2018-01-22 raF eräk råV
 rafrävS ,rafraF
 rorB
enrA  llesiR
* 81 rebotko  1391
 ni tanmos allits rah
praåP 3 iraunaj  8102
leahciM hco evoT
 nitraM
nnelG hco alemaP
 eilemE ,érdnA
 noksyS
tkälS hco rennäv
netsnäjtsdugsgninvargeB 
akryk svulläV i mur regä 
iraunaj 62 ned negaderf 
 .00.11 .lk
llit sedujbni netka retfE 
i dnutssennim 
 .temmehsgnilmasröf
 :remmunnofelet eslettäR
ednagatled mo nalämnA 
073931-240 sunoF llit reks 
 .iraunaj 32 gadsit tsanes
åp nelanosrep llit kcaT 
dog röf nedilkoB 
 .dandråvmo
2018-01-21 Vår käre Make
Svärfar, Morfar, Farfar
Gamlemorfar och Bror
Kjell-Åke
Nilsson
* 27 oktober 1926
har idag lämnat oss
i stor sorg och saknad
men i ljust minne
bevarad
Helsingborg 
13 januari 2018
Ann-Mari
Pia och Sven-Erik
Kent och Mia
Axel
Jessica och Patrik
Alva
Inga-Lill
Det hem som Du älskat,
där blommor har spirat
Det lämnar Du nu
för en skönare värld
Den tomhet vi känner,
kan ord ej beskriva
Hav tack för det goda
Du sått på Din färd
Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Råå kapell
fredagen den 9 februari
kl. 13.00.
Efter akten inbjudes till 
Församlingshemmet.
Anmälan om deltagande 
vid minnesstunden till
J. Olssons Begravningsbyrå
tel. 042-21 05 96 eller 
www.j-olssons.se
senast den 6 februari.
_______
Tack till personalen på
lung avd. på Hbg´s lasarett
för god omvådnad.
2018-01-21 edakslä aråV
 aniloraC       H acirlU 
 nosstgneB     nosstgneB
    0002 jam 9 *              6691 iluj 91 *  
 7102 rebmeced 91 †        7102 rebmeced 91 †
 
 sso tanmäl rah
 dankas hco gros rots i
 NARÖG
 rednaxelA
tkälS hco rennäv adog agnåm
 åls tatuls naträjh amrav arE
 åg sso nårf kcfi tgidit röftlla iN
 rah tivig sso iN kelräk ned röf kcaT
 ravk revel nennim asujl arkcav arE
 akryk srekåretsÖ i mur regä negninvargeB
 .lesdälk sujL .00.01 .lk iraurbef 2 ned negaderf
 es.sunof åp adissennim eS
2018-01-21 ,ammam edakslÄ 
,romrom 
hco romromlemmag 
 romrävs
tigraM 
 nessumsaR
* 61 sram  5291
 sso tanmäl rah
hco gros gildnäo i 
 dankas
hco tmaskcat i nem 
 taraveb ennim tsujl
 grobgnisleH
 72 rebmeced  7102
 regerG
attoL hco renieR
rednaxelA hco ybbE
 rodoehT ,ronillE
enfiesoJ hco saiboT
 ditlla röf snnfi uD
 naträjh aråv i
 
 nednah tu tkcär rah appaP
 ned tattaf rah ammaM
 ardna ned åp
 nednarts nadis
 negi snad ne ed rat
netsnäjtsdugsgninvargeB 
 .tehllits i mur tgä rah
2018-01-21 Vår älskade
Annie Cyrén
* 20 mars 1921
har stilla insomnat
i sorg och saknad
Landskrona 
den 13 januari 2018
Roland, Dorothy, Birgit
med familjer
Släkt och vänner
Så stilla kom döden
den kom som en vän
Den tog Dig i handen
och förde Dig hem
Begravningen äger rum
inom familjen
Varmt tack till personalen
på Skiftesvägen 2a
2018-01-21 Min älskade Make
Världens bästa Pappa, Svärfar och Farfar
Gregor Gregorioff
* 9 mars 1944
har lämnat oss i stor sorg och saknad
Helsingborg den 14 januari 2018
Britt-Marie
Thomas och Anna
Ebba
Torbjörn och Elin
Asta, Tage
Släkt och vänner
Stor var Din kärlek, varm Din hand.
