2017-10-18 Min älskade Make
Vår käre Pappa,
Svärfar, 
Farfar och Morfar
Jan-Inge
Olsson
* 19 oktober 1955
har i dag lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Perstorp 
12 oktober 2017
Ann-Britt
Kent och Erika
Dennis, Felicia, Evelina
Anne och Mikael 
Elias, Hampus
Tommy och Frida
Svante
Louise
Syskon släkt och vänner 
Ditt hjärta 
som klappat så varmt
för de Dina 
och ögon som vakat 
och strålat så ömt
Har stannat och slocknat
till sorg för oss alla
Men vad Du oss gjort
skall aldrig bli glömt
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Perstorps kyrka
onsdagen den 1 november
kl. 11.00.
Efter akten skiljs vi åt.
Ett stort tack till
personalen på Österbo E 2
för god vård och omsorg.
2017-10-18 Vår älskade
Inger
Andersson
* 3 december 1953
har idag
stilla insomnat
Teckomatorp
den 12 oktober 2017
Hans-Arne
Daniel
Sandra och Adrian
Benjamin
Syskon
Släkt och vänner
Vi minns Dig med kärlek
ömhet och glädje
Du hade ett hjärta
så innerligt gott
Tack och farväl ifrån oss
Dina kära
Vi vet att vi stod
Ditt hjärta så nära
Begravningen äger rum
i Norra Skrävlinge kyrka
torsdagen den
2 november kl. 11.00.
Efter akten skiljs vi åt.
Varmt tack till
Lungmottagningen,
Hematologen och MAVA
i Lund för allt stöd och
varmt omhändertagande.
2017-10-18 Vår Älskade
Tommy Johansson
* 2 september 1948
har lämnat oss i stor sorg och saknad
Skummeslöv den 14 oktober 2017
Annika
Matilda
Sanna och Johan
Alva, Agnes
Syskon med familjer
Övrig släkt och vänner
Tack älskade Annika för att du var med mig
 ända in i kaklet under min sjukdomstid.
Tack även mina barn för täta besök och alla samtal till
Papi, varje dag i veckan för att kolla läget.
Tack till mina två underbara barnbarn.
Tack Johan, finaste svärsonen och 
tack till dina föräldrar Eva och Lars-Göran.
Tack mina syskon för alla besök och 
er omtanke och uppmuntran.
Tack Storebror(Evert) och Lillebror(Staffan) med fruar 
för all praktisk hjälp och för allt roligt vi gjort
tillsammans.
Tack Maggis och Larsan för livslång vänskap.
Tack underbara grannar på Skogsslingan i
Skummeslöv, promenadgänget i Skummeslöv,
midsommargänget i Skånes Fagerhult och svärfar Erik
i Örkelljunga.
Tack Magnus A och Mikael P för alla roliga besök.
Tack övrig släkt och vänner.
Tack Börjessons Lastbilar i Östra Ljungby, ledning och
personal, kunder och leverantörer.Ni alla gjorde det
lätt att köra till jobbet under 13 år.
Tack hemtjänsten i Skottorp för trevligt bemötande och
god omsorg.
Tommy
Begravningsgudstänsten äger enligt Tommys önskan rum
inom familjen
2017-10-18 ekaM edakslä niM
 appaP edakslä niM
 rafroM edakslä råV
tgneB 
 grebsroF
* 2 rebmetpes 9291  
 † 31 rebotko 7102 
 grobgnisleH
 ni tanmos allits rah
 ENAJ
aneL hco evO
sumsaR hco agaS
 notnA
atteirneH hco nahtaN
 asivoL
 tankcols rah kcilb niD
 tantsyt rah tsör niD
 .dirf tinnuf uD
netsnäjtsdugsgninvargeB 
 akryk smurellA i mur regä
 rebotko 32 gadnåm
 netka retfE .00.11 .lk
 .tå iv sjliks
åp anräg knäT 
 nednofremiehzlA
 03 11 03 020 leT
nelanosrep llit kcat tmraV 
röf 3 dva negahdnuL åp 
llufskelräk hco dog 
 .dandråvmo
2017-10-18 Min älskade Make
Vår käre Far
Farfar och Morfar
Egon Hartvig
* 9 april 1932
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Hittarp 1 oktober 2017
Inga
Peter och Malin
Cecilia, Louise 
med familjer
Charlotte och Patrik
Jonas, Emma
med familjer
Du somnade stilla 
när färden var slut 
Fri ifrån smärtan 
Du nu vilar ut 
I fint minne 
hos oss Du skall bo
Begravningen har ägt
rum inom familjen.
