2017-07-15 Vår kära
Mamma
Farmor, Svärmor
Syster
Inga-Britt
Bergendorff
* 29 oktober 1931
har idag stilla
insomnat
Hjärnarp 
den 25 juni 2017
Christina och Bo
Johan
Magnus och Lilia
Jakob, Julia
Jan-Erik
Släkt och vänner
Ljuvt är att vila när
krafterna domna
Skönt i den eviga vilan
få somna
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Heliga korsets
kapell-Ängelholm tisdagen
den 25 juli kl.13.30.
Vårt varma TACK till
personalen på Åshaga.