2017-11-22 Vår kära Mamma
Farmor och Svärmor
Sonja
Svensson
* 19 februari 1923
har idag stilla
insomnat
Helsingborg
17 november 2017
Ola och Helene
Carl, Niklas, Joakim
Pär och Helena
Madeleine, Magnus
Älskad - Saknad
Begravningsgudstjänsten
äger rum inom familjen.
2017-11-22 Vår älskade Mamma
Vår kämpe
Sonja
Andersson
* 1 maj 1944
har hastigt lämnat oss
i outsäglig sorg och
saknad
Perstorp
13 november 2017
Tommy, Monica
Släkt och vänner
Är det sant
att Du är borta
Är det sant att Du är död
Du som ville oss det bästa
Du som var
vårt kära stöd
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Perstorps kyrka
fredagen den 8 december
kl. 11.00.
Efter akten inbjudes till en
minnesstund i
Församlingshemmet.
Tacksam för svar om
deltagande till Perstorps
Begr.byrå tel. 0435-304 06
eller jensenbegravning.se 
senast den 5 december.
2017-11-22 Vår käre
Christer
Evaldsson
* 25 juli 1945
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Ödåkra 
13 november 2017
Jessica och Patrik
Ida, Anton
Syskon och Syskonbarn
med familjer
Övrig släkt och vänner
Tack för all glädje
Du skänkt oss,
Ditt goda hjärta,
Ditt ljusa sinne,
Din kämparanda
genom livets prövningar
Du kommer alltid
leva kvar i våra hjärtan
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Allerums kyrka
tisdagen den 12 december
kl. 11.00.
Efter akten skiljs vi åt.
Tänk gärna på 
Rädda Barnen eller
Neuroförbundet.
_______________
Stort tack till alla 
fantastiska personliga 
assistenter som under 
många år bidragit till att 
Pappa har kunnat leva.
2017-11-22 Vår älskade
Dagny
Nilsson
* 23 juli 1930
har i dag stilla
insomnat
Stavershult
den 13 november 2017
Gunnel och Asbjörn
Kent och Anette
Monica
Roger och Carola
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
Far har räckt ut handen
Mor har fattat den
På den andra stranden
Mötas de igen
Begravningsgudstjänsten
äger rum inom familjen.
Jensens Begravningsbyrå
tel. 0431-159 00
2017-11-22 Vår älskade fina
Bertil
Bengtsson
* 17 november 1940
har stilla insomnat 
i sitt hem
Landskrona 
den 13 november 2017
Rita
Carita och Mats
Frida
Marie, Bosse
Vicky och Jonas
Wiggo
Vanessa och Annika
Gustaf och Anna
Augusta
Klas
Det fanns för oss alla 
ett rum i Ditt hjärta
För alla utav oss 
Du gjorde Ditt allt
Du deltog med oss 
i vår glädje och smärta
Tack älskade, tack för allt
Begravningen äger rum
inom familjen.
Tänd ett ljus för Bertil på
www.perssonsbegr.se
Varmt tack till 
personalen på ASIH 
för fantastisk omvårdnad.
2017-11-21 Vår kära Mamma,
Mormor och Farmor
Birgit
Martinsson
* 7 maj 1930
har i dag lämnat oss
i stor sorg och saknad
Helsingborg
† 13 november 2017
Åsa och Jan
Alexandra, Ulrika
Bo och Boel
Henrik, Erika
Syskon släkt och vänner
Det finns ett hav
som ingen ser
det finns en grav
där ingen dör
det finns en sol
som ej går ner
det finns en strand
i varje själ
BO SETTERLIND
Begravningsgudstjänsten
sker inom familjekretsen
enligt Birgits önskan.
Tänk på Cancerfonden 
tel 020-59 59 59
2017-11-21 Min älskade Mor
Vår Mormor
Siv Björk
* 7 augusti 1931
† 28 oktober 2017
Maj-Louise
Charlotte, Ola
med familjer
I minnet Du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig
precis som Du var
Begravningen har ägt rum.
_________
Ett tack till 
Jordbodalen avd 2 A.
2017-11-19 Vår kära Mor
Maj-Britt
Persson
* 29 oktober 1932
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
† 14 november 2017
Leif och Ann-Britt
Kenneth och Margareta
Gunnel och Per
Bengt och Mona
Björn och Mia
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
När Far gick bort, 
så ensam blev Din strid
Nu kära Mor, 
har även Du fått frid
Sov, kära två, 
som delat livets öden
I gravens ro 
förenade i döden
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Glumslövs 
kyrka fredagen 
den 8 december kl. 14.00.
Efter akten inbjudes till 
Församlingshemmet.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
J. Olssons Begravningsbyrå
tel. 042-21 05 96 eller 
www.j-olssons.se
senast den 5 december.