2017-10-18 Vår älskade
Ingrid Falk
* 18 november 1935
har stilla somnat in
Helsingborg den 9 oktober 2017
Bjarne
Boel och Benny
Rebecca och Robert
Hugo, Amelia, Linnéa
Mats och Anna
Oskar, Thelma
Det är vackrast när det skymmer
All den kärlek himlen rymmer
ligger samlad i ett dunkelt ljus
över jorden, över markens hus
Allt är ömhet, allt är smekt av händer
Herren själv utplånar fjärran stränder
Allt är nära, allt är långt ifrån
Allt är givet människan som lån
PÄR LAGERKVIST
Begravningsgudstjänsten äger rum
i kretsen av de närmaste.
2017-10-17 Vår älskade
Inger
Sjunnesson
* 21 juli 1937
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Ängelholm 
den 12 oktober 2017
Peter o Mari
Noel, Zeb
Elisabeth o Göran
Gustav, Oskar
Du lever kvar 
i fågelsången
i stjärnenatten 
och soluppgången 
i rosens doft
i vindens sus
i vågors glitter
i havets brus
Begravningsgudstjänsten
äger rum inom
familjekretsen.
Tänk gärna på 
Hjärt o Lungfonden 
tel. 0200-88 24 00
2017-10-16 Vår vän
Bosse 
Bjurland
Har lämnat oss i stor 
sorg och saknad
Vännerna på Stora 
Coop Råå
2017-10-15 Vår kära
Gunbritt B.
Nilsson
* 11 april 1941
har stilla insomnat
Ausås 
den 9 oktober 2017
Kjell med familj
Christel med familj
Släkt och vänner
Mitt hem,
min lycka och glädje
Begravningsgudstjänsten
äger rum i 
Nya kyrkogårdens kapell,
Helsingborg tisdagen 
den 24 oktober kl. 13.00.
2017-10-15 Vår älskade Mamma
Svärmor, Mormor och Farmor
Inger Bergengren
* 6 mars 1929
har stilla insomnat
den 8 oktober 2017
ANN och GUSTAV
Alexandra, Charlotte
HANS och ANNIKA
Rickard, Louise, Andrea
MARIE och IAN
Robine, Nicolas, Camolie, Andre, Bianca
SOFIE och PELLE
Amanda, Matilda, Peder, Fanny
Släkt och vänner
Gråt inte för att jag är död
Jag finns inom dig alltid
Du hör min röst, den finns i dig
Du har mitt ansikte, min kropp, 
Jag finns i dig
Du kan ta fram den när du vill
Allt som finns kvar av mig, är inom dig
Så är vi jämt tillsammans
Begravningsgudstjänsten äger rum i Vikens kyrka
torsdagen den 26 oktober kl. 13.00. Ljus klädsel.
Efter akten inbjudes till en minnesstund i Viken.
Anmälan om deltagande till Karlbergs Begravningsbyrå
tel 042-34 00 89 eller www.karlbergs.se 
senast den 23 oktober.
Tänk gärna på Sjöräddningssällskapet Bg. 900-5000.
