2018-09-19 Vår älskade
Kerstin
Hörup
* 6 juli 1948
har lämnat oss i 
stor sorg och saknad
Östra Karup
den 11 september 2018
PEDER
Fredrik och Pernilla
Louise, Filip
Syskon med familjer
Övrig släkt och vänner
Ditt hem som Du älskat
där blommor har spirat
det lämnar Du nu
för en skönare värld
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Östra Karups
kyrka fredagen den
28 september kl.13.00. 
Efter akten inbjudes till
minnesstund i
Församlingshemmet. 
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden göres
senast 24 september till
Stigssons Begravningsbyrå
tel. 0431-716 00.
----------------
Varmt tack till Njur och
Hjärt avd på 
Helsingborgs Lasarett
och Njur avd på SUS för
god och kärleksfull
omvårdnad.
2018-09-18 Min kära Livskamrat
Vår älskade Mamma,
Mormor, Farmor, 
Gammelmormor, 
Syster och vän
Marie
Elisabet
Karlsson
* 31 december 1944
har plötsligt lämnat oss
Helsingborg 
28 augusti 2018
Du är oändligt saknad 
och för evigt i 
ljust minne bevarad
KG
Mia, Joakim, Nina
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Familj
Släkt
Vänner
Ibland liksom hejdar 
sig tiden ett slag
och någonting alldeles 
oväntat sker.
Världen förändrar sig 
varje dag
men ibland blir den 
aldrig densamma mer.
ALF HENRIKSON
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Sankta Maria
kyrka lördagen den 22
september kl. 10.30. Valfri
klädsel. Efter akten bjuds
släkt och nära vänner in
till minnesstund.
2018-09-18 Vår älskade
Mona
Lindgren
* 3 november 1950
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Munka Ljungby
den 6 september 2018
Bengt
Robert med familj
Marcus
Syskon med familjer
Moster Ruth
Älskad - Saknad
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Munka Ljungby
kyrka fredagen den 
5 oktober kl. 13.00.
Valfri klädsel.
Efter akten inbjudes till en
minnesstund i Försam-
lingshemmet. Tacksam för
svar om deltagande till
Jensens Begravningsbyrå
tel. 0431 159 00 eller
www.jensenbegravning.se
senast den 2 oktober.
Ett varmt tack till mobila
teamet, Ängelholm för god
och kärleksfull omvårdnad.
2018-09-16 Vår käre
Knut Göran
Ringdahl
* 2 oktober 1938
har lämnat oss 
i sorg och saknad
Landskrona 
den 2 september 2018
hustrun Inga
systern Kerstin
släkt och vänner
Vi minns Dig med glädje
Begravningen äger rum i
S:t Jakobs kapell
måndagen den 24
september kl. 13.15.
Efter akten inbjudes till
minnesstund. Anmälan till
Bröderna Perssons
Begravningsbyrå,
www.perssonsbegr.se 
eller tel. 0418-446550 
senast den 20 september.
Tack till Hemtjänsten,
Sandvången, för god och
kärleksfull omvårdnad.
2018-09-16 Vår älskade
Marianne
Danielsson
* 4 augusti 1943
har idag stilla
insomnat
Helsingborg
10 september 2018
PER-OLOV
Morgan och Ingela
Albin, Tilda, Einar
Släkt och vänner
Tack för våra lyckliga år
Begravningen äger rum
inom familjen.
2018-09-16 Vår kära
Catharina Hansen
född Wachtmeister
* 18 juli 1928
har i stillhet insomnat
Teckomatorp den 7 September 2018
Bo och Ann-Margreth
Olle och Stina
Tomas och Anna-Karin
Lotte och Per-Erik
Britta och Evert
Eskil och Maja
Märtha och Magnus
Hanne och Patrik
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Övrig släkt och vänner
”Om det någonsin kommer en dag då vi inte kan 
vara tillsammans, behåll mig i ditt hjärta, 
för jag kommer stanna där för evigt.” 
NALLE PUH
Begravningen äger rum i Norrvidinge kyrka onsdagen 
den 3 oktober kl. 11.00. Efter akten inbjudes till
minnesstund. Anmälan till Bröderna Perssons
Begravningsbyrå tel. 0418-446550 eller
www.perssonsbegr.se senast den 28 september.
Ett varmt tack till vårdpersonalen i Svalövs kommun 
för god omsorg.