Nu har Du gått till ett annat land.
Ditt goda hjärta. Ditt glada sinne.
Hos oss skall leva i tacksamt minne
Begravningsgudstjänsten äger rum i Helsingborgs
krematorium fredagen den 9 februari kl. 13.00.
Efter akten inbjudes till Pålsjö Krog.
Anmälan om deltagande vid minnesstunden till
J. Olssons Begravningsbyrå tel. 042-21 05 96 eller
www.j-olssons.se senast den 6 februari.
Tänk gärna på Cancerfonden tel. 020-59 59 59.
_____________________________________
Ett varmt tack till personalen på avd. 33 på 
Helsingborgs lasarett för god och kärleksfull omvårdnad.
2018-01-21 Min kära Mor 
och Svärmor
Vår Farmor
Birgit
Jönsson
* 19 februari 1920
har stilla insomnat
Råå 
12 januari 2018
Berne och Gunilla
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
Far har räckt ut handen
Mor har fattat den
På den andra stranden
Mötas de igen
Begravningsgudstjänsten
äger rum inom familjen.
Tänk gärna på 
Hjärt-lungfonden 
tel 0200-882400.
_______________
Varmt tack till personalen
på Fullriggaren avd. 3
för god och kärleksfull
omvårdnad.
2018-01-21 Min älskade Maka
Vår kära Mamma,
Farmor och Mormor
Margaretha
Assarsson
* 15 april 1946
har lämnat oss 
Helsingborg 
14 januari 2018
Sten
Jenny 
Andreas 
Elin, Fhilip och Leonora
Övrig släkt och vänner
Vi tackar för allt vad
i livet Du skänkt
För kärlek och lycka
Vad vackert Du tänkt
För allt vad Du gjort
för de Dina
Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen
den 2 februari kl 10.30
i Raus kyrka. 
Valfri klädsel. 
Efter akten skiljs vi åt.
2018-01-21 Vår älskade
Bodil Lysell
* 1 maj 1940
Bjärred den 5 januari 2018
ARVID
Marie och Anders
Calle, Anna
Lena och Anders
Vilma, Måns
Birthe
Gråt ej vid min grav 
Jag finns ej där 
jag finns i solens spegelblänk på havet
Jag finns i vindens lek över sädesfälten
jag finns i höstens stilla regn
Jag finns i vintergatans stjärnehär
Och när du i tidig morgon väcks av fågelkvitter
är det min röst du hör
Så gråt ej vid min grav
Vi ska ses igen
Begravningen äger rum i Gudmuntorps kyrka, 
fredagen den 9 februari kl. 11.00. 
Valfri klädsel
Anmälan om deltagande vid efterföljande minnesstund
görs till www.axelssons.se eller tel. 046-211 20 50 
senast den 1 februari.
Istället för blommor tänk gärna på cancerstiftelsen.com
BG: 717-2844
2018-01-21 Vår käre
Far, Svärfar,Farfar 
och Gammelfarfar
Erling
Andersson
* 8 april 1927
har stilla insomnat
Båstad
den 5 januari 2018
Magnus och Christina
Johanna och Lars
Ella, Alice
Fredrik och Sofie
Vilgot, Alfons
Bertil
Släkt och vänner
Tack för alla fina minnen
Du gett oss
Begravningsgudstjänsten
har ägt rum inom familjen.
Tänk gärna på 
Hjärt -Lungfonden
tel. 0200-88 24 00.
Varmt tack till avd 23
Ängelholms Sjukhus och
till personalen på avd
Björken , Skogsliden i
Båstad för god och
kärleksfull omvårdnad.
2018-01-20 Min älskade Mamma,
Svärmor, Mormor 
och Gammelmormor
Inga Olsson
* 16 april 1924
har i dag stilla 
insomnat lämnat oss, 
släkt och vänner.
