2013-04-13 
Min Livskamrat
Vår Pappa Svärfar Farfar
Svärson
Magne
Parklind
* 25 april 1949
har efter en tids sjukdom
lämnat oss
 i stor sorg och saknad
 Lidingö 24 mars 2013
INGER
Christian 
Nicolas och Anna
Isabella  Leonardo
André och Nathalie
Faxe
Birgit
Släkt och många vänner
Enligt Magnes önskan äger
ingen begravningsakt rum.
Minnet av Magne kan
hedras med en gåva till
Cancerfonden
 tel 020 - 59 59 59