2018-03-22 Vår älskade
Inger
Wembring
* 11 September 1928
har i stillhet insomnat
Hven 14 Mars 2018
Monica 
Sandra och Mikael
Ninna och Glenn 
Lucas
Jan och Helen 
Måns, Lina
Kanske är det först vid 
  dagens slut
när tidens timglas 
  rinner ut
ja, kanske är det då 
  man får
en aning om vart 
  vägen går,
kanske är det först 
i kvällens ro
man anar att det 
  går en bro
från världen, 
den man hör och ser,
mot något större, 
något mer
ATLE BURMAN
Begravningen äger rum i
Sankt Ibbs Gamla kyrka
onsdagen den 4 april 
kl. 12.30. Efter akten
inbjudes till Turistgården.
Anmälan till Bröderna
Perssons begravningsbyrå 
tel. 0418-446550 eller
info@perssonsbegr.se 
senast den 2 april.
Ett varmt tack till Hvens
Hemtjänst för god
omvårdnad.
2018-03-22 Vår kära
Anna-Greta
Söderberg
* 25 mars 1923
har stilla insomnat
Höganäs 
den 13 mars 2018
Syskon med familjer
Övrig släkt och vänner
Det kom en dag 
en stilla vind
Som smekte ömt 
Din trötta kind
Liksom ett ljus 
som blåstes ut
Din levnadsdag 
har nått sitt slut
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Höganäs 
kapell torsdagen den 
29 mars kl. 10.30. 
Efter akten skiljs vi åt.
2018-03-22 Vår kära Mamma,
Farmor och Mormor
Stina
Cronholm
* 7 juli 1927
har idag lämnat oss i
stor sorg och saknad
Perstorp
12 mars 2018
Bertil och Ingrid
Alexandra, Johanna
Gunilla och Timo
Isabelle
Släkt och vänner
Ditt hjärta som klappat
så varmt för de Dina
och ögon som vakat och
strålat så ömt
Har stannat och slocknat
till sorg för oss alla
Men vad Du oss gjort
skall aldrig bli glömt
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Perstorps kyrka
fredagen den 13 april
kl. 11.00.
Efter akten inbjudes till en
minnesstund i Försam-
lingshemmet. Tacksam för
svar om deltagande till
Perstorps Begravningsbyrå
tel. 0435-304 06 eller
jensenbegravning.se 
senast den 10 april.
2018-03-21 Vår käre Pappa, Morfar
och Gammelmorfar
Tage
Carlsson
* 3 augusti 1927
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Hjärnarp
9 mars 2018
Ann-Charlotte
Paulin och Johan
Filip och Liza
Kristofer och Kristin
Ella, Axel, Love, Arvid,
Juli, Loke
Släkt och vänner
Säg inte att inget blir
kvar av den vackraste
fjäril livet gav. Säg inte,
att vingarnas färg
bleknar bort och
försvinner i vinden som
stoft, som stoft. Om
fjärilens kropp måste
gömmas i grav är ändå
den svindlande flykten
kvar! 
BO SETTERLIND
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Munka-Ljungby
kyrka tisdagen den 27 mars
kl. 11.00.
Efter akten inbjudes till en
minnesstund i Försam-
lingshemmet. Tacksam för
svar om deltagande till
Jensens Begravningsbyrå
tel. 0431-159 00 eller
jensenbegravning.se 
senast den 23 mars.
Tänk gärna på
Cancerfonden, gåvotelefon
020-59 59 59 eller via
jensenbegravning.se
2018-03-21 Vår älskade 
Mamma och Mormor
Elise
Paulsson
* 20 februari 1940
har i dag lämnat oss
i stor sorg och saknad
Helsingborg 
14 mars 2018
Gabriella
Ulrika
Maximilian, Cleo
Harold
Liam, Erik
Den dagen jag går 
för att ej vända åter
Jag vill att Ni minns mig
precis som jag var
Det blir bara värre, 
mina Kära, om Ni gråter
För inget kan ändra 
det öde vi har
Den dagen Ni står här
och kanske mig saknar
Jag vill att Ni lever 
och livslusten har
Mina älskade Kära,
 jag vill att Ni vaknar
Och lever de dagar, 
den tid Ni har kvar
ROGER SÖRENSEN
Begravningen äger rum
torsdagen den 29 mars 
kl 15.00 i Helsingborgs
krematorium. 
Efter akten inbjudes till en
minnesstund. Vänligen 
anmäl ert deltagande 
till begr.byrån.
Tel. 042-13 84 99 
senast den 26/3.