Strövelstorp
12 januari 2018
Agneta och Lars
Mathias och Maria
Julia, Olivia, Vilma 
Filippa och Alexander
Vännen Ella
På andra sidan stranden
vid fridens ljusa hamn
står pappa och 
väntar stilla
att åter få ta Dig i famn
Tyst likt dagg som faller
ni sakta börjar gå
nu är ni åter samman
nu är ni åter två
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Strövelstorps
kyrka tisdagen den 
13 februari kl. 13.00.
Efter akten inbjudes till
minnesstund i
församlingshemmet. 
Svar om deltagande sker
till Svenssons Begr byrå 
tel. 0431-135 20 senast
fredagen den 9 februari.
Ett varmt tack till 
dr Ann-Christin Lundberg, 
personalen på
Hemtjänsten i Strövelstorp
och Karlsgården avd
Stugan för god och
kärleksfull omvårdnad.
2018-01-20 Vår älskade
Ruth Avén
* 11 maj 1921
har stilla insomnat
i tro på sin Frälsare
och i tacksamt
minne bevarad
Helsingborg 
15 januari 2018
Ingegärd med familj
Thomas
Göran och Mats 
med familjer
Kirsten med familj
Övriga syskonbarn
med familjer
Ditt kors skall skina 
för min blick, när sist
jag somnar in, 
o Herre Jesus Krist.
Då viker natten, 
morgon bräcker klar.
I liv, i död bliv, 
Herre, hos mig kvar.
SV.PS 189:7
Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Pålsjö kapell
torsdagen den 1 februari
kl. 13.00.
Efter avsked vid graven 
inbjudes till minnesstund.
Tacksam för svar om
deltagande till
J. Olssons Begravningsbyrå
tel. 042-21 05 96 eller
www.j-olssons.se
senast den 29 januari.
2018-01-20 Vår älskade
Solbritt
Berndtsson
* 22 september 1942
har i dag stilla
insomnat efter en 
tids sjukdom
Vejbystrand 
12 januari 2018
Peter och Camilla
Smilla, Leo, Saga
Släkt och vänner 
Min stund på jorden 
är slut
Känn min smekning
genom havsbrisen,
känn min doft 
ifrån gräset 
och sommarblommorna, 
liljekonvaljerna
Hör min röst där havet 
krusar sig vid
strandkanten, 
min närvaro vilande 
över himlavalvets
stjärnhimmel, 
mina fotspår förevigade 
i Skäldervikens
sandklitter
Känn all min kärlek 
till livet 
och er mina älskade,
älskade nära
Jag lämnar er inte
Jag finns ju där
Inom er, alltid
Begravningsgudstjänsten
äger rum inom familjen. 
Tänk gärna på Hospice
fond 496 92 62 - 7
2018-01-20 edakslä råV
romroM ,romrävS ,roM 
 ammoM hco
ttirB-allU 
 tsivqdroN
* 01 rebmeced  2391
 tanmosni allits rah
 sso tanmäl hco
 dankas hco gros rots i
 anorksdnaL
 31 iraunaj  8102
adniL hco kirneH
 eiraM
 sengA ,ailuJ
tkälS hco rennäv
 tta röf råg gaj gad neD
 retå adnäv je
 gim snnim in tta lliv gaJ
 rav gaj mos sicerp
 anim erräv arab rilb teD
 retårg in mo aräk
 ardnä nak tegni röF
 rah iv edö ted
 räh råts in negad neD
 rankas gim eksnak hco
 revel in tta lliv gaJ
 rah netsulsvil hco
netsnäjtsdugsgninvargeB 
 i mur regä
negadsno llepak sbokaJ t:S 
.51.31 lk iraunaj 13 ned 
llit sedujbni netka retfE 
-sennahoJ i dnutssennim
mo nalämnA .nedråg 
sunoF llit reks ednagatled 
.1/52 tsanes 04 695-8140 
åp anräg knäT 
4159-109 gb nednofrecnaC 
 nednofgnuL-träjH relle
 .7291-909 gb
 es.sunof åp adissennim eS
llit kcat tmraV 
anorksdnaL netsnäjtmeH 
åp nelanosrep tmas 
4 .dva tterasal anorksdnaL 
llufskelräk hco dog röf 
 .dandråvmo
2018-01-20 Vår käre
Nils-Olof
Nilsson
* 20 december 1933
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Saxtorp 
den 12 januari 2018
Inger
Tommy
Anne och Mats
Annelie
Joakim och Linda
Julia
Håkan och Asta
Alicia
Släkt och vänner
I minnet Du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig
precis som Du var
Begravningen äger rum
inom familjen.