Istället för blommor tänk gärna på
Naturskyddsföreningen Plusgiro: 90 19 09-2
2018-09-16 V aräk rå
E av K nosslra
* 19 f iraurbe 1 059
h sso tanmäl gad i ra
i dankas hco gros rots 
S tluhsrevat
 7 s rebmetpe 2 810
C ynno  hco A dirfenn
L  ,kirE ,dranoe
E leoN ,nil
C allima  hco K ellir
K ardnassaC ,nive
 
S tkäl  hco v rennä
T ttog tlla röf kca
s tivig sso uD mo
D kelräk aner ni
t ravne sso lli
H tmot ås rah rä
o tivilb edö hc
D ennim adog tti
l .ravk reve
B mur regä negninvarge
i akryk öjssåT 
f rebmetpes 12 gader
k .00.11 .l
V lesdälk irfla
E .tå iv sjliks netka retf
S es.sunoF åp adissennim e
2018-09-16 Vår kära
Ingegerd 
Feldt
* 24 maj 1944
har i stillhet insomnat
† 29 augusti 2018
Lars & Marianne 
Louise, Isabell 
Släkt och vänner
Begravningen äger rum 
i Råå kapell den 
24 september 2018 
kl. 13.00
O.s.a till begravningsbyrån 
evighetsvila.se eller 
tel 042-36 60 66
2018-09-16 Vår älskade Mor,
Farmor och
Gammelfarmor
Ingrid
Cronberg
* 19 oktober 1924
har idag lämnat oss i
otrolig sorg och 
stor saknad
Nyhamnsläge 
den 11 september 2018
Carin
Håkan och Kerstin
Filip och Lisa
Agnes, Ellen
Charlotte och Marcus
Fredrika
Maila och Magnus
Övrig släkt och vänner
Tack för all din kärlek,
omtanke och trygghet 
vi fick av dig.
Det är vackrast 
när det skymmer
All den kärlek 
himlen rymmer
ligger samlad i ett
dunkelt ljus
över jorden, 
över markens hus
Allt är ömhet, allt är
smekt av händer
Herren själv utplånar
fjärran stränder
Allt är nära, 
allt är långt ifrån.
Allt är givet 
människan som lån. 
PÄR LAGERKVIST
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Brunnby kyrka
torsdagen den 11 oktober
kl. 10.30. Efter akten
inbjudes till
församlingshemmet.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
Lindholms Begr.byrå tel.
042 - 33 34 80 senast 8/10.
Varmt tack till personalen
på Nyhamnsgården för god
vård och omtanke.
2018-09-16 Vår kära
Mor, Mormor
Mormor Elsa
Syster och vän
Elsa Larsson
* 19 juli 1922
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Landskrona 
den 26 augusti 2018
Anita
Jonas och Rose-Marie
Ellen, Albert
Peter och Ritchelle
Dennis, Kenny
Mia, Janelle
Andreas
Syskon
Övrig släkt och vänner
Varmt var Ditt hjärta
Och glatt Ditt sinne
Ljust och soligt
Lyser Ditt minne
Begravningen äger rum i
S:t Jakobs kapell torsdagen
den 27 september kl. 13.15.
Efter akten inbjudes till
Erikstorps Kungsgård.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
Bröderna Perssons
Begravningsbyrå 
tel. 0418-446550 eller
www.perssonsbegr.se
senast den 24 september.
Stort tack till personal 
och boende på Solbackens
Äldreboende våning 3, 
för att Ni med humor, 
kärlek och värme 
förgyllde Elsas sista år.
2018-09-16 V aräk rå
M ro
S romraF ,romräv
o romraflemmaG hc
B ttir P nossre
* 24 j inu 1 139
h sso tanmäl ra
i dankas hco gros rots 
 6 s rebmetpe 2 810
L sra  hco L atto
A fl
B nrabnra
B nrabsnrabnra
S tkäl  hco v rennä
N ås ,trob kcig raF rä
e dirts niD velb masn
N rah ,roM aräk u
ä dirf ttåf uD nev
S mos ,åvt aräk ,vo
d nedö stevil tale
I edaneröf or snevarg 
i nedöd 
B netsnäjtsdugsgninvarge 
ä i mur reg
N llepak snedrågokryK ay 
t rebmetpes 52 ned negadsi 
k .00.31 l
E  .tå iv sjliks netka retf
 
V nelanosrep llit kcat tmra 
i grobgnisleH grosmO mon 
f llufskelräk hco dog rö 
o .dandråvm
S es.sunof åp adissennim e
2018-09-16 Vår käre
Gösta
Rasmusson
* 18 september 1923
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Helsingborg
 30 augusti 2018
 Tom och Anita
René
Daniel
Pauli och Ingrid
Ulf
Helena
Magnus och Maria
Markus och Camilla
Lukas och Frida
Liam och Linnea
Loa och Orsi
Barnbarns Barn
Släkt och vänner
Tack för allt
Nu kan du göra
nya mål på Rio-Kalle
Begravningen äger rum
fredagen den 28/9 kl. 11 
i Bjuvs kyrka
Efter akten inbjudes till
minnesstund på
Söderåsens Wärdshus
OSA till 073 2627520
2018-09-16 V aräk rå
E rets N nossli
* 14 s rebmetpe 1 329
h i sso tanmäl ra
d dankas hco gros puj
H grobgnisle
 7 s rebmetpe 2 810
A ENR
L tranne  hco G ttirB-nu
L htebsi
B nrabnra
B nrabsnrabnra
S tkäl  hco v rennä
T  röf roM allil kca
å ttog mos ner
T hco kelräk lla röf kca
o ttåf iv grosm
T hco tehmö lla röf kca
v rots tehgilnä
T  edakslä tlla röf kca
M ro
B netsnäjtsdugsgninvarge
ä .nejlimaf moni mur reg
2018-09-16 Vår kära
Inga Karlsson
* 27 mars 1921
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Höganäs 
1 september 2018
Martin och Sofia 
Oscar, Felix 
Robert
Britt och Johan
Övrig släkt och vänner
Minns all glädje vi haft 
tillsammans och låt 
också sorgen få ta plats. 