Istället för blommor 
tänk på Världens Barn 
pg 90 19 50 - 6
2018-03-21 V aräk rå
S ennasu 
G nossfatsu
* 18 j inu 1 169
h or tinnuf ra
 7 m sra 2 810
S tkäl  hco v rennä
Ä dankas - daksl
S es.sunof åp adisennim e
2018-03-21 Vår älskade Mamma
Gertrud
Gréen
* 22 november 1921
har idag stilla
insomnat
Västra Karup
den 17 mars 2018
Rose-Marie och Lars
Jonas
Mattias och Caroline
Gunilla och Thomas
Johanna och Robert
Nea, Nore
Oscar och Nok
Leo
Övrig släkt och vänner
Alltid älskad
Alltid saknad
Vår Mamma, Mormor,
Gammelmormor,
Svärmor och Vän
Minnena har vi än
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Västra Karups
kyrka fredagen den
20 april kl. 13.00.
Efter akten inbjudes till
minnesstund i
Församlingshemmet.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden göres
senast den 16 april till
Stigssons Begravningsbyrå
tel. 0431-716 00.
2018-03-21 Min älskade make
Vår älskade pappa
och morfar
Iosif Boer
* 6 juli 1944
† 12 mars 2018
Jolan
Jolanda, Melinda
Lucas
Anders
Släkt och vänner
Älskad - Saknad
Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen av de
närmaste.
2018-03-21 Vår son
Robert 
Nilsson
* 8 mars 1968 
† 19 februari 2018
Har lämnat oss. 
Vila i frid.
Jessica o Niklas 
Mary o Kent Nilsson 
Kaj med familj 
Ketty med familj
Begravningsakten har 
ägt rum inom familjen.
2018-03-21 Vår älskade
Karin Björne
* 8 april 1922
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Landskrona 
den 13 mars 2018
Carina och Boje
Annika och Mike
Björn och Ulla
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
Tro blott att allt det bästa
framtiden i skötet bär
Om din vilja 
blott är stilla 
från bekymren fri du är
Helt förvånad skall du
finna att du fåfängt
grämt dig har,
ty när stunden blott är 
inne kommer hjälpen
underbar..
Begravningen äger rum
inom familjen.
Varmt tack till personalen
på Segergatans
Äldreboende plan 1.
2018-03-21 Vår käre pappa,
farfar, morfar
och svärfar
Jan-Erik 
Braun
* 12 augusti 1939
har lämnat oss,
djupt sörjd och saknad
Helsingborg den
13 mars 2018
Carina
Ida, Tommy
Niklas och Cecilia
Elin, Hannes, Meja
Övrig släkt och vänner
Du var så trött
Din bleka kind
nu smekts till ro
av vårens vind
You`ll never walk alone
Begravningsceremonin
äger rum inom familjen.
2018-03-20 V aräk rå
E yv J nossnho
* 30 j inu 1 229
h allits gadi ra 
i tanmosn
T pratså
 16 m sra 2 810
H nakå  hco C nira
A sredn  hco Y ennov
H sna  hco G allinu
S  nev
B nrabnra
B nrabsnrabnra
S tkäl  hco v rennä
D negreb motrob togån rä te
b hco anrommolb motro 
s mokab togån rä ted negnå 
s ateh mokab anronräjt 
h  ttim taträj
B netsnäjtsdugsgninvarge 
ä akryk spratsåT i mur reg
t .00.11 .lk sram 22 gadsro
E llit sdujbni netka retf 
m i dnutssenni 
S .nagutsnekco
T negoks-iV åp anräg knä 
t 00273021-80 .le
V nelanosrep llit kcat tmra 
p .edneobdråv agahsÅ å
2018-03-20 V eräk rå
B ejrö 
F greblego
* 8 a lirp 1 639  
† 13 m sra 2 810 
E ybek
B HTIRE
G ehter  hco J na
B ynne  hco E av
C retsirh  hco A nn
M leaki  hco K mi
B ehtri  hco L fie
B nrabnra
B nrabsnrabnra
B netsnäjtsdugsgninvarge 
ä akryk ybekE i mur reg 
f .00.31 .lk lirpa 6 gader 
E llit sedujbni tåretf 
m i dnutssenni 
f  .temmehsgnilmasrö
S llit ednagatled mo rav 
D årybsgninvargeb slha 
0 .4/3 tsanes 79 067-24
V nelanosrep llit kcat tmra 
p åp negninledvarujN å 
H ,tterasal sgrobgnisle
T .dråv dog röf ,ålB mae
2018-03-20 Min älskade mamma 
Min kära syster
Lena Tonnvik
* 30 maj 1954
har lämnat oss, djupt 
sörjd och saknad
Helsingborg 
den 16 februari 2018
Kasper 
Lars 
Övrig släkt och vänner
Älskad - Saknad
Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Rydebäcks 
kyrka, fredagen den 
23 mars, kl. 14.00.