2017-11-19 Min älskade Make, 
Vår käre Far och Farfar
Kenneth
Swenson
* 13 juni 1933
har idag stilla 
somnat in
Helsingborg 
11 november 2017
GERD
Bengt och Liselott
Rune och Birgitta
Elina
Tore, Felipe
Släkt och vänner
Så har vi vandrat
Du och jag
i kärlek, hand i hand
Så har vi delat varje dag
i våra drömmars land,
Vår lycka var vår
rikedom,
nu har Du gått,
min hand är tom
Begravningen äger rum
inom familjen
2017-11-19 Vår älskade 
Pappa, Svärfar 
och Morfar
Agne Lindau
* 12 april 1940
har stilla insomnat
Perstorp
7 november 2017
Marie och Håkan
Max, Leo
Släkt och vänner
Din vilja att göra gott
förde dig till 
Kongo och Cypern 
som FN-soldat 
Din vilja var lika stor
som ditt hjärta 
Din tro på att göra gott
blev ofta missförstått
men du menade väl
Viljan och viljan 
att göra rätt 
lever kvar inom oss
Tack för att du
visat vägen
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Perstorps kyrka
onsdagen den 29 november
kl. 11.00. Efter akten
inbjudes till församlings-
hemmet. Vänligen anmäl
deltagande vid minnes-
stunden till Åsbo Begr. b.
tel. 0435-351 60 
senast den 26 november.
Ett varmt tack till
personalen på Österbo för
god omvårdnad.
2017-11-19 edakslä råV
 rorbraF hco rorB ,noS ,appaP ,ekaM
drakciR  nossreP
* 62 iraunaj 8691  
 tgildnäo i sso tanmäl tgitsah rah
 dankas hco gros rots
9 rebmevon  7102
 ACISSEJ
 nniL ,leoJ
nevS hco nailiL
salkciN hco alegnI
annoJ hco saiboT
 bocaJ
tkälS hco rennäv agnåm
 emoc elpoep yas yeht ,lleW
 og elpoep yas ehT
 laiceps artxe saw dnomaid ralucitrap sihT
 ,enog eb thgim uoy hguoht dnA
 wonk ton yam dlrow eht dna
 laitselec ,uoy ees I llitS
 
 og uoy tel t'nac I tub dluohs I dnA
 dloc m'I ,dloc m'I nehw tuB
 wodahs ni m’I nehw em evig uoy taht thgil a s’erehT
 wolgreve na ,em nihtiw gnileef a s’erehT
 
 YALPDLOC
 negadsrot llepak öjslåP i mur regä negninvargeB
llit sedujbni netka retfE .00.31 lk rebmevon 03 ned 
ednagatled mo nalämnA .gork öjslåP åp dnutssennim 
relle 37 39 12-240 sunoF llit reks 
 .11/72 tsanes es.sunof@rrongrobgnisleh
 es.sunof åp adissennim eS
2017-11-19 Vår älskade Far
Vår käre Farfar, Morfar
och Svärfar
Pauli Ohlsson
* 28 december 1924
har idag stilla insomnat
Lerberget 
den 12 november 2017
ULF och INGRID
Stefan och Louise
Jonas och Theresia
Cajsa och Kristoffer
CHRISTINA och SAMI
Linda och Niclas
Lotta och Linus
Barnbarnsbarn
Släkt och många 
goda vänner
Du omsluter mig på alla
sidor och håller mig i din 
hand...
PSALTAREN 139:5
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Lerbergets
kyrka fredagen den 
8 december kl. 13.00. 
Efter akten inbjudes 
till församlingssalen. 
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
Lindholms Begr. byrå tel.
042-33 34 80 senast den
4 december. Istället för
blommor, tänk gärna 
på EFS Lerberget 
Bg. 193-0874 och märk
inbetalning med "till
minne av Pauli Ohlsson
och Lerbergets kyrka"
Ett stort tack till
personalen på Vikhaga 
för god och kärleksfull
omvårdnad.
2017-11-19 akaM edakslä niM
nitsreK 
romelliL
 nesnegröJ
* 42 iluj 0491  
 † 01 rebmevon 7102 
 atfotnaG
allits hco tngul rah 
 ni tanmos
 REMLEH
tkäls girvÖ hco rennäv
 tlla röf kcaT
netsnäjtsdugsgninvargeB 
 akryk suaR i mur regä
 rebmeced 4 gadnåm
 .03.01 .lk
 .tå iv sjliks netka retfE
 .lesdälk irflaV
hco dog lla röf kcat tmraV 
 .dandråvmo llufskelräk
2017-11-19 eräk råV
litreB 
 nossrednA
* 2 iraurbef  0391
 pranräjH
allits gadi rah 
 tanmosni
 31 rebmevon  7102
 
 
attirB hco ejröB
 flU
nnA dem jlimaf
 dirf i aliV
i mur regä negninvargeB 
llepak stesroK agileH 
rebmeced 8 ned negaderf 
netka retfE .03.31 .lk 
.dnutssennim llit sdujbni 
tre lämna negilnäV 
sunoF llit ednagatled 
 tsanes 07938-1340
 .00.61.lk rebmeced 5 ned
2017-11-19 Vår kära Mor,
Farmor, Mormor
och Mormorsmor
Carita
Herrström
* 22 augusti 1923
† 11 november 2017
THORLEIF och EVY
Maria, Emma
GÖRAN och ZINETA
Daniel
CHRISTINA
Johannes
Anna Mathilde och Ato
Isa, Otis
Släkt och vänner
Vi minns Dig med glädje
Begravningen äger rum i
Heliga Korsets kapell,
Ängelholm lördagen den 
9 december kl. 12.00.