2017-10-15 Vår kära
Bodil Vaerst
* 15 december 1938
† 1 oktober 2017
Peter och Gerd
Barnbarnen
Ingela Ann-Sofie
Släkt och vänner
Himlen och skyn
höll dem nära
inunder dem vilar
hon ljuveligt
Begravningen äger rum
tisdagen den 31 oktober 
kl 13.00 i Stora Gravkoret
Norra Begravningsplatsen.
Efter akten inbjudes till
minnesstund. Vänligen
meddela deltagande vid
minnesstunden till 
Frid Begravning
tel 08-664 25 00 
osa@fridbegravning.se
senast den 23 oktober.
Varmt tack till alla flickor
på Etage 5.
2017-10-15 ekaM edakslä niM
 appaP eräk nim
 rafroM etsanfi råv
ymmoT 
 nossgninneH
* 32 itsugua  8391
 sso tanmäl gadi rah
 gros rots i
 pranräjH
 3 rebotko  7102
 NITSREK
 ettennA
ynnaF hco saitaM
ydderF hco naipmaK
 adliT
ylleK hco ydnaG
tkälS hco rennäv
.ttåg notfa llit gad steviL 
 ttåf aliv nis un taträjH
adalg hco aträjh adog ttiD 
i avel llaks sso soh ,ennyl 
 .ennim tmaskcat
negni nak tuls steviL 
arkcav nem ,ardnih 
 .ardnil negros nak nennim
arab ud rä nedlräv I 
ud rä nogån röf ,nogån 
 .nedlräv aleh
kcat ,tivig ud dav röf kcaT 
 .rav ud dav röf
mos nennim asujl röf kcaT 
 .ravk ranmäl ud
i mur regä negninvargeB 
negadsit akryk spranräjH 
 .00.11 .lk rebotko 13 ned
 .tå iv sjliks netka retfE
2017-10-15 edakslä råV
ennairaM 
 namyN
 néruhT .f
* 1 iraunaj  1491
 datslraK
 sso tanmäl rah
 dankas hco gros rots i
datsnaitsirK 2 rebotko 
 7102
 RANNUG
nraB dem rejlimaf
noksyS dem rejlimaf
netsnäjtsdugsgninvargeB 
 akryk smusÅ .N i mur regä
 .00.11 .lk von 1 gadsno
llit sedujbni netka retfE 
 llit ravS .dnutssennim
tsanes 066302-440 sunoF 
 .rebotko 62 ned
2017-10-15 edakslä råV
attigriB 
 nossrednA
* 21 sram  3491
sdit ne retfe rah 
 sso tanmäl modkujs
 dankas hco gros rots i
 anorksdnaL
 2 rebotko  7102
 EGLEH
adniL hco nafetS
 racsO ,rewilO
 ,tevil edanmäl uD
 ravk edannats iv
 aträjh tråv i tpujd neM
 remmög iv
 ,rob uD räd mur ttE
 vag sso uD ttog tlla yt
 girdla jen ,girdla iV
 .remmölg ted
ninomerecsgninvargeB 
 mur regä
 .nejlimaf moni
 åp anräg knäT
 nednofgnuL-träjH
 00 42 88-0020 leT
 
llit kcat tmrav ttE 
 2 nenicideM åp lanosrep
 tterasaL anorksdnaL
2017-10-15 Vår kära Mor
Inga Romare
* 28 september 1920
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Gantofta
 7 oktober 2017
Bo och Thomas 
med familjer 
En trött liten Mor
med silvergrått hår 
och en panna som plöjts
av bekymmer och år. 
Med blick som var 
leende, solig och klar.
Så lever Din bild bland 
de Dina kvar.
______________
Far har räckt ut handen
Mor har fattat den.
På den andra stranden 
mötas de igen.
Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdagen
den 24 oktober i 
Kvistofta kyrka kl 14.00. 
Ett varmt tack till
Borgvalla äldreboende,
avd. 3 för kärleksfull och
god omvårdnad.
