2017-08-22 Vår kära Mor, Svärmor,
Farmor, Mormor,
Gammelmormor
och Gammelfarmor
Astrid
Santesson
* 25 augusti 1929
har idag hastigt
lämnat oss
i djup sorg och saknad
Grevie
den 16 augusti 2017
Bengt
Olle och Gunilla
Elisabeth och Krister
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Syster, släkt och vänner
Nu tomt det efter Dig
har blivit
Det känns som solens ljus
för oss gått ner
Ty ingen såsom Du har
kärlek givit
Din plats kan aldrig
fyllas mer
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Grevie kyrka
måndagen den 28 augusti
kl. 13.00.
Efter akten skiljs vi åt.
2017-08-22 edakslä råV
tranneL 
 mörtsdyR
* 51 rebmeced  8291
 ni tanmos rah
 grobgnisleH
 11 itsugua  7102
nevS hco iknA
nnA hco reteP
 niraK ,annaH
tkälS hco rennäv
 remmok nettan räN
 nappart åp gaj råts
 ranssyl hco
 amrävs anronräjtS
 nedrågdärt i
 terkröm i etu råts gaj hco
ne dem llöf anräjts ne ,röH 
 !gnalk
i mur regä negninvargeB 
negaderf akryk sfolO t:S 
 00.51 .lk rebmetpes 8 ned
ned llit kcat tmraV 
 nelanosrep aksitsatnaf
 kraP nosliW åp
2017-08-21 Vår kära mor
Britta 
Nyquist
22 november 1927
har stilla somnat in
21 juli 2017
Tack för allt - Vila i frid
Ulf, Ingemar, Lillemor 
med familjer
Begravning har ägt rum 
inom familjen
2017-08-20 Vår älskade Mor
Svärmor och Farmor
Karin
Hvidberg
* 24 november 1939
har efter en tids
sjukdom somnat in
Helsingborg
10 augusti 2017
Michael och Tintin
Alexandra, Philip
Nicklas och Christina
Oskar
Sov gott
Begravningsgudstjänsten
äger rum i
Nya kyrkogården kapell
fredagen den 25 augusti
kl. 13.00.
Efter akten skiljs vi åt.
2017-08-20 Vår käre
Jan
Henriksson
* 23 juni 1943
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Tostarp den 8 augusti
2017
Camilla och Patrik
Emil, Molly
Fanny och Hampus
Pierre och Jenny
Noah, Nicke
Rebecca och Kim
Lili
Inger
övrig släkt och vänner
Jag ser en stjärna falla
och jag mig drömmer bort
till dagar som alla
försvann så väldigt fort.
För alltid bär jag minnen
från den tid som ej finns
kvar.
Du lever i mitt sinne och
Du, jag minns än i dag.
Begravningen äger rum
inom familjen
2017-08-20 Min innerligt 
älskade Mamma
Vår kära
Inga Persson
* 6 januari 1920
har stilla somnat in
Helsingborg
12 augusti 2017
Nina och Mats
Bo 
Catrin och Dennis
med familj
Mikaela, Tobias
Åsa och Jan-Inge
Emma och Billy
Agneta och Björn
med familj
Övrig släkt och vänner
Vi binder en krans 
av minnen
De vackraste 
och finaste vi har
Vi vet att de aldrig 
skall vissna
Hos oss är Du alltid kvar
Du och jag Mamma
alltid Du och jag
Tag en hälsning 
med till Far
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Helsingborgs
krematorium fredagen 
den 1 september kl. 13.00.
Efter akten inbjudes till
Linneaträdgården.
Anmälan omdeltagande
vid minnesstunden till 
J. Olssons Begravningsbyrå
tel. 042-21 05 96 eller
www.j-olssons.se 
senast den 29 augusti.
_______________
Varmt tack till all berörd
personal på Jordbodalens
Vårdboende och till
Hemvård Eskilsminne 
för god och kärleksfull
vård. Särskilt tack till 
dr Katarina för alla år.
2017-08-20 edakslä råV
allU 
 namdniL
* 9 rebotko 5291  
 † 11 itsugua 7102  
 vil tkir tte retfe rah
 ni tanmos allits
 