Efter akten inbjudes
till minnesstund i 
församlingshemmet. 
Anmäl Ert deltagande till 
Råå Begravningsbyrå AB, 
info@raabegravning.se, 
tfn. 042-26 37 50, 
senast den 21/3, kl. 12.00. 
Tänk gärna på Hjärn-
fonden, tfn. 020-523 523.
2018-03-20 Vår kära
Astrid
Rosenberg
* 22 april 1917
har idag stilla
insomnat
Landskrona 
den 10 mars 2018
Karin
Tonny och Petra
Axel, Maja
Bodil
Släkt och vänner
Det kom en dag 
en stilla vind
Som smekte ömt 
Din trötta kind
Liksom ett ljus 
som blåstes ut
Din levnadsdag 
har nått sitt slut
Begravningen äger rum 
i S:t Jakobs kapell 
måndagen den 
9 april kl. 13.15.
Efter akten inbjudes 
till Johannesgården.
Anmälan till Bröderna
Perssons Begravningsbyrå
tel. 0418-446550 eller
www.perssonsbegr.se
senast den 5 april.
Stort tack till personalen
på Rönngården.
2018-03-20 Vår älskade
Jonny Lind
* 17 augusti 1950
har hastigt lämnat oss
Råå 
22 februari 2018
Gunilla
Mikael och Marita
Johannes
Mamma
Anne-Marie, Jan, Kicki
med familjer
Begravningen har ägt rum
inom familjen.
2018-03-18 V akam edakslä rå
m romraf ,amma
m romrävs hco romro
G allinu 
L hdnu
f nosednoB .
* 3 s rebmetpe 1 139 
T enåkS ,puri
† 6 m sra 2 810 
S mlohkcot
h  tanmosni allits ra
o jlimaf nis va nevigm
R HPLA
 
S nafet  hco L atto
A ann  hco I nav
C agaS aoM eilrah
 
M  ennaira
V ailuJ rotci
 
S tkäl  hco v rennä
I nejdälg snnfi negros 
f vag uD mos tlla rö
A grosmo hco kelräk v
t va llöh uD med lli
R apläjh tta ode
g ennis ttiD i dal
ä alla sso uD r
i ennim etsaräk 
B mur regä negninvarge 
t 03.51 lk lirpa 3 gadsi
i ,llepak steppoH 
S .nedrågokryksgok 
D llit sedujbni retferä 
m mo ravS .dnutssenni 
d SUNOF llit ednagatle
0 relle 20 48 907-8 
e tsanes es.sunof@edeksn 
2 åp anräg knäT .sram 6 
C 959595-020 nednofrecna 
e ALDI negnineröF rell
p 2-55 49 05 .g
S es.sunof åp adissennim e
2018-03-18 Min älskade Make
Vår käre Pappa
och Morfar
Helge
Larsson
* 1 mars 1928
har idag stilla
insomnat
Helsingborg
9 mars 2018
Hjärti
Christel
Jörel och Stefan
Markus
Fredrik och Emma
Barnbarnsbarn
Övrig släkt och vänner
Du var så god,
Du var så glad
Du lämnar bara
vackra minnen
Så svår är ändå
denna dag
Så sorgsna våra sinnen
Men tack för allt vad
Du oss skänkt
Vi vet Du på oss alltid
tänkt
Tack för våra lyckliga
år tillsammans
Älskad - Saknad
Begravningsgudstjänsten
äger rum i 
Sankta Anna kyrka
fredag den 6 april kl 10.30.
Efter akten inbjudes till
församlingshemmet. 
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till 
J. Olssons Begravningsbyrå 
tel. 042-210596 eller
www.j-olssons.se 
senast den 3 april.
2018-03-18 Vår älskade Mamma
Vår kära Syster
Anna-Karin
Svensson
* 20 januari 1960
har hastigt lämnat oss
i stor sorg och saknad
Perstorp
7 mars 2018
Linda
Andreas
Paul-Rickard, Staffan,
Ingemar med familjer
Evigt saknad,
aldrig glömd
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Perstorps kyrka
fredagen den 6 april
kl. 11.00.
Efter akten skiljs vi åt.
www.jensenbegravning.se
2018-03-18 Styckmästare
Åke
Engström
* 4 december 1930
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Landskrona 
den 9 mars 2018
Anette och Lars
Patrik och Lotta
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
Det kom en dag 
en stilla vind
Som smekte ömt 
Din trötta kind
Liksom ett ljus 
som blåstes ut
Din levnadsdag 
har nått sitt slut
Begravningen äger rum 
i S:t Johannes kyrka 
måndagen den 
26 mars kl. 14.30.
Efter akten skiljs vi åt.
Varmt tack till personalen
på Attendo Segergatan 
våning 4, för god
omvårdnad.