2018-05-27 Vår älskade
Rolf Tedelius 
* 31 juli 1935
Har lämnat oss, 
djupt sörjd och saknad
Helsingborg den 
17 maj 2018
Marianne 
Sten 
Ulla och Stefan 
Övrig släkt och vänner
Störst av allt är kärleken
Begravningen äger rum
inom familjen
2018-05-27 Min kära Mor
Vår Farmor
Kerstin
Dunér
* 20 juli 1923
† 20 maj 2018
Lennart och Gunilla
Christofer, Richard
med familjer
Släkt och vänner
Det är vackrast 
när det skymmer
All den kärlek 
himlen rymmer
ligger samlad 
i ett dunkelt ljus
över jorden, 
över markens hus
Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Helsingborgs 
krematorium torsdagen 
den 14 juni kl. 13.00. 
Efter akten inbjudes till 
Linneaträdgården. 
Anmälan om deltagande 
vid minnesstunden till 
J. Olssons Begravningsbyrå 
tel. 042-21 05 96 eller 
www.j-olssons.se 
senast den 11 juni.
Tänk gärna på 
Hjärt-Lungfonden 
tel. 0200-88 24 00.
2018-05-27 V roM aräk rå
S romraF ,romräv
o romraflemmaG hc
G illu 
J nossnaho
* 18 d rebmece 1 329
h ni tanmos allits ra
 16 m ja 2 810
A enuS ,enr
m rejlimaf de
S tkäl  hco v rennä
M nerå velb agnå
D räh edardnav u
S maskrev ås negort å
i nedit 
N redlå va dattäm u
f rä giD tannurö
F agive ned va atujn å 
f .nedir
B netsnäjtsdugsgninvarge 
ä akryk atfotsivK i mur reg 
f inuj 1 ned negader
k .00.11 l
E  .tå iv sjliks netka retf
 
V nelanosrep llit kcat tmra 
p neraggirlluF å
p hco dog röf ,2 gnojliva 
k .dandråvmo llufskelrä
2018-05-27 Vår älskade Son
Min Bror
Joakim
Persson
* 17 juni 1968
har idag somnat in
Malmö
† 19 maj 2018
MAMMA och PAPPA
Jeanette och Rickard
Sandra och Daniel
Lina
Du friden funnit
från sjukdom och smärta
men lever dock alltid
hos oss i våra hjärtan
Begravningen äger rum
i S:t Andreas kyrka,
måndagen den
4 juni kl. 14.30.
Efter akten skiljs vi åt.
Valfri klädsel
2018-05-27 A edakslä råv sall
C naitsirh 
Ö mörtsrh
* 29 s rebmetpe 1 489
h  stkcyr tlaturb ra
i sso nårf
i dankas gildnäo 
A völr 14 m ja 2 810
J ACINNE
L dranoe
 
M amma  hco P appa
M saitta  dem f jlima
T esere  dem f jlima
M -ro  hco F rardläröfra
 
I alegn  hco A sredn
J natano
 
Ö tkäls girv  hco v rennä
V tta girdla remmok i 
g gid ammöl
B i mur regä negninvarge 
A akryk svölr
t .00.11.lk inuj 41 gadsro
E  llit sedujbni netka retf
e mo ravS .dnutssennim n 
d llit srög ednagatle
F  26 04 71-040 suno
s .inuj 8 gaderf tsane
2018-05-27 Min käre Make
Vår Pappa
Morfar, Svärfar
och Gammelmorfar
Stig Ericsson
Våxtorp
* 22 februari 1926
har stilla somnat in
Helsingborg 
14 maj 2018
BRITT
Lisbeth och Bengt-Arne
Monica och Peter
Kirsten och Bertil
Gunilla och Uffe
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
I minnet Du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig
precis som Du var
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Sankt Olofs-
kyrkan tisdagen 
den 12 juni kl. 13.00. 
Efter akten inbjudes till
Församlingssalen.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till 
J. Olssons Begravningsbyrå
tel. 042-21 05 96 eller
www.j-olssons.se senast
den 7 juni.
2018-05-27 V eräk rå
L tranne 
S nergrenny
* 14 j ilu 1 129
h tanmosni allits ra
H grobgnisle
 12 m ja 2 810
E attigriB ,nröjB ,av
m rejlimaf de
L sra  o B attigri
m jlimaf de
G rannar  hco v rennä
Ä dankaS - daksl
I daraveb ennim tsujl 
B netsnäjtsdugsgninvarge 
ä i mur reg
S akryk annA atkna 
f inuj 8 ned negader
k netka retfE .00.31 l 
i dnutssennim llit sedujbn 
p .nedrågdärtaénniL å 
A ednagatled mo nalämn 
s sunoF llit rek
0 .6/4 tsanes 37 39 12-24 
V .lesdälk irfla
S es.sunof åp adissennim e
2018-05-27 V edakslä rå
R nibo L nossra
* 24 j inu 1 989  
h dankas hco gros rots i sso tanmäl ra
H grobgnisle
5 m ja 2 810
M AMMA
S nomi
E anilem
L ala  dem f jlima
L aenni  dem f jlima
L adni  dem f jlima
K tne  dem f jlima
S tkäl  hco v rennä
 