 FLOR
 
allimaC hco sraL
 
 avE
 
 nrabnraB
 
tkälS hco rennäv
 
 ,atsim tta tråvS
 åtsröf tta tråvs
 tehdog va aträjh ttE
 åls tta tatuls rah
 alla sso elliv uD
 läv tgilrenni ås
 sso mo edanåm uD
 läjs niD aleh dem
mur regä negninvargeB 
rebmetpes 51 ned negaderf 
sdyrednaD i 00.11 lk 
sedujbni retferäD .akryk 
llit ravS .dnutssennim llit 
 åryb.rgeB sdyrednaD
relle 34 17 557-80 let 
tsanes es.sdyrednad@aso 
 .rebmetpes 7 ned
llit kcat tmrav ttE 
sdnulsnidO åp nelanosrep 
hco nfi röf edneoberdlÄ 
 .dandråvmo llufskelräk
2017-08-20 Vår Älskade
Sergio Nava
Montiel
* 9 juli 1969
har lämnat oss alldeles
för tidigt i oändlig sorg
och saknad
Helsingborg 
1 augusti 2017
Kicki
Victor
Anna
Familj och vänner 
i Mexiko
Släkt och vänner 
i hela världen
Siempre contigo
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Helsingborgs
krematorium fredagen 
den 1 september kl. 15.00. 
Valfri klädsel, gärna ljus.
Efter akten skiljs vi åt.
Istället för blommor tänk
på Diabetesfonden 
tel 08-56 48 211 00
Ett varmt tack till IVA sal 1
för kärleksfull omvårdnad
och fantastiskt bemötande.
2017-08-20 Min kära Mamma
Vår kära Mormor 
och Svärmor
Evy Nilsson
* 28 december 1926
har stilla insomnat
Höganäs
7 augusti 2017
Ingegerd och Lennart
Lovisa
En ängel steg ned 
från himlen,
bredde ut sina 
vida vingar 
och omfamnade Dig.
Tiden rann ut 
och allt blev stilla.
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Höganäs kapell
fredagen den 1 september
kl.13.00.
2017-08-20 Vår älskade
Torsten
Franzén
* 14 november 1929
har stilla insomnat
i sorg och saknad
Bjuv 13 augusti 2017
Bitte
Niclas, Joakim, Mathias
med familjer
Släkt och vänner
Någonstans inom oss är
vi alltid tillsammans
någonstans inom oss kan
vår kärlek aldrig fly
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Norra Vrams
kyrka fredagen den
1 september kl. 11.00. 
Efter akten inbjudes till
Klockaregården. 
Anmälan om deltagande
till J. Olssons Begravnings-
byrå tel. 042-82320 senast
den 29 augusti.
Valfri klädsel.
__________________
Ett varmt tack till
personalen på Varagården
för god och kärleksfull
omvårdnad.
2017-08-20 Vår käre 
Bror och Svåger
Pauli Rossi
* 26 augusti 1936
har stilla insomnat
Åstorp 27 juli 2017
Hans-Erik och Lena 
Släkt och vänner 
Ditt goda hjärta
Ditt ljusa sinne
hos oss skall leva
i tacksamt minne
Så stilla kom döden
den kom som en vän
Den tog Dig i handen
Och förde Dig hem
Begravningsgudstjänsten
har ägt rum inom familjen.
Varmt tack till Astern 
avd 3 för god omvårdnad
2017-08-20 Min älskade Make
Vår käre 
Far, Svärfar
Morfar och Bror
Göte
Karlsson
* 27 april 1933
har lämnat oss 
i djup saknad 
och stor sorg
Helsingborg 
14 augusti 2017
LEILA
Camilla och Timo
Max
Malin och Sebastian
Filippa, Leon
Hans och Ylva
Sally
Vännerna
"Jag är uppståndelsen
och livet.
Den som tror på mig
skall leva om han än dör."
JOHANNES 11:25
Minnesstund äger rum
inom familjen.
2017-08-20 Vår kära
Kerstin
Johansson
* 25 februari 1932
har stilla insomnat
Förslöv
den 6 augusti 2017
Matts och Åsa
med familjer
Kära lilla Mamma,
nu är Din strävan slut
All smärta den är borta
och Du får vila ut
För allt vi vill Dig tacka
för kärlek rik och stor
För omsorg och all möda
Tack kära lilla Mor
Älskad - Saknad
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Förslövs kyrka
torsdagen den 31 augusti
kl. 13.00.
Efter akten inbjudes
till minnesstund i
Församlingshemmet.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden göres
senast den 25 augusti till
Stigssons Begravningsbyrå
tel. 0431-716 00.
