efter akten inbjudes till
minnesstund i Boet. Anmälan om deltagande vid
minnesstunden göres senast den 25 juli till
Stigssons Begravningsbyrå tel. 0431-716 00.
Tänk gärna på SOS-barnbyar pg 90 02 29-6.
Valfri klädsel.
2018-07-15 M tarmaksviL eräk ni
V rafroM hco raF rå
P garder 
S civoknat
* 25 n rebmevo 1 739  
† 8 j ilu 2 810  
h sso tanmäl ra
i dankas hco gros rots 
L ANAJLIJ
B nra
B nrabnra
S noksy  o v rennä
T dirf i aliv - tlla röf kca
B i mur regä negninvarge 
P llepak öjslå
t .00.31 .lk iluj 42 ned gadsi
E .tå iv sjliks netka retf
2018-07-15 Vår käre Far
Svärfar och Farfar
Nils Åke
Nilsson
* 31 maj 1935
har idag lämnat oss 
i sorg och saknad
Billesholm 
4 juli 2018
Lars och Carola
Jesper, Josefine
Roger och Irén
Lina, Klara, Anton
Släkt och vänner
Mor har räckt 
Dig handen
Du har fattat den
På den andra stranden
Har ni mötts igen
Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Billesholms 
kyrka fredagen den 
3 augusti kl. 11.00. 
Efter akten inbjudes till 
Söderåsens Wärdshus. 
Anmälan om deltagande 
vid minnesstunden till 
J. Olssons Begravningsbyrå 
tel. 042-823 20 eller 
www.j-olssons.se 
senast den 31 juli.
Tänk gärna på 
Hjärt-Lungfonden 
tel. 0200-88 24 00.
2018-07-15 Vår Pappa, Svärfar
Farfar, Morfar och
Gammelmorfar
Rolf Charles
Brommesson
* 20 april 1932
i Helsingborg
har lämnat oss, syster,
släkt och vänner i sorg
och saknad.
Lerum 
7 juli 2018
Birgitta och Björn
René och Martin
Yvonne
Hanna och Ingvar
Johan och Gem
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Begravningsakten äger
rum onsdag 1 augusti
kl. 14.00 i Församlings-
hemmet, Kantor Edgrens
väg 4, där akten avslutas.
Istället för blommor skänk
en gåva till
Hjärt-Lungfonden,
tel. 0200-88 24 00.
2018-07-15 Vår kära
Gunnel
Abrahamsson
* 15 februari 1940
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Nyhamnsläge 
6 juli 2018
Kenneth och Christin 
Peter 
Släkt och vänner 
Älskad - Saknad
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Farhults kyrka
torsdagen den 26 juli
kl 13.00. 
Efter akten skiljs vi åt.
2018-07-15 Vår kära
Ingrid
Hultqvist
* 21 mars 1928
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Ängelholm 
5 juli 2018
Bosse och Rebecca 
Judith, Henrik 
Maria med familj 
Malin 
Adam med familj 
Elias med familj 
Släkt och vänner
Så stilla kom döden
den kom som en vän
Den tog Dig i handen
Och förde Dig hem
Begravningsgudstjänsten
äger rum inom familjen,
2018-07-15 Vår älskade Mamma
Mormor och 
Gammelmormor
Inger
Hagberg
* 1 mars 1934
† 6 juli 2018
Anna och Bim
med familjer
Släkt och vänner
Du var så trött
Din bleka kind
Nu smeks till ro
Av evighetens vind
Begravningsceremonin
äger rum i kretsen av 
de närmaste.
2018-07-15 Vår älskade 
Marianne
Andrén
* 7 augusti 1936
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Höganäs 
7 juli 2018
Britt-Marie och Anders 
Vivianne och Urban 
Lars och Ral 
Ann-Christin och Peter 
Barnbarn 
Barnbarnsbarn
Torsten 
Släkt och vänner 
Mamma, lilla Mamma,
vem var väl som Du?
Ingen i hela världen
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Höganäs kapell
tisdagen den 14 augusti 
kl 13.00.
2018-07-15 Vår kära
Anna
Bertilsson
* 21 maj 1935
† 11 juni 2018
Kurt
Eva, Lena, Katarina
med familjer
Vila i frid
Begravningen har 
ägt rum i stillhet.