A tgilraf arav etni nak öd tt
n dirts tnähdråh ne åp tidujb tevil rä
A tgilrav tleh trob saräb tta ,ni anmos tt
K dirf allits nä rem arav etni na
 
Ä dankaS - daksl
 
B mur regä netsnäjtsdugsgninvarge
t .llepaK öjslåP i 00.31 lk inuj 7 ned negadsro
E .tå iv sjliks netka retf
2018-05-27 Vår kära Mamma
Rita Olsson
* 29 juli 1944
† 28 april 2018
Vivian
Carsten 
Michael
Gabriel
med familjer
Övrig släkt och vänner
Begravningsgudstjänsten
har ägt rum i stillhet 
inom familjen.
2018-05-27 K nira 
L ramedie
* 23 s rebmetpe 1 129
 
I snerammosröf 
g råv edanmos aksnör 
m tte retfe ni amma 
l alla röf kcaT .vil tgnå 
k rå allufskelrä 
t dem snammaslli 
m .nennim anfi agnå
 
F völsrö 21 m ja 2 810
E aneL-av  hco K sal
B eiraM-ttir  hco L sra
U akirl  hco B tgne
B nrabnra
B nrabsnrabnra
 
N enni rä llävk stevil rä
H dnah nim åd gat ,erre
o netrop moneg gim del hc
t .dnalnogrom stevil lli
D eröf ttåg mos aräk e
j turöf mos med res ga
a ejdälg ne i raliv tll
s .tuls hco snärg rah je mo
 
N appap rah u
r nednah tu tkcä
o rah ammam hc
f .ned tatta
B tsnäjtsdugsgninvarge 
m inuj 11 ned negadnå
k .akryk svölsröF i 00.31 .l 
E llit sdujbni netka retf 
m i dnutssenni 
f .temmehsgnilmasrö
S llit ednagatled mo rav 
F tsanes 07938-1340 suno 
d .00.61 inuj 5 ne
P i därt tte anräg aretnal 
V .00273021-80.let negoks-i
S es.sunof åp adissennim e
2018-05-27 M ammaM edakslä ni
V romraF edakslä rå
o "romraf tnat" hc
B tigri 
" "naggiB 
V erroB nedna
* 12 n rebmevo 1 439
h  rots i sso tanmäl ra
s nalvivtröf hco gro
Ö arkåd
 19 m ja 2 810
K ynne
S ennaehpet  hco D leina
L ai
J enileuqca  hco V rotki
A érdn  hco S aniba
R fla
S tkäl  hco v rennä
A tekcym ud vag tevil v
A rem ud vag ejdälg v
A tlla ud vag kelräk v
B netsnäjtsdugsgninvarge
ä ned negaderf mur reg
1  00.11 lk inuj 5
i .akryk smurellA 
D llit sedujbni retferä
m i dnutssenni
f .temmehsgnilmasrö
S llit ednagatled mo rav
M årybsgninvargeb tsivqlle
t 26 47 12-240 le
s .inuj 21 ned tsane
G .lesdälk sujl anrä
2018-05-26 Kjell
Svensson
* 21 juli 1946
† 21 maj 2018
Tomas och Benita
Mattias
Lena
Övrig släkt och vänner
Vila i frid
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Helsingborgs
krematorium torsdagen
den 7 juni kl. 15.00.
2018-05-26 Vår käre
Åke Svensson
* 24 juli 1927
har lämnat oss med
vackra och ljusa
minnen
Örkelljunga
den 21 maj 2018
BIRGITTA
Lillemor och Staffan
Daniel och Michelle
Jesper
David och Emma
Kalle, Tuva
Jens och Anastasia
Susanne och Mats
Sebastian och Catherine
Henrik
Sanna
Anne-Katrine
Marc
Jack och Elin
Emilia, Jacob
Elsa, Jasmine
Katja och Robin
Övrig släkt och vänner
Älskad - Saknad
Begravningsgudtsjänsten
äger rum i Örkelljunga
kyrka fredagen den
15 juni kl. 13.00.
Efter akten inbjudes till en
minnesstund i
Församlingshemmet.
Tacksam för svar om
deltagande till Jensens
Begr.byrå tel. 0435-541 60
senast den 12 juni. 
Tänk gärna på
Alzheimerfonden
tel. 020-30 11 30 eller via
www.jensenbegravning.se.
Ett varmt tack till
personalen inom
Hemtjänsten för god och
kärleksfull omvårdnad.
2018-05-26 Vår kära
Karin
Rasmusson
* 1 augusti 1925
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Klippan 
den 22 maj 2018
MARIA o JOHAN
Victor, Tobias, Jacob
CHRISTOFFER o JANE
Kevin, Kelly
Lars
Släkt o Vänner
"Tack för allt"
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Riseberga kyrka
fred. 8 juni kl. 10:30.
2018-05-26 V aräk rå
S ajno 
H mörtsde
* 25 m ja 1 719
h ni tanmos allits ra 
o agnåm tanmäl hc 
l nennim asuj
 16 m ja 2 810
L ennA ,nevS ,fie
m rejlimaf de
M nröjB ,aneladga
m rejlimaf de
D gad ne mok te
e ,dniv allits n
s tmö etkems mo
d .dnik attört ni
L ,sujl tte moski
s ,tu setsålb mo
d gadsdanvel ni
h .tuls ttis ttån ra
B netsnäjtsdugsgninvarge 
ä llepak ååR i mur reg
f inuj 51 ned negader
k netka retfE .00.31 l 
i .dnutssennim llit sedujbn 
V .lesdälk irfla
 
