2017-07-15 Vår älskade
Annsofie
Berkenäs
* 29 september 1966
har hastigt lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Landskrona 
den 9 juli 2017
Kenneth
Max
Pontus och Caroline
Theodore
Anton
Mamma
Syster, släkt och vänner
Ditt hem som Du älskat
där blommor har spirat
Du ville oss väl
Du älskat oss alla
av hela Din själ
Älskat vare Ditt minne
Begravningen äger rum i 
Folkets Hus onsdagen 
den 26 juli kl. 11.00.
Efter akten skiljs vi åt.