Efter akten inbjudes till en
minnesstund. 
O.s.a till Svenssons begr.b. 
tel. 0431-135 20 
senast den 6/12.
2017-11-19 aräk råV
aevS 
 nossnåM
* 13 rebmeced  8291
 ni tanmos allits rah
 grobgnisleH
 9 rebmevon  7102
tranneL hco aneleH
srednA hco allinreP
sraL hco niraK
 
 nrabnraB
 rejlimaf dem
 åms ronräjts moS
 ålb nelmih åp
 ,nnarav llit aknilb ed
 åms ronräjts moS
 ålb nelmih åp
 nnarav llit aknilb ed
,näv nim ,gaj hco ud rög åS 
 nekelräk röf ,nekelräk röf
 .gid hco gim nalleme
netsnäjtsdugsgninvargeB 
i mur regä 
nakryksgrebenilE 
rebmeced 51 ned negaderf 
 .00.31.lk
llit sedujbni netka retfE 
 .obenilE åp dnutssennim
ednagatled mo nalämnA 
 reks nednutssennim div
relle 073931-240 sunoF llit 
es.sunof@grobgnisleH 
 .21/11 tsanes
2017-11-19 Vår fina Pappa
Svärfar, Morfar 
och Gammelmorfar
Axel 
"Macke" 
Gall
Född i Landskrona 
8 december 1925
somnade, efter ett
långt och fint liv,
lugnt och stilla in 
i sitt hem
Bjärred 
den 10 november 2017
Elisabeth och Mats
Cia och Tomas
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
Den dagen jag går 
för att ej vända åter
Jag vill att Ni minns mig 
precis som jag var
Det blir bara värre, 
mina Kära, om Ni gråter
För inget kan ändra 
det öde vi har
Den dagen Ni står här
och kanske mig saknar
Jag vill att Ni lever 
och livslusten har
Mina älskade Kära, 
jag vill att Ni vaknar
Och lever de dagar, 
den tid Ni har kvar
ROGER SÖRENSEN
Begravningen äger rum i
Bergakyrkan torsdagen den
7 december kl. 11.00.
Efter akten inbjudes till
Bergasalen.
Anmälan om deltagande
till Bröderna Perssons
Begravningsbyrå 
tel. 0418-446550 eller 
www.perssonsbegr.se 
senast den 4 december.
Istället för blommor, 
gör som Macke önskade,
tänk på Sjöräddningen 
Pg. 900500-0.
2017-11-19 Min älskade Maka, 
Vår älskade Mamma
och Mormor
Ulla-Britta
Persson
* 18 juli 1934
har lämnat oss i sorg
och saknad
 5 november 2017
SIGURD
Lotta och Mikael
Sebastian, Terese
Nina och Carl-Magnus 
Irma, Valter
Låt oss minnas 
de soliga dagar
då sjukdom och smärta 
oss fjärran var.
Låt oss minnas de
glädjedagar 
då vi alla 
tillsammans var.
Begravningen äger rum
i stillhet
2017-11-19 Vår älskade Mor
Farmor och
Gammelfarmor
Birgit Nilsson
* 6 september 1927
Har stilla insomnat
Helsingborg 
9 november 2017
Christer och Christel
Tommie och LindaMarie
Linda och Sedde
Emre, Elisa 
Daniel och Caroline
Patrik
Släkt och vänner
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Sankt Olofs
kyrkan fredagen den 24
november kl 13:00
________________
Ett stort tack till den
fantastiska personalen på
Åbrädden för god
omvårdnad.
2017-11-19 aräk råV
ateragraM 
-netsnuR
 nossrednA
* 2 jam  3291
 sso tanmäl gadi rah
 91 rebotko  7102
 allinreP staM
 adnamA ,ammE
 kirE ,amliW
tkälS hco rennäv
 tillaf nevöltsöh räN
 råg iv nretniv tom hco
 gros hco dankas deM
 råb niD div råts iV
 iv tta je ednana iV
 atsim elluks giD
 ttåg mos nerammos ttA
 atsis ned avilb elluks
mur tgä rah negninvargeB 
 tehllits i