2018-01-20 Vår käre
Börje
Sternmarker
* 15 januari 1923
har efter ett rikt liv
lämnat oss 
i sorg och saknad
Hallavara
den 13 januari 2018
LARS
Gilda
Mikael, Ann-Charlotte
Övrig släkt och vänner
Minns mig som jag var
en gång
då allting sjöng en livets
sång
minns de tankar jag då
tänkte
minns den kärlek jag Er
skänkte
Begravningsceremonin
äger rum i Orangeriet på
Bäckdalens
Trädgårdsmästeri
Hallavara lördagen den 
10 februari kl.12.00.
Anmälan om deltagande
göres senast den 5 februari
till 
Stigssons Begravningsbyrå
tel 0431-716 00.
Istället för blommor tänk
på Cancerfonden 
tel 020-59 59 59.
2018-01-20 Vår älskade Mamma
Vår kära Svärmor,
Mormor och
Gammelmormor
Inga Eklund
* född på Hörnegården
 8 oktober 1928
har idag somnat in
† Svalöv 
den 13 januari 2018
AGNETA och MATS
Alexander, Amelie
Daniel och Ida
Mattias och Zandra
BIRGITTA och KLAS
Julia, Ruben, Oscar
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
Pappa har räckt 
ut handen
Mamma har fattat den
På den andra stranden
Mötas de igen
Tack för all omsorg och
kärlek lilla Mamma
Begravningen äger rum 
i Kågeröds kyrka fredagen
den 9 februari kl. 14.00.
Efter akten inbjudes till
minnesstund. Anmälan 
till Bröderna Perssons
Begravningsbyrå 
tel. 0418-665180 eller
www.perssonsbegr.se
senast den 6 februari.
Varmt tack till personalen
på Ängslyckan avd.
Grönkulla för god och
kärleksfull omvårdnad.
2018-01-20 Mitt allt
Vår älskade
Lars Reimers
* 27 juli 1939
har lämnat oss i sorg
och saknad men i
tacksamt minne
bevarad
Landskrona 
den 11 januari 2018
Ann-Christin
Barn
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
Begravningen äger rum 
i stillhet.
Istället för blommor 
tänk gärna på
Barncancerfonden 
tel. 020-902090
2018-01-20 Min älskade Maka
Vår kära Mor 
och Farmor
Wanja
Wahlbom
* 15 september 1941
har stilla somnat in
i stor sorg och saknad
Bjuv 14 januari 2018
Henning
Stefan och Anna-Karin
Daniel och Rebecca
Syskonen
Övrig släkt och vänner
Ditt hem som Du älskat
där blommor har spirat
det lämnar Du nu
för en skönare värld
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Bjuvs kyrka
onsdagen den 7 februari
 kl. 11.00. 
Efter akten inbjudes till
Alegården. 
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till 
J. Olssons Begravningsbyrå
tel. 042-21 05 96 
eller www.j-olssons.se
senast den 2 februari. 
Tänk gärna på
Cancerfonden 
tel. 020-59 59 59.
2018-01-20 Vår kära
Inga Östin
* 14 april 1919
har lämnat oss 
i sorg och saknad
Båstad
den 24 december 2017
Syskonbarn
med familjer
Jag skall gå genom 
tysta skyar,
genom hav av 
stjärnors ljus,
och vandra i vita nätter
Tills jag funnit min
Faders hus.
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Båstads kyrka
torsdagen den 1 februari
kl.11.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund i
Församlingshemmet.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden göres
senast 26 januari till
Stigssons Begravningsbyrå
tel. 0431-716 00.