V nelanosrep llit kcat tmra 
p hco dog röf odnettA å 
k .dandråvmo llufskelrä
S es.sunof åp adissennim e
2018-05-26 Vår käre Bror
Stefan Dock
* 14 augusti 1955
har lämnat oss
Båstad
den 18 maj 2018
Syskon med familjer
Övrig släkt 
Sov i ro där björkar susa
Sov i ro där tallar stå
Sov i ro där sol så fager
Blickar ner från 
himmel blå
Begravningsceremonin
äger rum i Kapellet på
Båstads kyrkogård
fredagen den 8 juni
kl.11.00. 
Efter akten skiljs vi åt.
2018-05-26 Vår älskade
Torsten
Nilsson
* 12 augusti 1945
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Ödåkra 18 maj 2018
GUNILLA
Olof
Tomas och Charlotta
Astrid, Olle
Hanna och Björn 
Lotten
Lars
Margareta 
Släkt och vänner 
Du var så trött så 
svag och matt
av sjukdom svår
Men nu Du funnit 
vilans natt
Så skönt Du sova får
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Fleninge 
kyrka fredagen den 
15 juni kl. 13.00.
Efter akten inbjudes till
Fleninge Gästis.
Anmälan om deltagande 
vid minnesstunden till
J. Olssons Begravningsbyrå
tel. 042-21 05 96 eller
www.j-olssons.se 
senast den 11 juni. 
Tänk gärna på Cancer-
fonden tel. 020-59 59 59.
_______________ 
Ett varmt tack till 
dr Rolf Rosin, ssk Christina 
och personalen på Attendo.
2018-05-26 Min älskade Maka
Kerstin
Hammarlund
* 20 september 1928
har idag lämnat oss
oändligt älskad 
och saknad
Båstad
den 17 maj 2018
BO
Lennart och Ulla
med familj
Övrig släkt och vänner
Tack för vad Du givit
Tack för vad Du var
Tack för ljusa minnen
som Du lämnat kvar
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Båstads kyrka
torsdagen den 14 juni
kl.13.00. 
Efter akten inbjudes 
till minnesstund i
Församlingsgården.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden göres
senast 8 juni till
Stigssons Begravningsbyrå
tel. 0431-716 00.
....................
Varmt tack till
Hemtjänsten och
Hemsjukvården för god
och kärleksfull omvårdnad.
2018-05-26 Vår älskade
Mamma, Svärmor
och Mormor
Inger
Nolander
* 20 juni 1942
har hastigt lämnat oss
Annelöv 
den 16 maj 2018
Anna och Tage
Wiktor, William, 
Mimi, Molly
Släkt och vänner
För alla fanns rum i
Ditt hjärta
För alla Du gjorde
Ditt allt
Du deltog i glädje och
smärta
Hav tack, lilla Mamma,
för allt
Begravning i Annelövs
kyrka tisdagen den 5 juni
kl. 11.00.
Efter akten inbjudes till
Församlingsgården.
Anmälan till Bröderna
Perssons Begravningsbyrå
tel. 0418-446550 eller
www.perssonsbegr.se
senast den 1 juni.
Tänk på Hjärt-Lungfonden
tel. 0200-882400.
2018-05-26 Min älskade Maka
Vår kära Mamma
Svärmor och Mormor
Ingrid
Sundqvist
* 22 juli 1938
har somnat in
djupt sörjd och saknad
Helsingborg 
19 maj 2018
Sören
Anette
Helena och Dan
Alva, Elina, Nellie
Begravningsceremonin
äger rum i Skogskapellet 
i Kungsbacka tisdagen 
den 19 juni kl. 10.30. 
Efter akten inbjudes till
Skansen församlingshem.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till 
J. Olssons Begravningsbyrå
tel. 042-21 05 96 eller
www.j-olssons.se 
senast den 14 juni.
Ljus klädsel.