_______________
Ett varmt tack till
personalen på Murteglet
för god och kärleksfull
omvårdnad.
2018-07-14 M edakslä ni
S net L redni
* 16 m ja 1 349
h allits gadi ra 
i tanmosn
H grobgnisle
 22 j inu 2 810
I ALEGN
S atkas ås ,allits å
D trob edanyt u
J adis niD div dots ga
s ttolb sölpläjh å
S ,nedöd mok allit
d näv ne mos mok ne
T nednah div giD go
o .meh giD edröf hc
2018-07-14 V appaP edakslä rå
S net L redni
* 16 m ja 1 349
h sso tanmäl ra
i dankas hco gros rots 
H grobgnisle
 22 j inu 2 810
A ANN  hco M AIRA
m rejlimaf de
D  ttört ås rav u
s ttam hco gavs å
A råvs modkujs v
M tinnuf uD un ne
v ttan snali
S råf avos uD tnöks å
P i aliv tta remmok appa 
m div nednulsenni 
H ,akryk spraka 
H .anravksu
V åp nemmoklä 
m sprakaH i dnutssenni 
H drågsdgybme
t .00.41 lk gua 7 negadsi 
A  llit 8/1 tsanes nalämn
M .1194796-370 aira
I knäks rommolb röf telläts 
g llit avåg ne anrä 
C  nednofrecna
0 .95 95 95-02
2018-07-14 Min älskade Make
Vår käre "Bosse Bus",
Pappa, Farfar, Svärfar,
Bonuspappa och
Bonusmorfar
Bo
Laestadius
* 6 augusti 1947
har idag insomnat 
Mölle 
30 juni 2018
ANN-BRITT
Linda
Xavier och Claire
Rosita och Jörgen
Markus 
Malin och Andreas 
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Övrig släkt och vänner
I gryningens timma,
jag smyger ur sängen.
Liksom i en dimma, 
ser jag älvor på ängen. 
Bakom är natten.
Bakom är maror. 
På spegelblankt vatten, 
lämnar nattens faror. 
BO LAESTADIUS
Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen den 2
augusti kl 13.00 i Mölle
kapell. Efter akten
inbjudes till Hotell
Kullaberg. Anmälan om
deltagande vid
minnesstunden till
Karlbergs begravningsbyrå
tel: 042-34 00 89 eller
www.karlbergs.se senast
den 30 juli. Ljus klädsel.
________________
Tänk på Parkinsonfonden
Tel: 08-666 20 78
2018-07-14 Min älskade Make
Vår käre
Pappa, Svärfar
Farfar och Morfar
Conny
Norberg
* 15 oktober 1957
har hastigt lämnat oss
Kattarp 8 juli 2018
Majsan
Johan och Cathrine
Rebecka och Calle
Barnbarnen
Släkt och vänner
Ditt hjärta som klappat
så varmt för de Dina 
och ögon som vakat 
och strålat så ömt
Har stannat och slocknat
till sorg för oss alla
Men vad Du oss gjort
skall aldrig bli glömt
Ceremonin har ägt rum
inom familjen.
2018-07-14 Vår Kyrkoherde
Vän och Arbetskamrat
Fredrik Westerlund
har genom olyckshändelse hastigt lämnat oss
vi kommer alltid att bevara hans ljusa minne
Västra Karup den 30 juni 2018
Herren är min herde
mig ska inte fattas
Arbetskamrater och Förtroendevalda
Västra Bjäre Pastorat
2018-07-14 Vår älskade
Fredrik Westerlund
* 6 september 1963
† 30 juni 2018
har hastigt ryckts ifrån oss
och lämnat oss i stor sorg och förtvivlan
STEPHANIE
Sophie
Lennart och Eva
Robin, Filip, Mathilda
Far och Ewa
Övrig släkt och vänner
Gråt ej för att jag är borta
gläds för att jag har funnits
Begravningsgudstjänsten äger rum i Västra Karups kyrka
fredagen den 27 juli kl. 13.00. Efter akten inbjudes till
minnesstund i Hovs Hallar. Anmälan om deltagande 
vid minnesstunden göres senast den 23 juli
till Stigssons Begravningsbyrå tel. 0431-716 00.
Tänk gärna på Svenska kyrkans
internationella arbete tel. 018-16 96 00.