2017-08-20 Vår älskade
Lillian
Johansson
* 16 oktober 1926
har idag lämnat oss 
i djup sorg och saknad
Ljungbyhed
13 augusti 2017
Lasse och Britt
Birgitta och Leif
Anders och Elin
Lilly
Martin och Marie
Adam, Noah
Ditt hjärta som klappat 
så varmt för de Dina 
och ögon som vakat 
och strålat så ömt
Har stannat 
och slocknat 
till sorg för oss alla
Men vad Du oss gjort 
skall aldrig bli glömt
Begravningen äger rum 
i kretsen av de närmast.
Ett varmt tack
till personalen
på Ljungbygården
2017-08-20 Vår kära Mor 
Mormor, Farmor, 
Gammelmormor och 
Gammelfarmor
Anna Brita 
Bengtsson
f 3/10 1922
har stilla insomnat 
efter ett långt liv.
Perstorp 5 augusti 2017
Lars Erik o Eiwa 
May Britt o Peter 
Barnbarn 
Barnbarnsbarn 
övrig släkt o vänner
Du var en ängel i livet 
Tack för din mildhet 
och kärlek 
I minnet du lever 
för alltid 
Vi önskar dig vila i frid
Begravning sker 
inom familjen.
Tack till hemtjänst?
personal i Perstorp samt 
personal på avd 38, 
sjukhuset i Hässleholm.
2017-08-20 Vår älskade
Leif
Pettersson
* 14 oktober 1943
har idag lämnat oss 
i oändlig 
sorg och saknad
Helsingborg 
5 augusti 2017
ANITA
MARIA och LENNART
Filip och Ida
Louise och Ensar
Melissa
ANNA och TOM
Alexandra och Leon
Elias
MARTIN och RUBY
Jessie
Syskonen
Bo, Miki, Kasper
Släkt och vänner
Du finns för alltid 
i våra hjärtan
Begravningsceremonin 
äger rum i Helsingborgs 
krematorium tisdagen 
den 29 augusti kl. 15.00.
Valfri klädsel. 
Efter akten skiljs vi åt.
_______________
Ett varmt tack till 
Kungshults vårdboende 
våning 0 för kärleksfullt 
omhändertagande av både
Leif och oss anhöriga.
2017-08-20 Vår kära
Salli Jaakola
* 19 september 1925
har stilla somnat in
Helsingborg 
8 augusti 2017
Seija, Seppo, Sinikka,
Sonja, Sirkka-Liisa
med familjer
Paavo
Släkt och vänner
Klockorna ringa 
så sakta till ro
Mamma har fått 
ett lugnare bo
Aftonens stjärna 
blinka så blid
Sov lilla Mamma
Vila i frid
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Gustav 
Adolfskyrkan onsdagen 
den 30 augusti kl. 13.00. 
Efter akten inbjudes 
till Sankt Olofskyrkans
församlingshem.
Anmälan om deltagande 
vid minnesstunden till 
J. Olssons Begravningsbyrå 
tel. 042-21 05 96 eller 
www.j-olssons.se 
senast den 28 augusti.
2017-08-20 Vår älskade
Agnetha Larsson
* 28 december 1957
har lämnat oss i stor sorg och saknad
Tungelsta 
9 augusti 2017
ANDERS
Christian, Alexandra, Louize 
med familjer
Mor och Far
Syster med familj
Släkt och många vänner
Någonstans inom oss 
är vi alltid tillsammans 
Någonstans inom oss 
kan vår kärlek aldrig fly
Begravningen äger rum fredag 15 september 
kl. 13.00 i Tungelsta kyrka. Ljus klädsel. 
Tänk gärna på Cancerfonden 
tel. 020-59 59 59.
2017-08-20 Vår kära
Inga
Sandgren
* 18 april 1927
har idag 
stilla insomnat
Bjuv 26 juli 2017
Pågarna
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
Någonstans inom oss
är vi alltid tillsammans
Begravningsgudstjänsten
har ägt rum i stillhet.
_______________
Ett varmt tack till
personalen på Varagården
avd. Gul för god och
kärleksfull omvårdnad.
2017-08-19 Vår egen store kämpe
Mikael
Zavadlal
* 30 april 1973
har stilla somnat in,
efter en lång kamp mot
sin sjukdom
Helsingborg 
13 augusti 2017
Mamma och Thommy
Assistenterna
Vänner, nära och kära
Älskad - Saknad
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Pålsjö kapell
måndagen den 28 augusti
kl. 13.00
Efter akten inbjudes 
till minnesstund 
Svar om deltagande sker
till Slottshöjdens Begr byrå
tel. 042 13 84 99 senast
fredagen den 25 augusti.
Vårdad klädsel.