2017-10-15 Vår älskade
Ann-
Christine
Nilsson
* 22 december 1952
har stilla insomnat
Ramlösa 
24 september 2017
Bertil
Mikael och Birgitta
Pärla
Angelica, Kalle
Syster, släkt och vänner
Du var så god, 
Du var så glad
Du lämnar bara 
vackra minnen
Så svår är ändå 
denna dag
Så sorgsna våra sinnen
Men tack för allt 
vad Du oss skänkt
Vi vet Du på oss 
alltid tänkt
Tack för våra lyckliga år
tillsammans
Begravningen har ägt rum
inom familjen.
2017-10-14 Vår älskade Mamma 
och Dotter
Helene
Olsson
* 1 december 1968
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Laröd 
den 4 oktober 2017
Arvid, Algot
Mamma och Pappa
Släkt och vänner
Var inte rädd 
för motstånd 
Kom ihåg att det är 
i motvind
och inte i medvind 
som en drake stiger
Begravningen äger rum i
Pålsjö kapell onsdagen 
den 25 oktober kl. 13.00.
Valfri, gärna ljus klädsel!
Efter akten inbjudes till
minnesstund i Allerums
församlingshem. 
Vänligen anmäl ert
deltagande till
Slottshöjdens Begr.b. 
tel. 042-13 84 99 
senast den 20/10.
_______________
Ett varmt tack till 
Dr. Mats Lagerstedt och
personalen på Hospice
samt ASIH.
2017-10-14 Min kära Mor
Vår älskade Mormor
Karin
Lundahl
* 21 september 1928
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Helsingborg 
3 oktober 2017
Ingrid och Torsten
Andreas med familj
Björn
Dina steg har tystnat
men ekot dröjer kvar. 
Dina ögon har slocknat
men minnena lever kvar.
Vi spar dem i våra
hjärtan 
tar fram dem då och då.
Så kommer Du för alltid 
finnas kvar ändå.
Begravningsgudstjänsten
äger rum i S:t Annas kyrka 
fredagen den 3 november
kl 10.30. 
Efter akten inbjudes till
minnesstund. 
Anmälan om deltagande
till Mellqvist
begravningsbyrå 
042-217462 eller
www.mellqvist.se
senast den 31/10.
Ett varmt tack till
Stattenahemmet, avd 1B
för kärleksfull och god
omvårdnad.
2017-10-14 Vår kära Mor 
Mormor, Farmor, 
Gammelmormor och 
Gammelfarmor
Grethe
Jönsson
* 23 november 1935
har nu fått ro
Kvidinge 
5 oktober 2017
Siv, Sten, Lars
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
Du var så trött
Din bleka kind
Nu smeks till ro
Av evighetens vind
Begravningsakten äger 
rum i Heliga korsets kapell
Ängelholm onsdagen den 
1 november kl. 10.30.
Efter akten skiljs vi åt.
2017-10-14 Vår älskade
Mats Rönnberg
* 3 november 1946
har idag stilla insomnat
Billesholm den 7 oktober 2017
Rose-Marie
Annika och Magnus
Julia
Marcus och Hannah
Isabel, Casper
Släkt och vänner
Mats, Du kunde ta vara på livet
Men tog ändå inget för givet
Din kärlek och omsorg Du gav till oss
På verkstaden var Du din egen boss
Att åka till solen, bli brunbränd och fin
Få äta god mat och ta ett glas vin
Sitta på altanen med vänner och njuta
Allt för snart din levnadsresa fått sluta
Saknar Dig
ROSE-MARIE
Begravningsgudstjänsten äger rum i Billesholms kyrka
onsdagen den 25 oktober kl. 11.00. Valfri klädsel. 
Efter akten inbjudes till Söderåsens Wärdshus. 
Anmälan om deltagande vid minnesstunden till 
J. Olssons Begravningsbyrå, Bjuv tel. 042-823 20 
eller www.j-olssons.se senast den 20 oktober. 
Tänk gärna på Cancerfonden tel. 020-59 59 59.