Men kom ihåg att 
vinden drar vidare och 
bär med sig sorgen
längre och längre bort. 
Och glöm aldrig att
livet - det är nu! Och 
jag, jag finns i era
hjärtan. 
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Väsby kyrka
fredagen den 26 oktober
kl 10.30. Efter akten
inbjudes till Andreassalen.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
Karlbergs Begravningsbyrå
tel. 042-34 00 89 eller
www.karlbergs.se senast
den 23 oktober. Tänk på 
Läkare utan gränser
tel. 010-199 32 00.
_______________
Ett varmt tack till
personalen på
Väsbyhemmet för god 
och kärleksfull omvårdnad.
2018-09-15 Vår kära
Turid
Andersson
* 23 augusti 1927
har idag lämnat oss
Lerberget
5 september 2018
Ragnhildur, Erna
Syskonbarn
med familjer
Rolf och Ulla
Övrig släkt och vänner
Så stilla kom döden
den kom som en vän
Den tog Dig i handen
Och förde Dig hem
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Väsby kyrka
fredagen den 21 september
kl. 10.30. Efter akten
inbjudes till Andreassalen.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
Karlbergs Begravningsbyrå
tel. 042-34 00 89 eller
www.karlbergs.se 
senast den 19 september.
Tänk på Cancerfonden
tel. 020-59 59 59.
________________
Ett varmt tack till
personalen på Ljunghaga
för god och kärleksfull
omvårdnad.
2018-09-15 Vår älskade Momme
Ingrid
Dahlström
* 26 oktober 1932
har idag stilla insomnat
i sitt kära hem
Viken 
den 10 september 2018
Brittinger och Lasse
Emily, Julia, Fanny,
Hilda med familjer
Maj och Ulla 
med familjer
Vänner
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Vikens kyrka
fredagen den 5 oktober 
kl. 13.00. Efter akten
inbjudes till Kyrkstugan.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
Lindholms begr.byrå tel.
042-33 34 80 senast 1/10.
2018-09-15 Vår Älskade
Britta
Hellman
* 4 september 1921
har i dag stilla
insomnat
Ängelholm 
6 september 2018
Hans
Per
Lena och Rune
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner 
Vi ville så gärna
behålla Dig kvar
men Din stund på jorden
fullbordad var
Begravningsgudstjänsten
äger rum i
församlingshemmet i
Vejbystrand fredagen 
den 5 oktober kl. 10.00.
Efter akten inbjudes till
minnesstund i
församlingshemmet. 
Svar om deltagande sker
till Svenssons Begr byrå 
tel. 0431-135 20 senast
onsdagen den 3 oktober.
Ett varmt tack till
personalen på Kungshaga
avd Lunden för god och
kärleksfull omvårdnad.
2018-09-15 Vår Älskade Pappa
Bertil
Lindfors
* 22 juli 1943
har hastigt lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Bonnarp 
den 8 september 2018
ANNA o MANOLIS
Sebastian, Georgia
MARIE
Ingrid 
När Dina steg 
har tystnat,
finns ändå ekot kvar.
När Dina ögon slocknat,
vi alla minnen har.
Vi spar dem i vårt hjärta,
tar fram dem då och då.
Så kommer Du för alltid,
att vara här ändå.
Begravningsceremonin
äger rum i Klippans Kapell 
månd. 1 okt. kl. 14.00. 
Efter akten skiljs vi åt.
Tänk gärna på 
Hjärt o Lungfonden 
tel. 0200-88 24 00
2018-09-15 Vår Älskade
Margareta
Rehn
* 23 maj 1942
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Klippan 
den 12 september 2018
BENGT
Mattias med familj
Gravsättning kommer att
ske på minneslunden
Vedby kyrkogård.
2018-09-15 Min käre Make
Erik Jönsson
* 29 december 1930
har i dag stilla
insomnat
Ängelholm 
10 september 2018
Kerstin
Släkt och vänner 
Victoria, Ebba
med familj
Det finns ingen sten 
så tung
som sorgen vi känner,
Det finns ingen ros 
så vacker
som minnena av Dig.
För alltid i mitt hjärtan.
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Heliga Korsets
kapell fredagen den 
5 oktober kl. 10.30.
Efter akten inbjudes till
minnesstund på Klitterhus. 
Svar om deltagande sker
till Svenssons Begr byrå
 tel. 0431-135 20 senast
onsdagen den 3 oktober.
Ett varmt tack till
personalen på Karlslund
avd Roslunda för god och
kärleksfull omvårdnad.